O nás

O Slezské diakonii 

Jsme nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací.

Ve své práci realizujeme biblické zásady lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi.

Slezská diakonie působí na území Moravskoslezského kraje již od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání ( http://www.sceav.cz/cs/) započatou na počátku 20. století. V současné době působíme také v Jihomoravském kraji. Provozujeme více než 70 středisek, která nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou řízena centrálně Ústředím Slezské diakonie v Českém Těšíně.

Výroční zprávy
Slezské diakonie ke stažení zde: 

2008, 2009, 201020112012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Rok 2021 byl pro Slezskou církev evangelickou augsburského vyznání i pro Slezskou diakonii rokem SOLIDARITY. Ve Slezské diakonii solidaritu vnímáme jako projev lásky k bližnímu, podložený konkrétními skutky, jako ochotu nezištně pomoci jeden druhému. Tato hodnota se promítá v naší každodenní práci a to nejen ve vztahu ke klientům, ale také vůči celé společnosti. 

Rok 2022 je Rokem výchovy a vzdělávání, povzbuzením je biblický text pro Slezskou diakonii pro letošní rok, který je z Evangelia Jana 14, 15 -17.

Ježíš řekl: „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání, 
a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“        
                           
 

Chcete se dozvědět více?

Historie

Historie

Historie Slezské diakonie Evangelická církev na Těšínském Slezsku jako jedna z prvních ...

Poslání a hodnoty

Poslání a hodnoty

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti na základě k ...

Sociální služby

Sociální služby

Pilířem kvality všech poskytovaných služeb Slezské diakonie je důraz na důsledné a uvě ...

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Program pro pěstounské rodiny vznikl v roce 2013 v souvislosti s novelou zákona o sociálně ...

Duchovní služba

Duchovní služba

Duchovní služba ve Slezské diakonii je služba, která má kořeny v Bibli, čerpá z bohats ...

Spolupráce

Spolupráce

Vážení partneři, donátoři, spolupracovníci, klienti a další příznivci Slezské diakonie,  ...

interiér muzea Slezské diakonie

Knihovna a muzeum

Knihovna a muzeum Slezské diakonie vznikly v rámci projektu Diakonické a vzdělávácí centru ...