Členství

 

EASPD - European Association of service providers for persons with disabilities

EASPD - European Association of service providers for persons with disabilities

Zastoupení za Slezskou diakonii:
Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. - ředitelka Slezské diakonie
Mgr. et Ing. Romana Bélová, náměstkyně ředitelky

Kontaktní osoba: 
Bc. Věra Hlávková, referent pro administrativu

Asociace městských misií v Evropě i dalších částech světa byla založena za účelem spolupráce a podpory městských misií po celém světě s cílem kázat dobrou zprávu o Božím království a evangelium Pána Ježíše Krista. Poskytuje prostor pro výměnu zkušeností tak, aby se příklady dobré praxe dostávaly do celé Evropy a světa. Slezská diakonie je členem této organizace od r. 2004.

Více informací k EASPD
na webových stránkách
na facebooku
na síti X

EAUM - European Association of Urban Missions

EAUM - European Association of Urban Missions

Zastoupení za Slezskou diakonii: 
Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., ředitelka Slezské diakonie

Asociace městských misií v Evropě i dalších částech světa byla založena za účelem spolupráce a podpory městských misií po celém světě s cílem kázat dobrou zprávu o Božím království a evangelium Pána Ježíše Krista. Poskytuje prostor pro výměnu zkušeností tak, aby se příklady dobré praxe dostávaly do celé Evropy a světa.

 

EAPN - European Anti-Poverty Network

EAPN - European Anti-Poverty Network

Zastoupení za Slezskou diakonii: 
Mgr. Stanislav Mrózek, DiS., vedoucí střediska BETHEL Třinec-Kanada - člen výboru EXCO

Podpora, rozvíjení a realizace aktivit směřujících k sociálnímu začleňování. EAPN usiluje o to, aby se sociální začleňování a boj proti chudobě stal prioritou veřejné správy na všech úrovních. 

Více informací k EAPN
na facebooku 
na webových stránkách
na síti X

EAPN ČR - Evropská síť proti chudobě

EAPN ČR - Evropská síť proti chudobě

Zastoupení za Slezskou diakonii: 
Mgr. Stanislav Mrózek, DiS.,
vedoucí střediska BETHEL Třinec-Kanada

Podpora, rozvíjení a realizace aktivit směřujících k sociálnímu začleňování; Usiluje o to, aby se sociální začleňování a boj proti chudobě stal prioritou veřejné správy na všech úrovních. Je členem evropské sítě boje proti chudobě a sociálního vyloučení EAPN Europe.

Více informací k EAPN ČR
na facebooku 
na webových stránkách
na síti X

 

EDYN - Ecumenical Diaconial Year Network

EDYN

Zastoupení za Slezskou diakonii: 
Janka Adameová, M. A., vedoucí Oddělení zahraničních vztahů, Interdiac

EDYN je sítí 17 organizací světa, které plní koordinační úlohu pro vysílání a hostování dobrovolníků na dlouhodobou dobrovolnickou službu do zahraničí, s dlouhodobou tradicí výměny mez. dobrovolníků. EDYN je členem NEVSO

Více informací k EDYN
na webových stránkách
na tik tok
na instagramu
 

Eurodiaconia

Eurodiaconia

Zastoupení za Slezskou diakonii: 
Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., ředitelka Slezské diakonie
Mgr. et Ing. Romana Bélová, náměstkyně ředitelky 

Kontaktní osoba: 
Bc. Věra Hlávková

Evropská asociace zastřešující křesťanské poskytovatele soc.služeb. Podpora výměny know-how, příkladů dobré praxe. Eurodiaconia lobuje ve prospěch křesťansky orientovaných organizací. Na úrovni Evorpské komise se podílí na tvorbě strategie a koncepcí na evropské úrovni.

Více informací k Eurodiaconia
na webových stránkách
na facebooku  
na síti X

AOP - Asociace občanských poraden

AOP
Zastoupení za Slezskou diakonii:
Iveta Kuczerová, vedoucí střediska OBČANSKÁ PORADNA Karviná

Podpora vzniku nových a rozvoj stávajících OP; profesní podůrné služby; snaha o fininanční stabilitu sítě OP; pomoc při naplňování standardů kvality; analýza a vyhodnocení problémů občanů, výstupy poté předávat komp. orgánům a institucím; PR; vzdělávací projekty, programy. 

Více informací k AOP
na webových stránkách
na facebooku

APIC - Asociace pracovníků intervenčních center

APIC

Zastoupení za Slezskou diakonii: 
Mgr. Michaela Ohřálová, DiS., vedoucí střediska INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov

APIC sdružuje subjekty poskytující sociální službu intervenční centra určenou osobám ohroženým domácím násilím. Posláním asociace je zastupovat zájmy svých členů, napomáhat jejich spolupráci při rozvíjení poskytovaných služeb. 

Více informací k APIC
na webových stránkách

ARP ČR, z. s. - Asociace rané péče České republiky

APRP

Zastoupení za Slezskou diakonii: 
Poradna rané péče EUNIKA Karviná
Mgr. Martina Venglářová, Poradna rané péče SALOME Bohumín
Poradna rané péče MATANA Krnov
Mgr. Gabriela Zelenková, vedoucí střediska Poradna rané péče DOREA
Jana Kadlubcová, vedoucí střediska Poradna rané péče LYDIE Český Těšín

Členy ARP ČR jsou organizace hlásící se k dohodnuté kvalitě poskytované služby a poskytují ranou péči v souladu s popsanou dobrou praxí.

Více informací k ARP ČR
na webových stránkách
na facebooku

APSS - Asociace poskytovatelů sociálních služeb

APSS

Zastoupení za Slezskou diakonii
Mgr. Halina Pientoková, vedoucí Oblasti Pobeskydí

Asociace registrovaných/neregistrovaných poskytovatelů sociálních služeb.

Více informací k APSS
na webových stránkách
na facebooku

ČALS - Česká alzheimerovská společnost

ČALS

Zastoupení za Slezskou diakonii:
Mgr. Veronika Raszková, zástupce vedoucí oblasti Ostravsko

Odborná péče a podpora osobám s poruchami paměti a jejich rodinám. Bezplatné testování paměti. 

Více informací k ČALS
na webových stránkách
na facebooku 

ČAPS - Česká asociace pečovatelské služby

ČAPS - Česká asociace pečovatelské služby

ČAPS

Zastoupení za Slezskou diakonii: 
Jan Kubiš, vedoucí střediska ELIM Ostrava
Bc. Uršula Byrtusová, vedoucí střediska ELIM Stonava

Aktivní prosazování zájmů oboru, členů, zastřešení společných aktivit, informace veřejnosti o profesi, platforma pro komunikaci napříč terénními pečovatelskými sl.,vzdělávání.

Více informací k ČAPS
na webových stránkách

ČAPZ - Česká asociace pro psychické zdraví

ČAPZ

Zastoupení za Slezskou diakonii:
Bc. Romana Dobšová, vedoucí střediska JORDÁN Třinec

Prosazování zájmů a potřeb lidí, kteří mají zkušenost s duševní nemocí. Spolupráce s Národní radou osob se zdravotním postižením na přípravě zákona na ochranu duševně nemocných. ČAPZ poukazuje na nutnost transformace systému psychiatrické péče v ČR. 
 

ČAS - Česká asociace streetwork

ČAS

Zastoupení za Slezskou diakonii:
Bc. Jana Ondrušková, DiS., vedoucí střediska ON LINE Karviná

Profesní sdružení odborníků a poskytovatelů nízkoprahových soc. služeb pracujících metodou kontaktní práce. ČAS usiluje o zvyšování kvality služeb a rozvoj oboru.

Více informací k ČAS
na webových stránkách
na facebooku 

ČFPB - Česká federace potravinových bank

ČFPB

Zastoupení ve Slezské diakonii:
Mgr. Stanislav Mrozek, DiS., vedoucí střediska BETHEL Třinec - Kanada

Cílem potravinových bank je bojovat proti plýtvání potravinami, dělit se o ně s těmi, kteří mají hlad, obnovovat solidaritu mezi lidmi. 

Více informací k ČFPB
na webových stránkách
na facebooku

ČRDM - Česká rada dětí a mládeže

ČRDM

Zastoupení za Slezskou diakonii: 
Iveta Kuczerová, vedoucí střediska POHODA Karviná

Podpora podmínek pro kvalitní život dětí a mladých lidí. Podpora mimoškolní výchovy a činnosti svých členů, snaha o vytváření podmínek vhodných pro jejich činnost.

Více informací k ČRDM
na webových stránkách
na facebooku 
na YouTube

ČSTPMJ - Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging

ČSTPMJ

Zastoupení za Slezskou diakonii: 
Bc. Romana Dobšová, vedoucí střediska JORDÁN Třinec

Vzdělávací instituce pověřená uskutečňováním akr. vzdělávacích programů v oblasti trénování paměti (Certifikovaný trenér paměti I-III stupně/následná vzdělávání pro trenéry paměti). 

Více informací k ČSTPMJ
na webových stránkách

FEAD Fond evropské pomoci nejchudším osobám

Zastoupení za Slezskou diakonii:
Mgr. Stanislav Mrózek, DiS., vedoucí střediska BETHEL Třinec-Kanada

Fond evropské pomoci nejchudším osobám má podpořit členské státy EU při poskytování materiální pomoci nejchudším. Jde o pomoc v podobě potravinoblečení a nezbytných předmětů. Kromě materiální pomoci je třeba rovněž přijmout opatření v zájmu sociálního začlenění, např. pomáhat lidem vymanit se z chudoby. Orgány jednotlivých členských států mohou rovněž poskytovat nejchudším nehmotnou pomoc v zájmu jejich lepší integrace do společnosti osobní potřeby. 

Více informací k FEAD
na webových stránkách

SAD - Sdružení azylových domů

SAD

Zastoupení za Slezskou diakonii: 
Jitka Zapletalová, vedoucí střediska CHANA Bruntál
Milada Kahánková, středisko BETHEL Bruntál, Rýmařov
Bc. Martina Wiśniowská, vedoucí střediska HANNAH Orlová a SÁRA Petrovice u Karviné
Tomasz Gierzuskiewicz, vedoucí střediska BETHEL Český Těšín
Mgr. Šárka Ociepková, vedoucí střediska BETHEL Třinec
Bc. Jana Brzezinová, vedoucí střediska BETHEL Karviná
Mgr. Jana Doricová, vedoucí střediska SÁRA Frýdek-Místek
Bc. Dita Kendziorová, vedoucí projektu Housing First
SÁRA Třinec
Jan Savický, vedoucí střediska BETHEL Frýdek-Místek

SAD zastřešuje osoby a organizace zabývající se lidmi bez přístřeší nebo ohroženými ztrátou bydlení a vytváří pro ně odborné prostředí. Spolupracuje s dalšími organizacemi, vytváří kooperující síť azylových domů, jednotnou platformu pro jednání se státními, zákonodárnými a samosprávnými orgány na všech úrovních veřejné správy. Poradenská, vzdělávací, konzultační a informační činnost určená svým členům. SAD je nositelem tématu a garantem odborné diskuze v oblasti bezdomovství. Nastavuje a rozvíjí humánní udržitelné cesty k důstojnému bydlení a začlenění do společnosti. Spojuje organizace i jednotlivce, s nimiž vytváří prostor pro poznávání, osvětu a hledání možností prevence a řešení bezdomovství.

Více informací k SAD
na webových stránkách
na facebooku

SINEC - Klastr sociálních inovací a podniků

SINEC klastr sociálních inovací a podniků

Zastoupení za Slezskou diakonii
Ing. Soňa Kantorová, Ph.D., vedoucí Oddělení projektového řízení

Hlavním cílem SINEC je napomáhat růstu sociální ekonomiky v Moravskoslezském kraji cestou rozvoje sociálních podniků, zvyšování zaměstnanosti sociálně ohrožených skupin a stimulace sociálních inovací vycházejících z jejich potřeb. 

Více informací o SINEC
na webových stránkách

SPMS - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením

SPMS

Zastoupení za Slezskou diakonii: 
 

Sdružení lidí s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodin a dalších odborníků. Celostátní nezisková organizace působící na národní, regionální a lokální úrovni. Organizace hájící práva a zájmy lidí s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodin. Vize: „SPOLEČNOST PRO VŠECHNY: Lidé s mentálním postižením a jejich rodiny mají stejné životní příležitosti jako všichni ostatní ve společnosti.“

Více informací k SPMS
na webových stránkách
na facebooku
na YouTube

GDO - Gerontologické dny Ostrava

GDO

Zastoupení za Slezskou diakonii:
Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., ředitelka Slezské diakonie
 

GDO se pořádají vždy na podzim v rámci 3 dnů v Domě kultury města Ostravy. Pořadatelem je DTO CZ, s.r.o., první dva dny jsou věnované odborné veřejnosti z celé ČR, poslední den je zaměřen pro laickou veřejnost.

Více informací k GDO
na webových stránkách
na facebooku 

MŠ, ZŠ A SŠ Slezské diakonie

MŠ, ZŠ A SŠ Slezské diakonie

Zastoupení za Slezskou diakonii: 
Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., ředitelka Slezské diakonie
Ing. Ludmila Vajdová, vedoucí Oblasti Bruntál, Krnov    

     
Mateřská škola a základní škola SD je církevní speciální školou, která poskytuje výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávácími potřebami. Slezská diakonie je zřizovatelem, SCEAV je pověřena k výkonu správy subjektu. Školy jako jediné vzdělávací instituce na Těšínsku a Krnovsku spojují výchovně vzdělávací činnost se sociálními službami SD.  Žákům jsou tak poskytovány spolu se vzdělávacícmi i komplexní sociální služby. 

Více informací k MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie
na webových stránkách
na facebooku 

PBOV - Potravinová banka v Ostravě, z. s. 

PBOV

Zastoupení za Slezskou diakonii:
Mgr. Stanislav Mrózek, DiS., vedoucí střediska BETHEL Třinec-Kanada

Posláním PBO je boj proti hladu a plýtvání potravinami. PBO slouží jiným organizacím bojujícím proti hladu. PB sama neprovádí distribuci potravin, dělá to zásadně prostřednictvím sítě místních organizací, skupin nebo společenství, která jsou ve styku se sociálně potřebnými lidmi. 

Více informací k PBOV
na webových stránkách
na facebooku 

VSPRP  - Volné sdružení poskytovatelů rané péče

Zastoupení za Slezskou diakonii: 
Mgr. Karolína Bobek Paździorová, vedoucí střediska EUNIKA Karviná
Jana Kadlubcová, vedoucí střediska LYDIE Český Těšín
Mgr. Veronika Židková, vedoucí střediska MATANA
Mgr. Martina Venglářová, vedoucí střediska SALOME Bohumín

VSPRP MSK je platformou pro setkávání poskytovatelů rané péče, výměnu zkušeností, prosazování rané péče jako terénní sociální služby, podpora kvality služby, prezentace rané péče laické i odborné veřejnosti a také potencionálním uživatelům, setkávání s odborníky z řad lékařů, úředníků, učitelů či politiků.         

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci

Zastoupení za Slezskou diakonii: 
Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., ředitelka Slezské diakonie

Vznikla v roce 1991 jako neziskové sdružení obcí, měst, podnikatelských subjektů a neziskových organizaci za účelem jednotné podpory celkového rozvoje mikroregionu jihovýchodní části Těšínského Slezska - Těšínska, Třinecka, Jablunkovska.

Více informací k Regionální radě rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
na webových stránkách

AKS - Asociace komunitních služeb

AKS

Zastoupení za Slezskou diakonii:
Mgr. Ing. Romana Bélová, náměstkyně ředitelky Slezské diakonie
Bc. Šárka Gaudková, zástupkyně vedoucí Oblasti Krnov, Bruntál
zástupci oblastí s multidisciplinárními týmy 

AKS vznikla z potřeby poskytovatelů mimonemocničních sociálně zdravotních služeb pro lidi s psychotickou duševní poruchou mít svou střešní organizaci, která by prosazovala jejich zájmy a zájmy celé oblasti komunitní péče pro danou cílovou populaci.  AKS se chce zasadit o to, aby se rozvíjela široce dostupná, efektivní a přehledně financovaná síť služeb pro duševně nemocné, jejímž cílem by bylo poskytovat intervence a podporu na správné úrovni a ve správné podobě tak, aby člověk s psychotickou duševní poruchou dosáhl co největší úrovně nezávislosti a kontroly nad svým životem. 

Více informací k AKS
na webových stránkách
na facebooku 

NEBUĎ NA NULE, z.s. - unie sexuálních důvěrníků České republiky

AKS

Zastoupení za Slezskou diakonii:
Mgr. Nikola Šimíková, vedoucí střediska DUHOVÝ DŮM Ostrava                  
Mgr. Jana Chlebusová, vedoucí střediska EBEN-EZER
Sylva Dorazilová, koordinátorka programu, BENJAMÍN Krnov
Pavla Vrbová, pracovník v sociálních službách HOSANA Karviná

PRACOVNÍ SKUPINY SEXUÁLNÍCH DŮVĚRNÍKŮ vznikly jako platforma pro sdílení a rozvoj dobré praxe v poskytování podpory lidem s postižením či znevýhodněním v oblasti sexuality a vztahů.

Více informací 
na webových stránkách
na facebooku 

Platforma Do dospělosti

AKS

Zastoupení za Slezskou diakonii:
Mgr. Ester Heczková, vedoucí Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Platforma Do dospělosti je neformálním uskupení, které v současné době propojuje 29 organizací z různých krajů ČR poskytující podporu a rozvoj mladým lidem se zkušeností s institucionální péčí.

Více informací
na webových stránkách
na facebooku 

APAS - Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z. s.

AKS

Zastoupení za Slezskou diakonii:
Bc. Filip Hrkal, EXIT terapeutická komunita
Mgr. Jana Ondrušková, DiS., STREETWORK GABRIEL Karviná, sekce Harm reduction

Nepolitická, nevládní a dobrovolná orgranizace. Zajištění komunikace s MPSV, Úřadem vlády, MZ. Odborná podpora adiktologických služeb - konání konferencí, vzdělávacích akcí, setkávání sekcí sdružující typy sociálních služeb (primární prevence, terénní programy, terapeutické komunity, kontaktní centra, doléčovací centra, apod.)

Více informací
na facebooku