Postavme SAREPTU

Potřebujeme vaši pomoc!

Již od roku 2016 usiluje Slezská diakonie o rekonstrukci a modernizaci objektu domova pro seniory. Realizovala řadu drobných projektů za podpory Moravskoslezského kraje, nadací, Ministerstva práce a sociálních věcí nebo dalších sponzorských darů.

Až nyní stojíme před VELKOU VÝZVOU a máme šanci a naději vytvořit seniorům moderní, komfortní zázemí kvalitní sociální služby a především útulný domov.
Projekt rekonstrukce objektu prošel úspěšně věcným hodnocením a mohl by zafinancovat stavební práce ve výši 80 mil. Kč.

Celková rekonstrukce vyžaduje ale dalších 40-60 mil Kč podle stupně dokončení a počtu vybudovaných pokojů. 

Každý finanční dar pomůže změnit sen ve skutečnost. Každá koruna bude vynaložena ve prospěch seniorů. Každá darovaná proinvestovaná koruna bude zhmotněna do skutečně vynaložených stavebních nákladů a její vynaložení průkazně zveřejněno. Sledujte on line náš příběh přeměny domova pro seniory.

Bankovní účet sbírky: Komerční banka, a. s., č. ú. 107-1593460217/0100

Děkujeme za podporu!

img

Co se změní?

Objekt vyžaduje celkovou sanaci a zateplení obvodového pláště. Ve 4 NP bude provedena částečná nebo celková půdní vestavba a částečné nebo celkové zateplení střechy a stropních konstrukcí a výměna střešní krytiny. Dojde k výměně některých oken a dveří, z jižní strany budou okna vybavena screenovými roletami a v celé budově dojde k rekonstrukci osvětlovací soustavy, rozvodů elektřiny a vody. Bude realizována celková úprava otopné soustavy. Energeticky nákladné staré elektrické přímotopy budou demontovány a bude instalována centrální plynová kotelna s ústředním topením. Bude provedena rekonstrukce VZT a instalovány jednotky s rekuperací. Plochá střecha nad kuchyní bude proměněna v zelenou střechu.

img

Celý objekt projde vnitřními stavebními úpravami z důvodu naplnění požadovaných materiálně technických standardů, bezbariérovosti a naplnění protipožárních předpisů. Ve vestibulu budou provedeny stavební úpravy směřující k jeho většímu otevření směrem k návštěvám a celkově prostornějšímu řešení. Na patrech budou zrekonstruována zázemí pro personál s cílem většího propojení a otevření se klientům. Všechny pokoje pro klienty budou zrekonstruovány a ze 70 % budou pouze jednolůžkové, všechny budou mít vlastní sociální zařízení (WC s koupelnou). 
SAREPTA takto nabídne útulný domov ve 36 jednolůžkových a 7 dvoulůžkových pokojích, při celkové rekonstrukci půdních prostor dalších 8 pokojů.


Jak vznikl domov pro seniory? 

V období před první světovou válkou byla pomoc sociálně nejpotřebnějším poskytována převážně v církevních zařízeních. Ne jinak tomu bylo v Komorní Lhotce. Díky evangelickému faráři Karlu Kuliszovi byl pronajat objekt, který sloužil jako "útulek pro sociálně slabé". V roce 1917 byl dokončen chudobinec Betezda pod Sdružením evangelických žen. Kromě starých osob zde byly umístěny i děti s tělesnými a duševními poruchami. V roce 1935 zahájilo sdružení výstavbu další, modernější budovy Dům milosrdenství Sarepta, k jeho otevření došlo v roce 1937.  O šestnáct let později byl v obci zahájen provoz zařízení katolické církve "České srdce", jednalo se o domov pro přestárlé. Všechny tyto ústavy byly v roce 1960 sloučeny v jeden hospodářský celek pod názvem Domov důchodců v Komorní Lhotce, a převedeny do státní správy. V současné době v Slezská diakonie poskytuje pobytovou sociální službu domova pro seniory od 1. 1. 2016 pod názvem SAREPTA Komorní Lhotka.

img

Posláním domova pro seniora SAREPTA Komorní Lhotka je poskytovat službu seniorům, jejichž zdravotní stav a sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby. 

 

Co pro nás znamená domov pro seniory SAREPTA?

Mgr. Tomáš Tyrlík
Biskup Slezské církve evangelické a. v


Rekonstrukce střediska Sarepta v Komorní Lhotce je největší projekt v historii Slezské diakonie, na němž se finančně významně podílí i naše církev. Bylo nutné k tomu kroku přistoupit, aby z dlouhodobého hlediska bylo možné v budově poskytovat kvalitní křesťanské sociální služby odpovídající současným standardům. Věřím, že tyto rozsáhlé rekonstrukční práce a potřebné stavební úpravy povedou ke zlepšení kvality zázemí a budou poskytovat klientům (obyvatelům domova) ve stáří příjemné prostředí vytvářející rodinnou atmosféru spojenou také s kvalitou poskytovaných sociálních služeb na základě křesťanských hodnot. To si všichni přejeme a o to se také modlíme.

img

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.
ředitelka Slezské diakonie 

K domovu pro seniory SAREPTA v Komorní Lhotce mám blízký vztah už od svého dětství. Moje maminka zde chodila pomáhat jako dobrovolnice v dobách, kdy budova ještě patřila církvi a byla diakonickým zařízením. Později jsme v SAREPTĚ společně strávili krásné chvíle při návštěvách mé tety. Dnes jsem velmi vděčná Pánu Bohu, za to, že můžeme zahájit celkovou rekonstrukci objektu a zároveň bych chtěla z celého srdce poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci tohoto velkého, náročného a významného projektu podílí. Raduji se, že našim seniorům, obyvatelům SAREPTY, budeme moci vytvořit moderní, útulný a důstojný DOMOV.

img

Mgr. Bc. Halina Pientoková
Vedoucí oblasti Pobeskydí
Vedoucí domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka

Domov pro seniory SAREPTA je pro mě srdeční záležitostí, zde jsem před více jak 30 lety začala pracovat na pozici zdravotní sestry… Jsem požehnána tím, že mohu pohlížet na domov pro seniory nejen jako na místo, kde se ubytovávají lidé, ale jako na skutečný životní prostor plný příběhů a nadějí. Domov pro seniory není jen budovou, je to místo, kde senioři nacházejí porozumění a péči, kde sdílejí své radosti i starosti. Když vidím, jak klienti ožívají při vzpomínkách na minulost nebo se radují z každodenních maličkostí, uvědomuji si, jak důležitá je práce, kterou děláme. Rekonstrukce tohoto prostoru tak pro mě přináší více než jen nové stěny a zařízení – přináší nám možnost vytvářet ještě pohodlnější a bezpečnější prostředí, ve kterém se naši klienti mohou cítit skutečně jako doma. Moderní technologie nám dávají nástroje, abychom mohli poskytovat ještě lepší péči a podporu, zatímco nové designové prvky a prostornější pokoje přinesou větší komfort a klid. Rekonstrukce je nejen investicí do budoucnosti našeho zařízení, ale především do budoucnosti našich klientů a pracovníků.  

Cílem domova SAREPTA je naplňovat význam svého jména, které je součástí Bible, a to přinášet požehnání těm, kteří potřebují pomoc, a pomoci se jim dostane.
I v této věci přistupuje s pokorou a prosbou o Boží požehnání, víme, že v tom nejsme sami a modlíme se: "Hospodine, my však důvěřujeme tobě, naše budoucnost je ve tvých rukou." 

img

Ing. Soňa Kantorová, Ph.D.
Vedoucí projektového oddělení Slezská diakonie

Na projektech pracuji ve Slezské diakonii od roku 2005. Jako malá jsem vyrůstala v láskyplném rodinném kruhu, do něhož patřili bez pochyby mí prarodiče. Byl to děda,který mi byl nejlepším parťákem, byla to babička, která je vzorem moudré a laskavé ženy. Přeji si, abych pomohla vytvořit projekt, který nabídne útulný prostor pro podobné babičky a dědečky, kteří nemohou být v nejužším rodinném kruhu, ale zaslouží si moderní, důstojné a bezpečné prostředí.

img
Typ Název Velikost Ke stažení
.pdf OSVĚDČENÍ o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky 342,3 KiB

Fotogalerie