O nás

O Slezské diakonii 

Jsme nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací.

Ve své práci realizujeme biblické zásady lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi.

Slezská diakonie působí na území Moravskoslezského kraje již od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání ( http://www.sceav.cz/cs/) započatou na počátku 20. století. V současné době působíme také v Jihomoravském kraji. Provozujeme více než 70 středisek, která nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou řízena centrálně Ústředím Slezské diakonie v Českém Těšíně.

Výroční zprávy
Slezské diakonie ke stažení zde: 

2008, 2009, 201020112012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Rok 2023 je pro Slezskou církev evangelickou augsburského vyznání i pro Slezskou diakonii Rokem mezigeneračních vztahů, povzbuzením je biblický text pro Slezskou diakonii pro letošní rok:

1 Petrův 2, 11-12, 15
Milovaní, jsme tu jen cizinci a přistěhovalci a tak vás vyzývám, zdržujte se tělesných žádostí, jež ohrožují duši, a veďte mezi pohany poctivý život. Místo aby vás pomlouvali jako zločince, ať raději oslavují Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré skutky. Vždyť Boží vůle je, abyste svým dobrým jednáním umlčovali hloupé řeči nevědomých.

 

Chcete se dozvědět více?

Historie

Historie

Historie Slezské diakonie Evangelická církev na Těšínském Slezsku jako jedna z prvních ...

Poslání a hodnoty

Poslání a hodnoty

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti na základě k ...

Sociální služby

Sociální služby

Pilířem kvality všech poskytovaných služeb Slezské diakonie je důraz na důsledné a uvě ...

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Program pro pěstounské rodiny vznikl v roce 2013 v souvislosti s novelou zákona o sociálně ...

Duchovní služba

Duchovní služba

Duchovní služba ve Slezské diakonii Duchovní služba ve Slezské diakonii je služ ...

Spolupráce

Spolupráce

Vážení partneři, donátoři, spolupracovníci, klienti a další příznivci Slezské diakonie,  ...

interiér muzea Slezské diakonie

Knihovna a muzeum

Knihovna a muzeum Slezské diakonie vznikly v rámci projektu Diakonické a vzdělávácí centru ...