Age management

Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu

Tak to vše začalo……….. 1. března 2019 byl spuštěn projekt na podporu age managementu ve Slezské diakonii. Byli jsme podpořeni z výzvy operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy  Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu. Projekt Slezské diakonie nesl název Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu. Tento projekt se zaměřoval primárně na naše zaměstnance ve věkové kategorii 50+. 
Age management se zabývá prací s lidmi napříč různými věkovými kategoriemi v organizacích. S ohledem na demografickou křivku je jasné, že největší péči bude zasluhovat kategorie pracovníků 50+. Byť se prodlužuje průměrná délka života, zákonité biologické změny v těle člověka zůstávají neměnné a jsou spojeny s úbytkem určitých schopností.  Nicméně třeba konstatovat, že pracovní schopnost je vysoce individuální a souvisí s mnoha okolnostmi, jako je zdravotní stav, životní styl, rodinné zázemí, pracovní podmínky, požadavky práce apod. Proto i práci s lidmi 50+ je třeba vnímat individuálně, podle potřeb a schopností člověka. Cílem age managementu je vytvořit podmínky pro práci, které zohledňují věk zaměstnanců v řízení pracovních procesů. 
V rámci tohoto projektu absolvovala část spolupracovníků 50+ vzdělávání, jehož cílem bylo podpořit a zvýšit pracovní schopnost až do pozdního věku. Šlo o vzdělávání například v oblasti práce s PC, chytrými telefony, sociálními sítěmi, seminář o spolupráci napříč generacemi, seminář týkající se zdraví a zdravého životního stylu, ale také oblast finančního zajištění apod.
Výstupem projektu bylo zpracování koncepce age managementu ve Slezské diakonii, která bude aplikována vedoucími zaměstnanci. Vedoucí zaměstnanci byli rovněž v rámci projektu podpořeni seminářem o významu age managementu a webinářem, aby byli schopni pracovat s různými věkovými generacemi a v praxi uplatňovali principy age managementu. 


 

Koncepce age managementu na období 2021 – 2025

Uplatnění prvků age managementu ve Slezské diakonii si klade za cíl zvýšit péči a vedení zaměstnanců s ohledem na jejich věk, průběh životních fází na pracovišti s ohledem na jejich měnící se zdroje (zdraví, kompetence, hodnoty, postoje a motivaci). 
Dům pracovních schopností je model vytvořený pracovníky Finského institutu pracovního zdraví v Helsinkách, zahrnuje jak uvedené faktory na pracovní schopnost, tak také rodinné prostředí, komunitu či společnost. 
Cílem mnoha pestrých opatření, která jsou součástí koncepce je pozitivně ovlivňovat faktory Domu pracovních schopností a tak zvyšovat dlouhodobou pracovní schopnost. 

Odpovědnost za aplikaci age managementu je na vedoucích zaměstnancích. Opatření age managementu se mohou týkat širokého spektra činností. Vedoucí zaměstnanci se snaží podporovat zvládání změn v různých životních fázích zaměstnance, což může přispět k zvýšení pracovní schopnosti, dosahování dobré kvality odváděné práce a neposlední řadě ke spokojenosti zaměstnance ve Slezské diakonii. 
Není možné realizovat veškerá opatření najednou. Některá opatření lze realizovat na úrovni celé Slezské diakonie s řízením shora od vrcholového vedení, ale některá mohou být mnohem lépe, efektivněji zpracovávána v jednotlivých oblastech dle potřeb a možností dané oblasti či úseku. Proto každý oblast či úsek si stanovuje opatření, která povedou k podpoře faktorů dlouhodobé pracovní schopnosti a budou rovněž pravidelně vyhodnocována. 

A jak to vypadá v konkrétní jedné oblasti se můžete podívat v pořadu S NÁMI.., věnovanému age managementu.

Ve fotogalerií se podíváte na konkrétní pracoviště a na různé aktivity age managementu. 

 

 

 

Fotogalerie