Jaký je pracovní život ve Slezské diakonii?

 

Poděkování za práci ve Slezské diakonii při odchodu do důchodu

Jménem vedení Slezské diakonie děkujeme za dlouholetou práci našim zaměstnancům, kteří odcházejí do starobního důchodu. Za jejich přístup a laskavost ke klientům a kolegům. Během naší návštěvy také vzpomínáme na pěkné chvíle a aktivity s klienty prožité za dlouhá léta ve střediscích. Jsme vděčni za práci a loajalitu našich zaměstnanců a přejeme jim do dalších let hlavně pevné zdraví, Boží požehnání a spoustu krásných chvil se svými blízkými.

img

 

Pracovní jubilea

Každý rok probíhají rovněž oslavy pracovních jubileí našich zaměstnanců. Slavíme pracovní jubilea v délce 10, 20, 25 a 30 let trvání pracovního poměru. Naše oslava je vždy tématicky zaměřená spojená s rokem Slezské diakonie. Např. v roce 2023 máme rok mezigenerační spolupráce. Zaměstnanci jsou pozváni na oběd a slavnostní odpoledne spojené s programem, předání poděkování z rukou předsedy představenstva Slezské diakonie a paní ředitelky Slezské diakonie. Tato akce má za cíl ocenit dlouholetou loajalitu, poděkovat za práci a přístup k ní.

img

Setkání s našimi bývalými spolupracovníky

Na konci ledna letošního roku se uskutečnilo setkání s našimi bývalými spolupracovníky, kteří odešli do starobního důchodu. Vážíme si loajality našich stávajících zaměstnanců, ale i těch, kteří již dnes nejsou v naší organizaci aktivní, ale přesto nám zachovávají přízeň, těší se s námi a podporují nás v naší práci. Vám všem patří obrovské poděkování a pevně věříme, že se v takovém krásném počtu opět shledáme. 

 

Setkání maminek a jejich dětí

Letošní "Setkání maminek na mateřské a rodičovské dovolené" obohatila výživová poradkyně paní Šinclová, která nám předala spoustu tipů ohledně zdravé výživy. O své dojmy se s námi podělila také jedna z maminek, paní Radka: "Bylo to super! Přednáška byla fakt přínosná, o zdravou výživu se sama zajímám. Už se těším zpátky do práce, své kolegyně chodím navštěvovat i během rodičovské, ale teď si ještě užívám čas s mojí malou Barborkou." 
I další maminky nám hned po setkání posílaly zpětnou vazbu. Jsme moc rádi, že si dnešní den užily a dětičky se pořádně unavily. 

 

Životní jubilea ve Slezské diakonii

Paní ředitelka se každý rok setkává s životními jubilanty, našimi zaměstnanci, kteří slaví 20. 30. 40. 50. 60. či již 70. narozeniny. Tato setkání jsou příjemným zastavením v běhu pracovních dní, témata rozhovoru se nesou v duchu vděčnosti za zdraví, rodinu, Boží požehnání jak v rodinách, tak na pracovištích. Někteří kolegové oslaví i více svých životních jubileí v naší organizaci a my jsme za to velmi rádi. 

img

 

Setkání s vedoucími zaměstnanci

Tématicky jsou zaměřená i setkávání s našimi vedoucími zaměstnanci. Jedná se o setkání, která reagují např. na některou oblast zákoníku práce, třeba pracovní doba, hodnocení zaměstnanců, ale také slaďování osobního a pracovního života nebo také diskuse u kulatého stolu s novými vedoucími zaměstnanci. Příjemným setkáním s vedoucími zaměstnanci byla také diskuse nad profesí vedoucího zaměstnance v naší organizaci. Cílem těchto setkání je sdílet názory na různá témata, vysvětlit nejasnosti, předávat si příklady dobré praxe. I tato setkání jsou významná pro přijímání rozhodnutí a další směřování různých oblastí pracovního života ve Slezské diakonii. 

Setkání se zaměstnanci

V rámci různých témat dochází k setkávání zaměstnanců. Naposledy jsme se zaměstnanci diskutovali nad tématem zvládnutí Covidu v sociálních službách a na dalších pracovištích. Co se nám podařilo, co méně, co stálo za úspěchem a naopak, kde bychom mohli hledat cesty pro zlepšení, to vše byly témata, na které jsme našli odpovědi. Tato setkání nám pomáhají poznávat naše zaměstnance, zkvalitňovat pracovní podmínky, získávat náhled na různé oblasti našeho pracovního života ve Slezské diakonii. 

Setkání se zaměstnanci z ústředí

 

Fotogalerie