Síťujeme

Rádi vytváříme sítě, díky kterým můžeme diskutovat své názory a zajišťovat si podporu pro realizaci návrhů nebo nápadů,
vyměňovat si zkušenosti a učit se jeden od druhého. 

 

Spolupráce s Jubilejní Masarykovou základní a mateřskou školou Třinec 

Prezentace profese sociálních pracovníků a sociálních služeb má své místo v naší práci i v tomto školním roce. Opět začínáme tématem seniorů👵🧓. Díky neobyčejně vstřícné spolupráci s vedením Jubilejní Masarykovy základní a mateřské školy, Třinec v našem projektu kariérového poradenství pokračujeme. 

img

Jsme zde pro vás!

"Sdílení dobré praxe v HR a PR pro zvýšení atraktivity profesí v sociálních službách" je název projektu, který byl podpořen díky programu Erasmus+.  Personální partneři dostali příležitost stínovat oblast personální práce v návaznosti na spolupráci se školami, vztahy s veřejností v prostředí partnerských diakonických organizací v Lotyšsku a Norsku.  Jejich příklady dobré praxe nás inspirovali k další práci na zvyšování statusu profesí v sociálních službách.  O sociálním systému v Lotyšsku v kontextu kultury země, personální práci a náboru lidí a mnoho dalšího si můžete poslechnout v podcastu, který najdete níže.


Strom života

V rámci rozšíření Sociálního programu pro naše zaměstnance jsme navázali spolupráci s mobilním hospicem Strom života.

Podporu nabídne našim zaměstnancům zejména v oblasti paliativní péče. 

Děkujeme, že Strom života pomůže našim spolupracovníkům v situacích spojených se závěrem života blízkých osob a v situacích s tím spojených. 

img

 

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

S Moravskoslezským paktem zaměstnanosti nás pojí hned několik společných zájmů.

Aktivně komunikovat se školami, studenty a současně představovat profese v sociálních službách, jednotlivé typy sociálních služeb a tím i zvyšovat edukaci o této oblasti profesního uplatnění lidí.

Hledáme i společné příležitosti, jak hovořit o kompetencích významných pro současný trh práce.

A hlavně máme další plány naší spolupráce.

 

img

 

Sociální služby města Kroměříž

S touto organizací, našimi přáteli, nás pojí společný zájem o technologie, dobré PR i celkově kvalitně poskytované sociální služby.

Toto jsou témata, která pravidelně sdílíme v rámci konference Inspiromatu, kterou Sociální služby města Kroměříž pořádají, ale i v rámci vzájemných návštěv.

img

 


Konkurz pro Tebe

Každoročně se účastníme již tradiční akce a studentského projektu Konkurz pro Tebe na Gymnáziu a Obchodní akademii v Orlové. Studenti mají možnost zažít výběrové řízení "na nečisto" a vyzkoušet si, co vše takový pracovní pohovor obnáší. Velmi si vážíme jejich poctivé přípravy a nadšení pro práci v sociálních službách. 

img

 

Školy a veřejnost v rámci Dne se sociálním pracovníkem

Ohlédnutí za minulým rokem 2023

Sociální práce není čistě doménou žen, ale svou kariéru v sociálních službách najdou i muži. V rámci naší akce Den se sociálním pracovníkem vám je postupně představujeme.

  • V čem vidíte specifikum profese sociálního pracovníka?
  •  Co vám v tomto pracovním uplatnění přináší největší radost?
  •  Jaký smysl má pro vás tato profese?
  •  Proč jste se rozhodl pro práci v sociálních službách?

Tento díl pořadu byl připravený ve spolupráci se studentkami oboru sociální, správní a pečovatelská činnost AHOL - Střední odborná škola, které zavítaly v rámci akce Den se sociálním pracovníkem do našich služeb. Děkujeme za zájem o profesi a náplň práce sociálního pracovníka. Jsme vděčni, že spolu můžeme pracovat na zvyšování statutu profese a zvyšovat povědomí široké veřejnosti o sociálních službách.

Kampaň Den se sociálním pracovníkem je již tradiční akcí Slezské diakonie, kterou připravujeme v rámci Týdne sociálních služeb.

Veškeré akce naleznete na facebooku Slezské diakonie a na YouTube Slezské diakonie.

img