Ve Slezské diakonii děláme svou práci nejen srdcem

Ocenění našich koordinátorek dobrovolníků

Máme obrovskou radost a jsme moc hrdí na naše koordinátorky Moniku Banotovou a Veroniku Papajovou, které si dnes v rámci vyhlašování cen pro koordinátory roku Maják 2023 odnesly nejvyšší ocenění v kategorii Akční koordinátor (Monika) a Dlouhodobý koordinátor (Veronika). Tato ocenění byla dnes předávána Regionální dobrovolnické centrum MSK a jejich cílem je upozornit na obětavou práci koordinátorů, kteří často stojí skryti za prací dobrovolníků, dávají do své práce srdce a bez jejich nasazení by pro mnohé dobrovolníky dobrovolnictví nebylo tím, čím je.

Koordinátor dobrovolníků je skutečným majákem při zapojení dobrovolníků a osvětluje cestu těch, kteří pomoc nabízí, k těm, kteří pomoc potřebují.

 

Ocenění za realizaci dlouhodobých dobrovolnických projektů v oblasti sociálních služeb 

Toto ocenění bylo uděleno naší organizaci, Slezské diakonii, Evropským výborem solidarity. Za tímto krásným úspěchem stojí práce vedoucí zahraničního oddělení, paní Janky Adameové, a všech jejích spolupracovníků, kteří vytrvale usilují o udržitelnost projektů v oblasti zahraničního dobrovolnictví, a to nazdory nesnadným situacím, které mají vliv na zahraniční spolupráci, jako jsou např. Covid nebo válečné konflikty.

Velké díky patří také všem, kteří se zapojujete do těchto projektů a ve svých službách hostíte zahraničního dobrovolníka.

Inspekce kvality v chráněném bydlení ARCHA Nový Jičín

V létě se služba chráněného bydlení střediska ARCHA Nový Jičín podrobila třídenní inspekci kvality z Ministerstva práce a sociálních věcí. A jak by se inspekce dala charakterizovat pár slovy? Byla náročná, zaměstnanci, kteří poskytovali inspektorům součinnost museli vyvinout velmi intenzivní spolupráci, byla stresující pro všechny, podpůrná pro budoucí rozvoj služby a obrovskou pracovní zkušeností pro všechny, kteří se na zdárném průběhu inspekce podílely. 

Každopádně s odstupem času vnímám ty tři dny jako obrovskou pracovní zkušenost, která mě po profesní stránce posunula výš a dál, říká vedoucí střediska Mgr. Radka Čapková

 

 

Zaměstnanci a klienti slaví 10 let od otevření střediska DUHOVÝ DŮM Ostrava

Ve čtvrtek 13. dubna proběhlo ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava slavnostní setkání u příležitosti 10. výročí od jeho otevření. Setkání se neslo v milé atmosféře a všichni jsme si tento společný čas užili! Setkání se účastnili klienti a zaměstnanci střediska DUHOVÝ DŮM Ostrava, vedení a kolegové ze Slezské diakonie, biskup Slezské církve evangelické a.v., zástupci Magistrátu města Ostravy a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a také paní Věra Racková, jedna z osobností, které stály u zrodu myšlenky vzniku tohoto zařízení.

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří přispěli a přispívají k tomu, že náš DUHOVÝ DŮM slaví 10 let. Děkujeme Vám za respekt, úctu a laskavost ke klientům i k sobě navzájem.

 

Umíme propojit profesní život se studijním a reagovat na tolik aktuální téma prestiže sociálních služeb

Výstava "Pracuji v sociálních službách a jsem na to hrdý/á" je studentským projektem praxe studentů Ostravské univerzity realizovaná ve spolupráci se Slezskou diakonií. Vernisáž výstavy se konala v prostorách Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity (FSS OU). Cílem výstavy je připomenout důležitost a prestiž oboru sociální práce. Jde o autentické příběhy pracovníků Slezské diakonie, rozhovory týkající se například jejich motivace pro výkon profese nebo vnímání hrdosti k výkonu jejich povolání. Rozhovory jsou doplněny o kreslené komiksy a fotografie jednotlivých pracovníků zachycených při práci. Díky výstavě můžete zjistit, která z metod či technik sociální práce je v praxi sociálního pracovníka důležitá, co jim ztěžuje výkon profese, co by rádi změnili, ale také, proč svou práci milují a jsou na ni hrdí.

Děkujeme zaměstnancům za jejich sdílení a příležitost podílet se na zvyšování prestiže oboru sociální práce a důležitosti výkonu profesí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Ve Slezské diakonii děláme svou práci nejen srdcem, ale také na vysoké odborné úrovni a stále se učíme!  

Jsme na Vás tak hrdí, milí kolegové

Paní Daniela Kotalová, paní Radmila Sedláčková a pan Vít Goryl byli oceněni! Paní Daniela Kotalová získala i hlavní cenu v kategorii Ambulantní sociální služby. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR spolu s Diakonie ČCE ocenila nejlepší pečovatelky a pečovatele sociálních služeb a nejlepší sociální pracovníky za rok 2020 a 2021 v celostátní národní soutěži "Národní cena sociálních služeb". Předávání cen se účastnil i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Úspěch našich kolegů, okamžiky ocenění jejich práce s nimi sdílela i paní ředitelka Zuzana Filipková a jejich vedoucí zaměstnanci. 

Vážení kolegové, upřímně Vám gratulujeme, těšíme se z Vašeho ocenění, které je vizitkou dobré a poctivé práce v sociálních službách a současně i oceněním a prestiží pro naši organizaci. Přejeme Vám hodně zdraví a hojnost Božího požehnání do dalšího profesního a osobního života! 

img

Cena Ď pro Slezskou diakonii za přínos dobré náladě v ČR

Slezská diakonie  26.10. 2021 v pražském Národním divadle získala krásnou cenu Ď v mimořádné kategorii za přínos dobré náladě v ČR 2021. 
 
Toto nádherné ocenění za všechny pracovníky Slezské diakonie převzala paní ředitelka Zuzana Filipková, která se slavnostního ceremoniálu zúčastnila společně s Renátou Větrovcovou a Soňou Kantorovou. Cena Ď putuje Slezskou diakonií, a to s myšlenkou vyjádření vděčnosti a poděkování všem příznivcům, partnerům, dobrovolníkům a mecenášům Slezské diakonie. Nic není samozřejmé a tato cena je výrazem lidskosti, pokory a přístupu k lidem. Vnímáme, že v našich službách je mnoho příběhů, které nás spojují a dávají naší práci přesah, mnoho situací, které si zaslouží náš vděk, mnoho z Vás, kdo si zasloužíte naše poděkování.
 

Vyjadřujeme vděčnost a poděkování všem lidem, kteří věnují svůj čas, nasazení, lásku, obětavost, moudrost a spolu s námi pomáhají realizaci našeho poslání či nás podporují. 
 

img

Inspekce na jedničku 

I k nám zavítají neohlášené inspekce zaměřené na kvalitu poskytovaných služeb. A jak jsme dopadli? V první chvíli Vás to určitě hodně překvapí, když Vám zaklepou na dveře. Jsme tady.


Iveta Kuczerová, vedoucí střediska NOE Karviná, kde kontrola z Ministerstva práce a sociálních věcí zamířila. „Vůbec to nečekáte a ani na to nemyslíte. Ale my jsme na takové kontroly už připraveni. Máme velkou výhodu ve Slezské diakonii, že takovými dobrovolnými konzultacemi, audity a monitoringy procházíme. Moc se nám to vyplatí, a ještě jednou za to moc děkuji. Mně se to potvrdilo a výsledek „Inspekce“ to sám ukazuje za sebe (Celkem se hodnotilo 18 kritérii. Téměř všechna kritéria jsme měli splněna na plný počet bodů, tj. na 3 body, pouze jedno kritérium za 2 body). Velké poděkování patří vedení Slezské diakonie za to, že nás podporuje a vede ke kvalitě poskytovaných služeb. Ještě jednou děkuji za dobrovolné konzultace, audity i monitoringy. Nebojme se jich. Já sama se každým rokem hlásím na tyto dobrovolné konzultace. Pracujme na metodikách a aktualizujme je. Stojí to za to. Všichni děláme výbornou práci a tak se ji nebojme u těchto kontrol prodat. Umíme to a s pomocí Boží to zvládneme. Nejsme na to nikdy sami. 

 

img

Jan Kubiš a Marie Buchotová, vedoucí zaměstnanci služby ELIM Ostrava. I oni prošli inspekcí a to s výsledkem 100%. 
„Snažíme se službu vést tak, abychom byli na kontrolu připraveni vždy, i když kolikrát víme, že podmínky k tomu nejsou ideální (např. v době COVIDu). Náročný je samotný pocit a vědomí, že je třeba udržovat službu neustále v dobrém a „živém“ stavu a myslet na to, aby nám korespondovala práce v terénu s metodikou služby."

 

"Při samotné inspekci jsme již věděli, že nic nejde vzít zpět a musíme pracovat s tím, co jsme do té doby stihli zvládnout a udělat. Troufáme si tvrdit, že za úspěchem stál zejména odborný tým našich zaměstnanců.“

img