Jaký je pracovní život ve Slezské diakonii?

 

Závěrečná konference projektu SHAKER

V pátek 10. února jsme se společně s vedoucí oblasti Novojičínsko a také kolegyněmi z řad pedagogů z VOŠS Ostrava zúčastnily závěrečné konference k projektu SHAKER, který realizoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Projekt se ve svém průběhu věnoval problematice zvyšování atraktivity nelékařských zdravotnických profesí a profesí v oblasti sociální péče. Zástupci jednotlivých odborů Krajského úřadu prezentovali výstupy a přínosy projektu, budoucí možnou implementaci zkušeností od zahraničních partnerů do našeho systému vzdělávání a výkonů práce týkajících se výše zmíněných profesí.

V rámci konference byla k prohlédnutí také část putovní výstavy ke kampani Slezské diakonie "Pracuji v sociálních službách a jsem na to hrdý/á", na kterou na závěr pozvala vedoucí oblasti paní Gabriela Lhotská a zdůraznila, jak důležité je věnovat svou pozornost pomáhajícím profesím v sociálních službách a péči o zaměstnance. Děkujeme za pozvání a příležitost se závěrečných výstupů účastnit.


 

Životní jubilea ve Slezské diakonii

Paní ředitelka se každý rok setkává s životními jubilanty, našimi zaměstnanci, kteří slaví 20. 30. 40. 50. 60. či již 70. narozeniny. Tato setkání jsou příjemným zastavením v běhu pracovních dní, témata rozhovoru se nesou v duchu vděčnosti za zdraví, rodinu, Boží požehnání jak v rodinách, tak na pracovištích. Někteří kolegové oslaví i více svých životních jubileí v naší organizaci a my jsme za to velmi rádi. 

img

Pracovní jubilea

Každý rok probíhají rovněž oslavy pracovních jubileí našich zaměstnanců. Slavíme pracovní jubilea v délce 10, 20, 25 a 30 let trvání pracovního poměru. Naše oslava je vždy tématicky zaměřená spojená s rokem Slezské diakonie. Např. v roce 2022 máme rok výchovy a vzdělávání. Zaměstnanci jsou pozváni na oběd a slavnostní odpoledne spojené s programem, předání poděkování z rukou předsedy představenstva Slezské diakonie a paní ředitelky Slezské diakonie. Tato akce má za cíl ocenit dlouholetou loajalitu, poděkovat za práci a přístup k ní. 

img

Setkání s vedoucími zaměstnanci

Tématicky jsou zaměřená i setkávání s našimi vedoucími zaměstnanci. Jedná se o setkání, která reagují např. na některou oblast zákoníku práce, třeba pracovní doba, hodnocení zaměstnanců, ale také slaďování osobního a pracovního života. Příjemným setkáním s vedoucími zaměstnanci byla také diskuse nad profesí vedoucího zaměstnance v naší organizaci. Cílem těchto setkání je sdílet názory na různá témata, vysvětlit nejasnosti, předávat si příklady dobré praxe. I tato setkání jsou významná pro přijímání rozhodnutí a další směřování různých oblastí pracovního života ve Slezské diakonii. 

setkání s vedoucími zaměstnanci Oblasti Pobeskydí

Setkání se zaměstnanci

V rámci různých témat dochází k setkávání zaměstnanců. Naposledy jsme se zaměstnanci diskutovali nad tématem zvládnutí Covidu v sociálních službách a na dalších pracovištích. Co se nám podařilo, co méně, co stálo za úspěchem a naopak, kde bychom mohli hledat cesty pro zlepšení, to vše byly témata, na které jsme našli odpovědi. Tato setkání nám pomáhají poznávat naše zaměstnance, zkvalitňovat pracovní podmínky, získávat náhled na různé oblasti našeho pracovního života ve Slezské diakonii. 

Setkání se zaměstnanci z ústředí

 

Fotogalerie