Naše služby pro pěstouny

Nabídka služeb: 

Doprovázení

 • Po uzavření dohody o výkonu pěstounské péče se Vám bude věnovat klíčový - sociální pracovník.
 • Setkání probíhá v domácnosti rodiny nebo na pobočce jednou za 2 měsíce, v případě potřeby samozřejmě častěji, kdykoliv to bude nutné.
 • Cílem doprovázení je všestranně podpořit jak pěstouny, tak dítě na jejich cestě životem.

Při práci s děti využíváme:

 • metodu My Backpack
 • emoční karty
 • terapeutické pohádky
 • rozhovor
 • hry
img

Psychologická, terapeutická nebo jiná odborná pomoc

 • Zprostředkujeme Vám např. setkání s psychologem, právníkem, terapeutem, mediátorem či jiným odborným pracovníkem.
 • Náklady na takovou pomoc uhradíme podle našeho platného ceníku.
img

Krátkodobá a celodenní péče

 • Zajistíme celodenní péči o děti v rozsahu 14 dní /rok pro děti od 2 let.  Celodenní péči lze zajistit formou využití odlehčovacích aktivit PPR či jiných organizací (např. tábor jiné organizace, škola v přírodě apod.) či hlídání osobou blízkou.
 • Krátkodou péči poskytujeme v době mimořádných situací v rodině: jsou-li pěstouni uznáni za dočasně práce neschopné, v případě ošetřování či při úmrtí blízké osoby, při narození vlastního dítěte, při vyřizování nezbytných záležitostí na úřadech apod.
 • Náklady na takovou pomoc uhradíme podle našeho platného ceníku.
img

Podpora identity dítěte a jeho vztahu s biologickou rodinou

 • Posytujeme pěstounům podporu v rozvíjení identity u svěřených dětí. 
 • Podpora a rozvíjení identity může probíhat formou vytvoření tzv. knihy života, mapy vzpomínek, apod. 
 • Podporujeme rodinu v kontaktu s biologickými rodiči dítěte a dalšími jemu blízkými osobami.
 • Pomáháme připravit a zajistit kontakt dítěte s rodinnými příslušníky a blízkými osobami tak, aby probíhal bezpečně pro všechny zúčastněné, především pro dítě. Nabízíme neutrální prostředí pro kontakt, asistenci, případně pomoc odborníka.
img

Vzdělávání

Každý pěstoun má ze zákona povinnost absolvovat 24 hodin vzdělávání za kalendářní rok.

JAKÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NABÍZÍME?

 • kluby pro pěstouny
 • prezenční kurzy (3 až 4 hod.)
 • online kurzy
 • vícedenní vzdělávání (obvykle pá- so)
 • víkendové vzdělávací pobyty
 • individuální vzdělávání

Nabídka aktuálních kurzů 

 

img

Ostatní služby

 • doučování dětí
 • kluby pro děti (povídání na zajímavá témata, hry)
 • víkendové pobyty pro děti
 • možnost zapůjčení knih
 • pořádání akcí pro pěstounské rodiny

 

img