O nás

O Slezské diakonii 

Jsme nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací.

Ve své práci realizujeme biblické zásady lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi.

Slezská diakonie působí na území Moravskoslezského kraje již od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání ( http://www.sceav.cz/cs/) započatou na počátku 20. století. V současné době působíme také v Jihomoravském kraji. Provozujeme více než 70 středisek, která nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou řízena centrálně Ústředím Slezské diakonie v Českém Těšíně.

 

Zřizovatel: Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Rok 2023 je pro Slezskou církev evangelickou augsburského vyznání i pro Slezskou diakonii Rokem mezigeneračních vztahů, povzbuzením je biblický text pro Slezskou diakonii pro letošní rok:

1 Petrův 2, 11-12, 15
Milovaní, jsme tu jen cizinci a přistěhovalci a tak vás vyzývám, zdržujte se tělesných žádostí, jež ohrožují duši, a veďte mezi pohany poctivý život. Místo aby vás pomlouvali jako zločince, ať raději oslavují Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré skutky. Vždyť Boží vůle je, abyste svým dobrým jednáním umlčovali hloupé řeči nevědomých.

img

Výroční zpráva 2022


Výroční zprávy Slezské diakonie

img

Výroční zpráva 2021

 

img

Výroční zpráva 2020

 

img

Výroční zpráva 2019

 

 

img

Výroční zpráva 2018

 

img

Výroční zpráva 2017

 

img

Výroční zpráva 2016

 

 

 

Chcete se dozvědět více?

Historie

Historie

Historie Slezské diakonie Evangelická církev na Těšínském Slezsku jako jedna z prvních ...

Poslání a hodnoty

Poslání a hodnoty

Naše motto: Přinášíme světlo do života potřebným Posláním Slezské diakonie je poskytová ...

Sociální služby

Sociální služby

Pilířem kvality všech poskytovaných služeb Slezské diakonie je důraz na důsledné a uvě ...

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Program pro pěstounské rodiny vznikl v roce 2013 v souvislosti s novelou zákona o sociálně ...

Duchovní služba

Duchovní služba

Duchovní služba ve Slezské diakonii  - má kořeny v Bibli, čerpá z bohatství tra ...

Spolupráce

Spolupráce

Vážení partneři, donátoři, spolupracovníci, klienti a další příznivci Slezské diakonie,  ...

interiér muzea Slezské diakonie

Knihovna a muzeum

Knihovna a muzeum Slezské diakonie vznikly v rámci projektu Diakonické a vzdělávácí centru ...