Náhradní rodinná péče

Program pro pěstounské rodiny vznikl v roce 2013 v souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Zřídila jej Slezská diakonie, pro kterou to byl další krok v oblasti poskytování služeb rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. 

Posláním Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie je podpora a provázení rodin při výkonu náhradní rodinné péče tak, aby děti v těchto rodinách měly odpovídající péči s ohledem na jejich potřeby, zájmy a původní rodinné a společenské prostředí. 

Hlavním cílem Programu pro pěstounské rodiny je rodina, která buduje zdravou identitu dítěte v náhradní rodinné péči.

Klíčovým pro nás je, aby veškerá podpora pěstounských rodin byla individualizovaná, tedy „šitá na míru“ a přirozená, aby odpovídala skutečným potřebám pěstounských rodin a přitom co nejméně zasahovala do jejich přirozeného života.

Podpora pěstounské péče ze strany PPR směřuje k posílení tradičního modelu rodiny a vychází z křesťanských hodnot a etiky v souladu s hodnotami Slezské diakonie a Slezské církve evangelické a. v., která je jejím zřizovatelem.

img

 

Uzavření dohody o doprovázení

  • Uzavíráme dohody s pěstouny dlouhodobými a pěstouny na přechodnou dobu.
  • Dohoda o výkonu pěstounské péče (dohoda o VPP) stanovuje práva a povinnosti pěstounů a doprovázející organizace.
  • Každý pěstoun má ze zákona povinnost uzavřít dohodu o VPP, a to nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu.
  • Pěstouni mají možnost svobodné volby, s kým dohodu o VPP uzavřou – obecní úřad, krajský úřad, jimi vybraná pověřená osoba.
  • Vzor dohody si můžete prohlédnout ZDE nebo si s námi domluvte osobní schůzku, na které vám zodpovíme veškeré vaše dotazy.   

 

 

Důležité dokumenty 

Standardy kvality

V souladu se zákonem č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí, má naše organizace zpracovány tzv. standardy kvality sociálně-právní ochrany, kterými se při své činnosti řídí. Jednotlivé standardy jsou k dispozici níže:

 

Chcete se dozvědět více?

kalendář

Novinky

Sledujte naše akce a buďte s námi!  Spolu to zvládneme! Díky podpoře nadaci Tere ...

Naše služby pro pěstouny

Naše služby pro pěstouny

Nabídka služeb:  Doprovázení Po uzavření dohody o výkonu pěstounské péče se V ...

lidé, vzdělávání

Vzdělávání

Nabídka kurzů k NRP Na každé pololetí připravujeme pro pěstouny katalogy vzdělávání. Ka ...

mladí lidé

Mladí dospělí

  Informace o zaopatřovacím příspěvku najdeš zde.   Nejsi v tom sám! Je ti ...

děti, ruce, země

Jsem dítě

NÁVŠTĚVY KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA Jednou za dva měsíce (někdy i častěji) přijde k vám d ...

kontakty, mejl, telefon

Kontakty

Program pro pěstounské rodiny Mgr. Ester Heczková - vedoucí PPR tel: 730 547 947 ...