Časopis Informátor

Vydání časopisu Informátor 1/2024

Duchovní konference

✔ editorial 
✔ hlavní téma - Duchovní konference
✔ vzdělávání - Diakonický institut
✔ můj příběh - Miroslav - příběh zotavení
✔ tip na výlet - Dřevěnky v Třinci na Borku
✔personalistika - Pracovní jubilea

 

img

Informátor 2023

Informátor je časopis, který pravidelně vydáváme ve Slezské diakonii každé čtvrtletí již od roku 1994. Přináší informace a novinky ze života ve střediscích Slezské diakonie, z oblasti sociálních služeb a z projektové činnosti.
Do Informátoru přispívají nejen zaměstnanci Slezské diakonie, ale také odborníci z dané oblasti.

Zařazení článku k publikování schvaluje Redakční rada, která určuje tematický okruh jednotlivých vydání. Redakční rada posuzuje zaměření časopisu, jeho obsah, odbornou kvalitu, aktuálnost zvolených témat a grafické provedení. Přitom dbá, aby se obsah časopisu dotýkal témat nejširší praxe.

Členové redakční rady pro rok 2024
Mgr. Lenka Waszutová, MBA - předseda redakční rady
Mgr. Renáta Větrovcová - odpovědný redaktor
Pavel Pluhař - grafik
Ing. Halina Klusová
Bc. Dagmar Bystroňová, DiS.
Mgr. Ester Heczková
Bc. Radmila Nedělová