Jaký je pracovní život ve Slezské diakonii?

Poděkování za práci ve Slezské diakonii při odchodu do důchodu

Jménem vedení Slezské diakonie děkujeme za dlouholetou práci našim zaměstnancům, kteří odcházejí do starobního důchodu. Za jejich přístup a laskavost ke klientům a kolegům. Během naší návštěvy také vzpomínáme na pěkné chvíle a aktivity s klienty prožité za dlouhá léta ve střediscích. Jsme vděčni za práci a loajalitu našich zaměstnanců a přejeme jim do dalších let hlavně pevné zdraví, Boží požehnání a spoustu krásných chvil se svými blízkými.

img

 

Pracovní jubilea

Každý rok probíhají rovněž oslavy pracovních jubileí našich zaměstnanců. Slavíme pracovní jubilea v délce 10, 20, 25 a 30 let trvání pracovního poměru. Naše oslava je vždy tématicky zaměřená spojená s rokem Slezské diakonie. Např. v roce 2023 máme rok mezigenerační spolupráce. Zaměstnanci jsou pozváni na oběd a slavnostní odpoledne spojené s programem, předání poděkování z rukou předsedy představenstva Slezské diakonie a paní ředitelky Slezské diakonie. Tato akce má za cíl ocenit dlouholetou loajalitu, poděkovat za práci a přístup k ní.

img

Setkání s našimi bývalými spolupracovníky

Na konci ledna letošního roku se uskutečnilo setkání s našimi bývalými spolupracovníky, kteří odešli do starobního důchodu. Vážíme si loajality našich stávajících zaměstnanců, ale i těch, kteří již dnes nejsou v naší organizaci aktivní, ale přesto nám zachovávají přízeň, těší se s námi a podporují nás v naší práci. Vám všem patří obrovské poděkování a pevně věříme, že se v takovém krásném počtu opět shledáme. 

 

Závěrečná konference projektu SHAKER

V pátek 10. února jsme se společně s vedoucí oblasti Novojičínsko a také kolegyněmi z řad pedagogů z VOŠS Ostrava zúčastnily závěrečné konference k projektu SHAKER, který realizoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Projekt se ve svém průběhu věnoval problematice zvyšování atraktivity nelékařských zdravotnických profesí a profesí v oblasti sociální péče. Zástupci jednotlivých odborů Krajského úřadu prezentovali výstupy a přínosy projektu, budoucí možnou implementaci zkušeností od zahraničních partnerů do našeho systému vzdělávání a výkonů práce týkajících se výše zmíněných profesí. Děkujeme za možnost zúčastnit se závěrečného vyhodnocení projektu a jeho výstupů. Rovněž jsme rádi za příležitost se zapojit do navazujícího projektu s KÚ MSK, který nese název E-Care a rovněž bude zaměřen na podporu prestiže sociální práce.


Setkání maminek a jejich dětí

Každoročně probíhá na Ústředí Slezské diakonie setkání s maminkami, které jsou aktuálně na mateřské a rodičovské dovolené. Velmi nás potěšilo, že maminek, které se setkání zúčastnilo bylo okolo 20 a společně s jejich dětmi jsme mohli strávit příjemné dopoledne. S maminkami jsme měli prostor pro společné sdílení a hledání cest, jak skloubit pracovní a osobní život po návratu do zaměstnání. Přitomni setkání byli také vedoucí oblastí, kteří s maminkami mohli prodiskutovat možnosti, jak jim návrat do zaměstnání usnadnit a jaké jsou jejich představy. 

 

Životní jubilea ve Slezské diakonii

Paní ředitelka se každý rok setkává s životními jubilanty, našimi zaměstnanci, kteří slaví 20. 30. 40. 50. 60. či již 70. narozeniny. Tato setkání jsou příjemným zastavením v běhu pracovních dní, témata rozhovoru se nesou v duchu vděčnosti za zdraví, rodinu, Boží požehnání jak v rodinách, tak na pracovištích. Někteří kolegové oslaví i více svých životních jubileí v naší organizaci a my jsme za to velmi rádi. 

img

 

Setkání s vedoucími zaměstnanci

Tématicky jsou zaměřená i setkávání s našimi vedoucími zaměstnanci. Jedná se o setkání, která reagují např. na některou oblast zákoníku práce, třeba pracovní doba, hodnocení zaměstnanců, ale také slaďování osobního a pracovního života. Příjemným setkáním s vedoucími zaměstnanci byla také diskuse nad profesí vedoucího zaměstnance v naší organizaci. Cílem těchto setkání je sdílet názory na různá témata, vysvětlit nejasnosti, předávat si příklady dobré praxe. I tato setkání jsou významná pro přijímání rozhodnutí a další směřování různých oblastí pracovního života ve Slezské diakonii. 

setkání s vedoucími zaměstnanci Oblasti Pobeskydí

Setkání se zaměstnanci

V rámci různých témat dochází k setkávání zaměstnanců. Naposledy jsme se zaměstnanci diskutovali nad tématem zvládnutí Covidu v sociálních službách a na dalších pracovištích. Co se nám podařilo, co méně, co stálo za úspěchem a naopak, kde bychom mohli hledat cesty pro zlepšení, to vše byly témata, na které jsme našli odpovědi. Tato setkání nám pomáhají poznávat naše zaměstnance, zkvalitňovat pracovní podmínky, získávat náhled na různé oblasti našeho pracovního života ve Slezské diakonii. 

Setkání se zaměstnanci z ústředí

 

Fotogalerie