Členství

 

EASPD - European Association of service providers for persons with disabilities

EASPD - European Association of service providers for persons with disabilities

Asociace městských misií v Evropě i dalších částech světa byla založena za účelem spolupráce a podpory městských misií po celém světě s cílem kázat dobrou zprávu o Božím království a evangelium Pána Ježíše Krista. Poskytuje prostor pro výměnu zkušeností tak, aby se příklady dobré praxe dostávaly do celé Evropy a světa. Slezská diakonie je členem této organizace od r. 2004.

Zastoupení ve Slezské diakonii - Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.

http://easpd.eu/

https://www.facebook.com/easpdbrux

https://twitter.com/easpd_brussels

EAUM - European Association of Urban Missions

EAUM - European Association of Urban Missions

Asociace městských misií v Evropě i dalších částech světa byla založena za účelem spolupráce a podpory městských misií po celém světě s cílem kázat dobrou zprávu o Božím království a evangelium Pána Ježíše Krista. Poskytuje prostor pro výměnu zkušeností tak, aby se příklady dobré praxe dostávaly do celé Evropy a světa.

Zastoupení ve Slezské diakonii - Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.

http://www.stadtmissioneuropa.eu/

EAPN - European Anti-Poverty Network

EAPN - European Anti-Poverty Network

Podpora, rozvíjení a realizace aktivit směřujících k sociálnímu začleňování. Usiluje o to, aby se sociální začleňování a boj proti chudobě stal prioritou veřejné správy na všech úrovních. Je členem evropské sítě boje proti chudobě a soc.vyloučení EAPN Europe.

Zastoupení ve Slezské diakonii - Mgr. Stanislav Mrózek, DiS.

http://www.eapn.eu/
https://www.facebook.com/EuropeanAntiPovertyNetwork/
https://twitter.com/EAPNEurope

EAPN ČR - Evropská síť proti chudobě

EAPN ČR - Evropská síť proti chudobě

Podpora, rozvíjení a realizace aktivit směřujících k sociálnímu začleňování; Usiluje o to, aby se sociální začleňování a boj proti chudobě stal prioritou veřejné správy na všech úrovních. Je členem evropské sítě boje proti chudobě a soc.vyloučení EAPN Europe.

Zastoupení ve Slezské diakonii - Mgr. Stanislav Mrózek, DiS.

http://www.eapncr.org

EUISG

(EU Inclusion Strategies Group)

http://www.eapn.ee/Social-Inclusion-Working-Group

EDYN

(Ecumenical Diaconical Year Network)

EDYN

http://www.edyn.org/
https://www.facebook.com/edyn.org/

Asociace Dítě a Rodina, z. s.

Asociace Dítě a Rodina, z. s.

Asociace Dítě a Rodina, z. s. je sdružením respektovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. 

www.ditearodina.cz

AOP

(Asociace občanských poraden)

AOP

http://www.obcanskeporadny.cz

APIC

(Asociace pracovníků intervenčních center)

APIC

http://www.domaci-nasili.cz

APOA

(Asociace pro osobní asistenci)

APOA

http://www.apoa.cz

APRP

(Asociace pracovníků v rané péči)

APRP

http://www.aprp.cz

APSS

(Asociace poskytovatelů sociálních služeb)

APSS

http://www.apsscr.cz

ASP ČR

(Asociace speciálních pedagogů)

ASP ČR

http://www.aspcr.cz

ČALS

(Česká alzheimerovská společnost)

ČALS

http://www.alzheimer.cz/cals/

ČAPS

(Česká asociace pečovatelské služby)

ČAPS

http://www.caps-os.cz/

ČFPB

(Česká federace potravinových bank)

ČFPB

http://www.potravinovabanka.cz/

ČSTPMJ

(Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging)

ČSTPMJ

http://www.trenovanipameti.cz/index.php?lang=cz

FEAD

(Fond evropské pomoci nejchudším osobám)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=1089

SAD

(Sdružení azylových domů)

SAD

http://www.azylovedomy.cz/

SINEC klastr sociálních inovací a podniků

ARBENI

(Sdružení podporující stř. SD na Krnovsku a Bruntálsku)

GDO

(Gerontologické dny Ostrava)

GDO

http://gdo.dtocz.cz/

MŠ, ZŠ A SŠ Slezské diakonie

PBOV

(Potravinová banka v Ostravě, z. s.)

PBOV
http://www.potravinovabanka.cz/pb-ostrava/

VSPRP

(Volné sdružení poskytovatelů rané péče)

VSPRP

http://ranapece.webnode.cz/

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci

AKS

(Asociace komunitních služeb)

AKS
www.askos.cz