Organizace při SD

Mezi organizace působící při Slezské diakonii řadíme Diakoservis, s. r. o., Interdiac, o.p.s., sociální podnik Chrpa, o.p.s., ERGON - chráněná dílna, o.s., CLEAR SERVIS, o.p.s., SINEC - Klastr sociálních inovací a podnikání, Diakonický institut

ERGON - chráněná dílna, o.s
Realizace sociálně podnikatelské činnosti v oblasti kompletace výrobků, praní, žehlení a oprav prádla a úklidových služeb. Zaměstnávání osob se zdr. postižením MSK. Realizace sociální služby odborného sociálního poradenství v Třinci. Podpora sociálního podnikání v kraji. 
Zastoupení ve Slezské diakonii - Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.- Ředitelka SD, Mgr.et Ing. Romana Bélová - Náměstkyně pro soc. práci
https://www.ergon-chranenadilna.org/o_nas.html

 

CLEAR SERVIS, o.p.s.
Realizace sociálně podnikatelské činnosti v oblasti praní, žehlení a oprav prádla, zaměstnávání osob se zdravotním postižením na Těšínském Slezsku.
Zastoupení ve Slezské diakonii - Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.- Ředitelka SD, Mgr.et Ing. Romana Bélová - Náměstkyně pro soc. práci
http://www.clearservis.cz/clservsp.html

 

SINEC - Klastr sociálních inovací a podnikání
Hlavním cílem SINEC je napomáhat růstu sociální ekonomiky v Moravskoslezském kraji cestou rozvoje sociálních podniků, zvyšování zaměstnanosti sociálně ohrožených skupin a stimulace sociálních inovací vycházejících z jejich potřeb.
Zastoupení ve Slezské diakonii - Ing. Soňa Kantorová, Ph.D. - Koordinátorka projektů SD

 

Diakoservis, s. r. o.
Firma zabývající se přepravou osob a ekonomickou činností.
Zastoupení ve Slezské diakonii - Ing. Olga Zarembová, Mgr. Monika Krupová

 

Interdiac, o. p. s.
Mezinárodní akademie pro diakonickou a sociální činnost, střední a východní Evropa.
http://www.interdiac.eu

 

Chrpa, o. p. s.
Sociální firma zaměřující se na výrobu uměleckých dárkových předmětů.
Zastoupení ve Slezské diakonii - Veronika Židková - Vedoucí střediska BENJAMÍN Krnov, Ing. Halina Klusová - Vedoucí Sekce ekonomiky a provozu, Radek Hota, vedoucí oddělení správy majetku a BOZP, Ing. Ludmila Vajdová - Vedoucí Oblasti Bruntál, Krnov, Sylva Dorazilová - Koordinátor programu, BENJAMÍN Krnov, Bc. Šárka Gaudková - Metodik pro sociální práci             
http://www.chrpakrnov.cz