Ve Slezské diakonii děláme svou práci nejen srdcem

Ve Slezské diakonii děláme svou práci nejen srdcem, ale také na vysoké odborné úrovni a stále se učíme!  

Jsme na Vás tak hrdí, milí kolegové

Paní Daniela Kotalová, paní Radmila Sedláčková a pan Vít Goryl byli oceněni! Paní Daniela Kotalová získala i hlavní cenu v kategorii Ambulantní sociální služby. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR spolu s Diakonie ČCE ocenila nejlepší pečovatelky a pečovatele sociálních služeb a nejlepší sociální pracovníky za rok 2020 a 2021 v celostátní národní soutěži "Národní cena sociálních služeb". Předávání cen se účastnil i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Úspěch našich kolegů, okamžiky ocenění jejich práce s nimi sdílela i paní ředitelka Zuzana Filipková a jejich vedoucí zaměstnanci. 

Vážení kolegové, upřímně Vám gratulujeme, těšíme se z Vašeho ocenění, které je vizitkou dobré a poctivé práce v sociálních službách a současně i oceněním a prestiží pro naši organizaci. Přejeme Vám hodně zdraví a hojnost Božího požehnání do dalšího profesního a osobního života! 

img

Cena Ď pro Slezskou diakonii za přínos dobré náladě v ČR

Slezská diakonie  26.10. 2021 v pražském Národním divadle získala krásnou cenu Ď v mimořádné kategorii za přínos dobré náladě v ČR 2021. 
 
Toto nádherné ocenění za všechny pracovníky Slezské diakonie převzala paní ředitelka Zuzana Filipková, která se slavnostního ceremoniálu zúčastnila společně s Renátou Větrovcovou a Soňou Kantorovou. Cena Ď putuje Slezskou diakonií, a to s myšlenkou vyjádření vděčnosti a poděkování všem příznivcům, partnerům, dobrovolníkům a mecenášům Slezské diakonie. Nic není samozřejmé a tato cena je výrazem lidskosti, pokory a přístupu k lidem. Vnímáme, že v našich službách je mnoho příběhů, které nás spojují a dávají naší práci přesah, mnoho situací, které si zaslouží náš vděk, mnoho z Vás, kdo si zasloužíte naše poděkování.
 

Vyjadřujeme vděčnost a poděkování všem lidem, kteří věnují svůj čas, nasazení, lásku, obětavost, moudrost a spolu s námi pomáhají realizaci našeho poslání či nás podporují. 
 

img

Inspekce na jedničku 

I k nám zavítají neohlášené inspekce zaměřené na kvalitu poskytovaných služeb. A jak jsme dopadli? V první chvíli Vás to určitě hodně překvapí, když Vám zaklepou na dveře. Jsme tady.


Iveta Kuczerová, vedoucí střediska NOE Karviná, kde kontrola z Ministerstva práce a sociálních věcí zamířila. „Vůbec to nečekáte a ani na to nemyslíte. Ale my jsme na takové kontroly už připraveni. Máme velkou výhodu ve Slezské diakonii, že takovými dobrovolnými konzultacemi, audity a monitoringy procházíme. Moc se nám to vyplatí, a ještě jednou za to moc děkuji. Mně se to potvrdilo a výsledek „Inspekce“ to sám ukazuje za sebe (Celkem se hodnotilo 18 kritérii. Téměř všechna kritéria jsme měli splněna na plný počet bodů, tj. na 3 body, pouze jedno kritérium za 2 body). Velké poděkování patří vedení Slezské diakonie za to, že nás podporuje a vede ke kvalitě poskytovaných služeb. Ještě jednou děkuji za dobrovolné konzultace, audity i monitoringy. Nebojme se jich. Já sama se každým rokem hlásím na tyto dobrovolné konzultace. Pracujme na metodikách a aktualizujme je. Stojí to za to. Všichni děláme výbornou práci a tak se ji nebojme u těchto kontrol prodat. Umíme to a s pomocí Boží to zvládneme. Nejsme na to nikdy sami. 

 

img

Jan Kubiš a Marie Buchotová, vedoucí zaměstnanci služby ELIM Ostrava. I oni prošli inspekcí a to s výsledkem 100%. 
„Snažíme se službu vést tak, abychom byli na kontrolu připraveni vždy, i když kolikrát víme, že podmínky k tomu nejsou ideální (např. v době COVIDu). Náročný je samotný pocit a vědomí, že je třeba udržovat službu neustále v dobrém a „živém“ stavu a myslet na to, aby nám korespondovala práce v terénu s metodikou služby."

 

"Při samotné inspekci jsme již věděli, že nic nejde vzít zpět a musíme pracovat s tím, co jsme do té doby stihli zvládnout a udělat. Troufáme si tvrdit, že za úspěchem stál zejména odborný tým našich zaměstnanců.“

img