Školy a studenti

Jsi student/ka a potřebuješ praxi, brigádu, napsat diplomovou práci?       

 
Rádi Ti poskytneme praxi, pokud studuješ obor sociální práce či příbuzný obor nebo ekonomii, případně management. Všechny tyto studijní obory mají u nás perspektivu. V případě opodstatněného zájmu je možná praxe i v rámci jiného oboru. Naučíme Tě dívat se na teorii očima praktika, a naopak Ty nám můžeš říci zajímavé informace ze školy. Ale co je hlavní, poznáme se. Podívej se, na kterých pracovištích je možné praxi vykonat a co Ti nabízejí naši mentoři praxí.

Chceš se podívat do našich služeb? Vyber si prokliknutím níže. ⏬

Podmínky pro výkon praxe a brigády ke stažení ZDE

Spolupracující školy, absolventi a naši kolegové

Možné formy spolupráce – Kariérní den, praktické stáže ve Slezské diakonii, Den se sociálním pracovníkem, aktivní vyhledávání studentů pro obor sociální činnost, zprostředkování volných pracovních míst, sdílení Mozaiky.

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka
Studijní obor: Sociální činnost

Úspěšní absolventi - Kateřina Kubíčková

Je mi 25 let a jsem úspěšnou absolventkou Střední školy Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě.
Už v dětství, jako desetiletá, jsem se setkala s lidmi s handicapem, a to prostřednictvím křesťanského klubu Píšťalky v Sedlištích u Frýdku-Místku. A možná právě tato zkušenost dala impuls k tomu, abych si podala přihlášku na uvedenou školu, studijní obor Sociální péče. Po složení maturitních zkoušek jsem se rozhodla své vzdělání nadále rozšířit, a proto jsem se přihlásila do kurzu Pracovníka v sociálních službách, který jsem absolvovala v Mateřské školce Exilu v Ostravě-Porubě.

V červenci 2012 jsem napsala a zaslala svůj první životopis a volba padla na Slezskou diakonii
v Českém Těšíně. Přestože jsem měla obavy jestli, se svým vzděláním, ale krátkou praxí budu splňovat všechny požadavky na tuto pracovní pozici, vše se povedlo a mohla jsem v září 2012 nastoupit do přímé péče do střediska Eunika v Karviné.

V současné době pečuji o osoby s různým tělesným, mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 14-45 let. Náplň mé práce je velmi různorodá, pomáhám v posilování soběstačnosti, posiluji u uživatelů životní aktivizaci, jako je např. udržení a rozvoj duševních sil, schopností
a dovedností, pomáhám tvořit a rozvíjet základní sociální a společenské kontakty. U jiných uživatelů se zaměřuji na rozvíjení pracovních návyků a manuální zručnosti. Společně s kolegy připravujeme volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy.

Přestože mě práce baví a hlavně vnitřně naplňuje, je pro mě velmi důležité mít kolem sebe tým kolegů a kolegyň, kteří mě podpoří, pomohou a poradí. Velmi ráda budu tuto práci vykonávat
i nadále, vždyť je pro mě plná výzev, krásy a úspěchů.
 

img
Caritas - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Studijní obor: Sociální práce a Sociální a humanitární práce

Úspěšní absolventi – Halina Pientoková

Motivací pro studium na škole CARITAS bylo především získání vzdělání v oboru, ve kterém působím, rovněž doporučení studovat právě tuto školu, výzva, zda to zvládnu. Školu CARITAS jsem začala studovat již jako maminka 3 dětí a pracovnice Slezské diakonie na plný úvazek. Co mě jako první napadne, když si vzpomenu na své studium? Neuvěřitelná studijní jízda, novinka v sociálních službách - standardy kvality, vyučující a zkoušející profesoři, zajímavá setkání
s výjimečnými lidmi. Pracovat a přitom studovat bylo velké plus, pracovní zkušenosti skloubit
s učením a naopak. To, co jsem se naučila, nyní využívám v praxi. Škola CARITAS je opravdu dobrou volbou.

Caritas o nás řekla - způsob péče o současné a budoucí zaměstnance SD považujeme za velmi příkladný. V rámci praxí našich studentů, ale i vedení absolventských praxí inspiruje k dobré praxi a nabízí tak možnost uplatnění. Jako naprosto unikátní vidíme systém personálních rezerv, o němž jsme uspořádali společně s SD setkání našich mentorů, tutorů a studentů a který je lákavým benefitem pro naše studenty i absolventy. Spolupráci s SD hodnotíme jako oboustranně přínosnou. Pomáhá nám při udržování kontaktu s realitou v praxi sociální práce, abychom byli schopni adekvátně připravovat budoucí profesionály pro tuto profesi.

 

img
VOŠ sociální Ostrava
Studijní obor: Sociální práce a sociální pedagogika

Úspěšní absolventi – Šárka Vojkůvková 

Studovat na škole jsem začala v době, kdy jsem byla s dcerou na rodičovské dovolené. Motivací bylo hlavně vzdělání v oboru, kterému se věnuji již jedenáct let. Formu dálkového studia jsem zahájila v roce 2004, kdy obor byl na čtyři roky. Během těchto let jsem měla možnost získat velké množství nových informací a díky absolvovaným praxí také důležité zkušenosti. Téměř ihned po ukončení školy jsem získala zaměstnání v sociálních službách ve službě pro rodiny
s dětmi. Zde jsem pracovala necelé čtyři roky a dostala jsem nabídku podílet se na vybudování domova se zvláštním režimem pro osoby s demencí. Zde jsem pracovala jako sociální pracovník dva roky. Pochopila jsem, že mou cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a v roce 2014 jsem se vrátila zpět do služeb Sociální asistence pro rodiny s dětmi ve Slezské diakonii, ve které pracuji dosud. 

img
Slezská univerzita v Opavě
Studijní obor: Veřejná správa a regionální politika; Sociální patologie a prevence; Edukační péče o seniory

Úspěšní absolventi – Romana Bélová

Slezská univerzita mě jako alma mater provázela v celém mém vysokoškolském studijním životě. Nejdříve jsem se jako absolventka ekonomické střední školy rozhodla pro studium oboru Sociální management na Obchodně-podnikatelské fakultě v Karviné. Tento obor výborně kombinoval znalosti potřebné pro management v sociální oblasti a mohla jsem získat dovednosti v ekonomické i sociální sféře. Již během mého studia byla fakulta vstřícná ke spolupráci se Slezskou diakonií, a to zejména v rámci dobrovolnického programu. Do toho jsem se ráda zapojila a navštěvovala jsem pacienty nemocnice v Karviné. Dobrovolnictví mě natolik oslovilo, že jsem začala pravidelně „dobrovolničit“ ve středisku Slezské diakonie Eben-Ezer
v Horním Žukově. Toto zařízení pro osoby se zdravotním postižením mělo na můj osobní
i profesní život významný pozitivní dopad, na který nikdy nezapomenu. Z dobrovolnictví vzešla brigádnická práce, následně v posledním ročníku studia práce na částečný úvazek jako koordinátorka projektů. Hned po ukončení studia mi byla nabídnuta možnost podílet se jako vedoucí (již na plný úvazek) na vzniku služby sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením. Od té doby jsem ve Slezské diakonii dostala řadu příležitostí, které mě posouvají odborně i osobnostně dále. S novelizací zákona o sociálních službách a jejímu požadavku na vzdělání sociálních pracovníků jsem si na Slezské univerzitě v Opavě v oboru Veřejná správa
a sociální politika doplnila v roce 2009 kvalifikaci sociálního pracovníka. Tento obor činnosti jsem si zamilovala a vnímám ho jako své životní poslání. Obě mé studijní zkušenosti mi v tom jsou oporou. V současné době se na pozici náměstkyně pro sociální práci snažím pozitivně ovlivňovat rozvoj kvality služeb poskytovaných Slezskou diakonií v souladu s jejími hodnotami, věnuji se inovativním projektům a profesnímu rozvoji pracovníků. Sama jsem si vyzkoušela, že Slezská diakonie nabízí pracovní zkušenosti v mnoha podobách, s řadou výzev a vizí pro osobní i pracovní rozvoj, které se dají kombinovat již se studiem nebo s různými životními situacemi, ve kterých se člověk nachází.
 

img
Ostravská univerzita, fakulta sociálních studií
Studijní obor: Sociální práce, Zdravotně sociální pracovník

Úspěšní absolventi  - Irina Tkáčová

Na Ostravské univerzitě jsem studovala v letech 2008 až 2011, vybrala jsem si obor Sociálním práce, kombinované studium. Vzhledem k tomu, že jsem už před tím šest let pracovala
v sociálních službách, rozhodla jsem zůstat v sociální oblasti a profesionálně se věnovat činnosti, která mě baví a naplňuje. Ve Slezské diakonii pracuji od roku 2015. Měnila jsem zaměstnavatele z důvodu stěhování, práce ve Slezské diakonii mě velmi lákala – je to organizace s dlouhou tradicí v oblasti sociálních služeb, která žije podle křesťanských hodnot.
A pro mě je důležité, když se můžu podepsat pod posláním organizace, ve které pracuji.
 

img
Střední zdravotnická škola Karviná
Studijní obor: Ošetřovatel, zdravotnický asistent, praktická sestra, zdravotnické lyceum

Úspěšní absolventi - Věra Kurucová

Již mnoho let uplynulo od doby, kdy jsem úspěšně absolvovala karvinskou Střední zdravotnickou školu jako zdravotní sestra. Prvním zaměstnáním byla Orlovská nemocnice, oddělení ortopedie. A zde jsem se setkala s dětmi s tělesným postižením. Mám dva syny,
a protože jsem byla pracovně vytížená a mé děti mě potřebovaly, hledala jsem možnost jak skloubit rodinu a svou práci dohromady. Přišla nabídka pracovat  v dětském stacionáři, který byl tou dobou součástí Nemocnice Karviná. Začala jsem pracovat s dětmi se závažným
a kombinovaným postiženími a jejich rodinami. V následujících dvou letech tento stacionář převzala Slezská diakonie a já se stala kmenovým zaměstnancem. Pomáhala jsem společně
s dalšími kolegy rozšiřovat činnost denního stacionáře pro děti. Časem se ukázalo, že péče
o děti se závažným postižením nekončí v osmnácti letech, ale vyžaduje cílenou podporu
i nadále.
Z mnoha „mých malých dětí“, s kterými jsem pracovala, jsou již dospělí lidé, kteří i nadále dochází do Denního stacionáře, kde jsou spokojeni. A to je přesně to, co mě v mé práci naplňuje, těší a dělá mi radost. Své mnohaleté zkušenosti ať už z oblasti zdravotnictví nebo sociální práce i nadále poskytuji uživatelům DS EUNIKA Karviná.

 

Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek  
Studijní obor: Zdravotnický asistent, praktická sestra, sociální činnost (sociální péče - pečovatelská činnost)

Úspěšní absolventi - Kateřina Gavendová

Když jsem se v 15 letech měla rozhodnout, co půjdu studovat, neměla jsem moc představu. Na jedné burze škol u nás v Třinci jsem narazila na Střední zdravotnickou školu ve Frýdku Místku, měl se otevírat nový obor, sociální péče – pečovatelská činnost. Hodně mě to zaujalo, možná
i proto, že moje maminka pracovala v sociálních službách a věděla jsem, co to obnáší. Byla jsem přijata a následující 4 roky byly nesmírně obohacující. Spousta nových podnětů, znalostí
a zajímavé praxe byly velkým přínosem. Některá přátelství, která jsem během studií navázala, vydržela dodnes, jedno o něco více, během cest do školy jsem si našla svého manžela. ☺  Studium na Střední zdravotnické škole mi pomohlo ukázat směr a cestu, co bych chtěla do budoucna dělat. Dobře mě připravilo na Vyšší odbornou školu CARITAS, kterou jsem studovala už při práci ve Slezské Diakonii jako PSS. Po vystudování a mateřské postupně se 2 dětmi, jsem se do Slezské diakonie vrátila, ale už na pozici sociální pracovnice na středisko BETHEL v Třinci, kde pracuji s lidmi bez přístřeší. Jelikož jsem tam měla při studiu praxi, věděla jsem, do čeho jdu, že je tady dobrý a přátelský kolektiv, který staví na Božích hodnotách a týmové práci, takže jsem se do práce těšila.

img
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Studijní obor: sociální práce, ekonomicko-právní činnost, informační služby a knihovnictví, zahraniční obchod, obchodní akademie, ekonomické lyceum

Úspěšní absolventi - Lucie Freibergová

V roce 2005 jsem úspěšně absolvovala Obchodní akademii Kotlářská v Brně. Přestože mě dále cesta zavedla do sociálních služeb, velmi si cením znalostí, které jsem na střední škole získala. Škola mě především velmi dobře připravila na administrativní část mého současného povolání. Jako vedoucí služby rané péče potřebuji nejen empatii pro práci s klienty, ale také určitou systematičnost a administrativní zdatnost. Ovládám formální psaní dopisů či projektů, není mi cizí psát všemi deseti prsty, což velmi administrativní činnost usnadňuje. Ráda pracuji
s tabulkami a k práci přistupuji celistvě a systematicky. Děkuji skvělým pedagogům obchodní akademie. Po střední škole jsem se rozhodla pokračovat ve studiu na vysoké škole Masarykovy univerzity v Brně, na pedagogické fakultě, obor Sociální pedagogika a výchova ve volném čase se zaměřením na dramatickou výchovu. Zde jsem získala především cennou praxi v sociální oblasti, hezké zážitky se spolužáky a nejen znalosti ze sociální oblasti, ale i nadšení pro práci
s lidmi v nepříznivé životní situaci.

img
Střední odborná škola AHOL 
Studijní obory v denním studiu: Pedagogické lyceum, Ortoticko – protetický technik, Marketingová komunikace, Ekonomika v multimediální sféře, Veřejná správa a regionální rozvoj, Sociální, správní a pečovatelská činnost, Sportovní management, Ošetřovatel.

Úspěšní absolventi – Lenka Grešáková

Studovat na AHOLu mohu doporučit. Sama jsem studovala při rodičovské dovolené a zkusila jsem nový obor - Ošetřovatel. Předtím jsem pracovala v úplně jiném oboru. Studium jsem úspěšně ukončila v roce 2015 díky učitelům, kteří nás perfektně připravili.
Dnes pracuji jako pracovník v sociálních službách ve Slezské diakonii (SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem) a jsem velmi spokojená. Díky škole AHOL jsem našla skvělé zaměstnání, které mě baví.

img
UPOL – pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy škol mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení. Zaměřuje se také na přípravu pracovníků z oblasti státní správy a samosprávy.

Úspěšní absolventi – Šárka Gaudková

Titul Bc. jsem získala na Pedagogické fakultě v Olomouci v roce 2004. Je to možná už trochu historie... :- ).
Krátce po studiích jsem začala pracovat ve Slezské diakonii a po nějaké době jsem se rozhodla rozšířit své vzdělání formou dálkového studia na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika. Zpočátku nebylo snadné skloubit zaměstnání, osobní život a koníčky, ale postupně se mi do mého "nového" života dálkového studenta podařilo vnést řád. Jednalo se převážně o samostudium, díky čemuž jsem však získala větší přehled o odborné literatuře. Ráda také vzpomínám na profesory Jana Michalíka a Milana Valentu, jejichž práci a publikační činnost stále s velkým zájmem sleduji.  

img
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov
Studijní obory: Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum, Zdravotnický asistent.

Úspěšní absolventi - Jan Kubiš

Střední zdravotnickou školu v Krnově jsem navštěvoval v letech 2007 - 2012. Pro studium jsem si vybral obor Zdravotnický asistent a to z jednoho prostého důvodu - hledal jsem obor, který bude maturitní a zároveň nejbližší mému povolání pečovatele. Jelikož jsem nikdy nebyl tzv. "studijní typ", učení pro mě nebylo snadné a bývaly chvíle, kdy jsem to chtěl vzdát. Musím říci, že jsem měl obrovskou podporu jak ze strany zaměstnavatele, Slezské diakonie, tak pochopitelně i v rodině, mezi přáteli, ale v neposlední řadě i mezi skvělými kantory, kteří obor vyučovali. Pokud by se někdo rozhodoval, zda studovat právě na této škole, směle bych mu ji doporučil. Stejně tak bych doporučil každému, kdo hledá uplatnění v oboru sociálních služeb, aby neváhal nastoupit do Slezské diakonie. Já zde pracuji od roku 2001 a dodnes jsem velmi spokojen! Slezská diakonie disponuje množstvím profesionálních lidí, kteří nejen, že své práci rozumí, ale dělají ji s obrovským nasazením a osobním zájmem.

 

img
Střední škola, Havířov – Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Studijní obor: Sociální činnost - sociálně výchovná

Úspěšní absolventi – Lucie Dal

"Vybrat střední školu byl pro mě hodně tvrdý oříšek, nakonec jsem se rozhodla pro obor výchovné a humanitární činnosti - sociálně výchovné činnost, v naději že se jednou uplatním ve školní družině či mateřské škole. Pak přišla novelizace zákona, která stanovila, že s tímto vystudovaným oborem nemohu působit ve školní družině ani mateřské škole, obor se stal vhodný pouze pro výkon pracovníka v sociálních službách. Po různorodých praxích a pracích jsem se rozhodla vstoupit do sociálních služeb prostřednictvím projektové činnosti. Má cesta vedla přes projekty nadací, krajské, ministerské až k těm evropským ve Slezské diakonii. Do dnešního dne jsem vděčná střední škole, která mi dala velmi dobrý základ ze sociální oblasti
k pochopení jak to v praxi chodí a co je pro klienty a uživatele sociálních služeb potřebné. Nejen prací na plný úvazek, ale zároveň mou zálibou se stalo tyto potřeby naplňovat prostřednictvím administrace nejrůznějších projektů, které lidem pomáhají."

img
VARŠAVSKÁ UNIVERZITA MANAGEMENTU
Studijní obor: Sociální práce, Pedagogika


Studující zaměstnankyně: Marie Klimková a Gabriela Gajdzica

Jsme dvě kolegyně a kamarádky, společnými silami jsme se motivovaly tak dlouho, až jsme se na kombinovanou formu magisterského studia opravdu přihlásily. Je to pro nás povzbuzením, když víme, že studijní maraton zdoláváme společně.

Marie: Ve Slezské diakonii jsem byla ve studiu podpořena svou nadřízenou. Jeden z hnacích motorů budoucího studenta byl na světě. Studium na Collegium Humanun ve Frýdku - Místku je pro mě sympatické především blízkostí školy, výběrem studijních oborů. Mým zvoleným oborem se stala Školní pedagogika se zaměřením na prevenci závislostí a socioterapii. Chtěla jsem si rozšířit nejen pracovní obzory, ale také se vrátit ke studiu pedagogiky a upevnit si názor, že pedagogika je nedílnou součástí sociální práce. Daný obor mi dopomáhá vnášet nový pohled při doprovázení pěstounských rodin. V prvním ročníku kladně hodnotím vstřícný přístup, flexibilitu a loajalitu profesorů, pocit sounáležitosti a možnost uplatnit své dosavadní pracovní zkušenosti i mimo obor. Aktuální studijní maraton je sice online, ale tato škola to bezproblémově zvládá.  

Gabriela: Věděla jsem, že se chci věnovat dalšímu studiu pedagogiky, protože to vnímám jako obohacení pro mou profesi i pro mě osobně. Když jsem narazila na Collegium Humanum ve Frýdku-Místku, které nabízí studijní obor Školní pedagogika se zaměřením na prevenci závislostí a socioterapii, upřímně jsem se zaradovala, protože se ve Slezské diakonii věnuji primární prevenci na základních školách. Moje vedoucí a celý kolektiv nás s Maruškou ve studiu podpořili, takže jsme se rozhodly podat si přihlášku. Při kombinované formě studia považuji za velmi důležitou komunikaci se školou a jsem velmi ráda, že škola na jakékoliv dotazy nebo podněty studentů reaguje obratem, přístup k informacím je tedy bezproblémový. V současné době veškerý kontakt probíhá bohužel online, všichni vyučující se však studentům snaží vyjít maximálně vstříc, online výuka je podnětná a probíhá bez komplikací. Jsem v polovině druhého semestru, ale těší mě, že škola vítá propojení s naší praxí ve Slezské diakonii, a že praxe jako taková je jednou z priorit studia.

img
Střední pedagogická škola a střední zdravotnická škola svaté Anežky České
Studijní obory v denním studiu: Pedagogické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální činnost, Praktická sestra, Ošetřovatel.

Po vystudování oboru Sociální činnost se absolvent uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních
a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Díky odborným praxím je absolvent seznámen s reálným pracovním prostředím, které mu usnadní uplatnění na trhu práce.

AGEL Střední škola zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická s. r. o.
Studijní obor: Praktická sestra, Zdravotnické lyceum
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta
Studijní obor: Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc

 

Obchodní akademie Český Těšín
Studijní obor: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum