Duchovní služba

Duchovní služba ve Slezské diakonii

 - má kořeny v Bibli, čerpá z bohatství tradice církve a stojí na křesťanských hodnotách, které si Slezská diakonie definovala.

- je rozšířena do středisek, kde je adresována uživatelům i zaměstnancům a to vždy na dobrovolné bázi.

- zajišťuje ji tým pastoračních pracovníků: Miriam Szőkeová (koordinátorka), David Pasz a Natálie Klusová adalších dobrovolníků z řad farářů nebo dobrovolníků Slezské církve evangelické a.v. i z jiných církví. Zde dochází k propojení středisek SD s místními křesťanskými církvemi, které často podporují celá střediska nebo jednotlivce.

img

Do duchovní služby spadá řada aktivit:


1. Pravidelná křesť. setkání pro uživatelé služeb i pro zaměstnance SD. Probíhají na střediscích, oblastech atd. a jsou zcela dobrovolná.

Patří zde např.: ranní chvilky, jejichž cílem je začít pracovní den s Biblí a modlitbou, nebo biblické kluby a jiné. Duchovní, kteří do středisek přichází, se snaží přizpůsobit společné setkání potřebám dané skupiny lidí.

2. Nepravidelné akce s duchovním obsahem, které souvisí s církevními svátky nebo jinými příležitostmi. Například v době Adventu navštěvují duchovní střediska SD s vánoční zvěstí, lekcí, podobně setkání v období Velikonoc a svatodušních svátků.

K nepravidelným akcím patří i účast pastoračních pracovníků na odborných konferencích SD, kde je zařazen duchovní program.

3. Jarní a podzimní duchovní konference pro pracovníky SD, které se pečlivě a s citem připravují, vedou i hodnotí.

4. Diakonická bohoslužba - v různých oblastech SDnapř. v Bruntále a v Krnově, Novém Jičíně. 

5. Novoroční bohoslužba - pro uživatele, zaměstnance, žáky, učitelé i příznivce Slezské diakonie. 

6. „Den ticha“. Jedná se o příležitost ke ztišení uprostřed pracovních úkolů a vytvoření prostoru a času k duchovnímu ztišení.

7. V neposlední řadě nabízí  možnost individuálních pastoračních rozhovorů. Když se někdo potřebuje svěřit, jsou duchovní připraveni jej vyslechnout a v rámci možností mu nabídnout podporu, povzbuzení a další pomoc. To vše samozřejmě zcela diskrétně, neboť jsou vázáni mlčenlivostí.

8. Společná modlitba s duchovními

Srdečně zveme k dalším duchovním aktivitám (viz Motivační list) a k vytváření společenství.

img

 

 

 

 

Typ Název Velikost Ke stažení
.docx Motivační list 2023 28,3 KiB

Chcete se dozvědět více?

Podněty k modlitbám

Podněty k modlitbám

Přinášíme podněty ke společným modlitbám. Děkujeme za Vaše zkušenosti a sdílení, jsme vděč ...

Ze života duchovní služby

Ze života duchovní služby

  Den ticha v hospici Frýdek Místek  V pondělí 12. 6. 2023 se konal den nebo spíše „ ...

Fotogalerie