O nás

O Slezské diakonii 

Jsme nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací.

Ve své práci realizujeme biblické zásady lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi.

Slezská diakonie působí na území Moravskoslezského kraje již od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání ( http://www.sceav.cz/cs/) započatou na počátku 20. století. V současné době působíme také v Jihomoravském kraji. Provozujeme více než 70 středisek, která nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou řízena centrálně Ústředím Slezské diakonie v Českém Těšíně.

Zřizovatel: Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Rok 2024 je pro Slezskou církev evangelickou augsburského vyznání Rokem modlitby, pro Slezskou diakonii pak Rokem modlitby a naděje, povzbuzením je biblický text pro Slezskou diakonii pro letošní rok:

Evangelium podle Matouše, 5. kapitola, 4. verš
Blaze těm kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

 

Chcete se dozvědět více?

Historie

Historie

Historie Slezské diakonie Evangelická církev na Těšínském Slezsku jako jedna z prvních ...

Poslání a hodnoty

Poslání a hodnoty

Naše motto: Přinášíme světlo do života potřebným Posláním Slezské diakonie je poskytová ...

Kvalita sociálních služeb

Kvalita sociálních služeb

  Pilířem kvality všech poskytovaných služeb Slezské diakonie je důraz na důsled ...

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Program pro pěstounské rodiny vznikl v roce 2013 v souvislosti s novelou zákona o sociálně ...

Duchovní služba

Duchovní služba

Duchovní služba ve Slezské diakonii Má kořeny v Bibli, čerpá z bohatství tradice ...

Členství

Členství

  EASPD - European Association of service providers for persons with disabilities ...

Partneři

Partneři

Děkujeme všem našim partnerům, donátorům, dárcům a sponzorům za podporu naší činnosti. ...

Organizace při SD

Organizace při SD

Mezi organizace působící při Slezské diakonii řadíme Diakoservis, s. r. o., Interdiac, o.p ...

interiér muzea Slezské diakonie

Knihovna a muzeum

Knihovna a muzeum Slezské diakonie vznikly v rámci projektu Diakonické a vzdělávácí centru ...