Kontakty na naše personální oddělení

Jsme zde pro vás! 

Mgr. Lenka Waszutová, MBA

vedoucí Sekce řízení lidských zdrojů, tisková mluvčí
tel.: 558 764 320, 604 229 619
e-mail: l.waszutova@slezskadiakonie.cz

Vždy budou lidé, kteří budou potřebovat podporu druhého člověka, budou potřebovat sociální služby. Tuto pomoc zajišťují lidé v rámci různých profesí, ale zejména se jedná
o pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky. Tyto pracovní pozice jsou kvalifikovaným povoláním, kdy je nezbytné, aby člověk, který chce tuto práci dělat měl odpovídající vzdělání, ale rovněž je nezbytné,
aby měl vnitřní motivaci, ono srdce pro pomoc lidem v nouzi. Jsem přesvědčena o tom, že sociální služba musí být na poprvé poskytnutá dobře a musí být poskytnuta těmi správnými lidmi. A tito lidé si naopak zaslouží, aby jejich práce byla uznána, oceněna a oni s hrdostí mohli hovořit o tom, že pracují v sociálních službách. Uznání těchto profesí, ocenění, hrdost na práci v sociálních službách je stále ještě velkým cílem nás, kteří v sociálních službách pracujeme.
A pro mě je ctí společně s kolegy jak z personálního oddělení, ale i dalších oddělení pracovat na tomto cíli a dalším rozvoji lidí v sociálních službách.

img

Bc. Veronika Nyberová

vedoucí Odboru personalistika a mzdy
personální partner pro oblasti Pobeskydí a Těšínsko
tel.: 558 764 371, 731 120 262
e-mail: v.nyberova@slezskadiakonie.cz

Ve Slezské diakonii působím od roku 2005 a za tu spoustu let jsem se toho opravdu hodně naučila a také jsem mohla vidět, jak se Slezská diakonie stále rozvíjí. 
Již po krátkém čase jsem si uvědomila, jak jsou sociální služby důležité pro společnost
a nezbytné pro potřebné, a není jich málo.
Má práce mě velmi baví, jsem vděčná za skvělý nejbližší kolektiv, se kterým si velmi rozumíme,
a další kolegy, se kterými spolupracuji a společnými silami naplňujeme poslání Slezské diakonie výběrem nových kolegů. Jsem ráda, že pracuji v sociální službách a mohu se spolupodílet na zvyšování povědomí o sociálních službách u veřejnosti a ve školách.

      img

Ing. Veronika Sasynová

personalista - personální partner pro oblasti Bruntál,Krnov, Novojičínsko a Ostravsko
tel.: 558 764 372731 670 774
e-mail: v.sasynova@slezskadiakonie.cz

Je to již mnoho let, kdy jsem dostala příležitost pracovat pro Slezskou diakonii, a jsem za to velmi ráda. A proč vůbec práce pro organizaci, která poskytuje sociální služby? Velkou motivací pro mne je, když má práce smysl. Líbí se mi práce, kde se pomáhá druhým a také jsou mi blízké hodnoty organizace. Personalistika a HR mne přitahovaly již na vysoké škole, jedním z důvodů bylo také to, že mne baví práce s lidmi. Jsem si vědoma z pozice personálního partnera, že není snadné najít člověka, který pro těžkosti ostatních bude mít pochopení a empatii. Má práce je jen malým dílkem ve velké mozaice, ze které se Slezská diakonie skládá, proto bez dobrých lidí a týmové práce by to nešlo. Těší mě tady sounáležitost, pozitivní energie a týmová práce.

img

Bc. Michaela Vrbovská

personalista - personální partner pro oblasti Karvinsko, Frýdek-Místek, Třinec, úsek Brno
tel.: 558 764 370737 212 774
e-mail: m.vrbovska@slezskadiakonie.cz

Práce personalisty pro mě byla tak trochu "skok do neznáma". Studovala jsem zdravotně-sociální práci a po škole jsem hledala místo jako sociální pracovník. Pak jsem ale dostala příležitost vyzkoušet něco trochu jiného a dneska jsem za to vděčná. Protože Slezská diakonie poskytuje sociální služby, neocitla jsem se úplně mimo obor, ale poznala jsem navíc spoustu nového. Každý den je výzvou, přicházejí nové situace a úkoly, díky kterým se můžu rozvíjet
a načerpat nové znalosti a dovednosti. Je to cesta celoživotního učení, vzdělávání, poznávání sebe i druhých a je neuvěřitelně zajímavá a i proto jsem ráda, že jsem se na ni vydala. Velmi důležité je pro mě to, že vidím ve své práci smysl - baví mě komunikace s uchazeči, žáky
i studenty na školách, velmi dobrá spolupráce s našimi kolegy na střediscích a sdílená radost, když se věci podaří. A když je to někdy náročnější, tak vím, že jsme tým, který drží při sobě
a stojí za námi vedoucí, na kterou se můžeme spolehnout. A to není samozřejmost. Někdy prostě nevíme do čeho jdeme a tak je potřeba držet se citátu: "Udělej první krok s vírou. Nemusíš vidět celé schodiště, jen udělej první krok." (M. Luther King)
 

img

Bc. et Bc. Halina Mihulková

hlavní personalista
tel.: 558 764 312, 734 521 451
e-mail: h.mihulkova@slezskadiakonie.cz

K sociálním službám jsem se dostala v podstatě náhodou, ale jsem za to nesmírně vděčná. Klima, které v naší organizaci panuje, mi plně vyhovuje. Lidskost a empatie, se kterou se zde setkávám, nejsou pro všechny zaměstnavatele samozřejmé. A domnívám se, že právě
v sociálních službách je větší pravděpodobnost, že Vás budou obklopovat spíše lidé, kteří mají týmového ducha, jsou vyzrálí, srdeční a zároveň zapálení pro svou práci. Poskytovat pomoc druhým totiž nedokáže každý. Jako personalista nevstupuji do přímé péče o uživatele, mým úkolem je "péče" o zaměstnance. Proto se snažím odvádět svou práci co nejlépe, naši zaměstnanci si to rozhodně zaslouží!

img