BETHEL Třinec, azylový dům pro muže

BETHEL Třinec, azylový dům pro muže

Adresa Frýdecká 191, Třinec Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Služba je poskytována nepřetržitě
Kapacita 45 lůžek azylové bydlení - 29 lůžek, Oáza Nebory - 11 lůžek, tréninkové bydlení - 5 lůžek
Kontakt
Mgr. Šárka Ociepková, DiS. Vedoucí střediska 737 206 445 bethel.tc@slezskadiakonie.cz
Bc. Richard Rajca Koordinátor střediska/soc. pracovník 734 769 702 sp.betheltc.ad@slezskadiakonie.cz
Vrátnice - středisko Frýdecká Pracovník v sociálních službách/vrátný 558 334 861

Poslání služby

Posláním sociální služby Azylový dům pro muže střediska BETHEL Třinec je poskytnutí zázemí, podpory a odborné pomoci mužům bez přístřeší. Nabízená podpora vychází z individuálních potřeb klientů a motivuje je k aktivnímu řešení vlastní nepříznivé situace.

Cíle služby

Cílem poskytování služby je stabilizovat sociální situaci klientů a podporovat je při znovuzačlenění se do společnosti a na trh práce. 

 

Cílem je klient, který:

 • aktivně řeší svou nepříznivou sociální situaci (zajištění stabilního příjmu – důchod, dávky hmotné nouze, příjem ze zaměstnání; řeší své dluhy, řeší úřední záležitosti – doklady, zdravotní pojišťovna, evidence na ÚP apod.),
 • je schopen pečovat o svou hygienu a své zdraví,
 • obnovil nebo upevnil pracovní návyky a nalezl či udržel zaměstnání,
 • našel vhodné bydlení (komerční ubytovna, podnájem, vlastní bydlení, bydlení u rodiny),
 • navázal a rozvíjí kontakt s rodinou, blízkými osobami,
 • nalezl a udrží motivaci k abstinenci a změně dosavadního rizikového chování (cíl programu OÁZA Nebory).

Cílová skupina

Služba azylový dům je poskytována ve 3 programech:

Azylové bydlení

Sociální služba Azylový dům je v základní formě poskytována ve středisku na ul. Frýdecká 191 v Třinci. 

Klientem může být muž od 18-ti do 80-ti let věku, který se ocitl bez přístřeší.
Ubytovací kapacita služby v budově na ul. Frýdecká je 29 lůžek. 

 

Oáza Nebory

Tento program je poskytován ve středisku na adrese Nebory 2, Třinec. 

Je určen pro muže od 18-ti do 80-ti let věku, kteří se ocitli bez přístřeší a zároveň chtějí řešit problém závislosti.
Ubytovací kapacita této formy služby je 11 lůžek.

 

Tréninkové bydlení

Návazná služba azylový dům – tréninkové bydlení je poskytována v 5 bytech (2 byty v Třinci na ul. Lidické, 1 byt v Třinci na ul. Míru, 1 byt v Třinci na ul. Komenského a 1 byt v Českém Těšíně na ul. Kysucké). 

Klientem může být muž od 18-ti do 80-ti let věku, který se ocitl bez přístřeší a který předtím využíval azylové bydlení na ul. Frýdecké nebo program Oáza Nebory.
Ubytovací kapacita služby v tréninkových bytech je 5 lůžek. 

 

Klientem služby nemůže být:

 • osoba, která není schopna pohybu bez cizí pomoci nebo potřebuje bezbariérové prostředí
 • osoba, která je nesoběstačná v základních životních úkonech (provedení osobní hygieny, příjem potravy, výkon fyziologické potřeby) 
 • osoba, která je schopna si zajistit přístřeší vlastními prostředky
 • osoba, která má v rámci soc. služeb poskytovaných na středisku BETHEL dluh a nemá zájem jej uhradit
 • osoba, která nedodržuje pravidla organizace, narušuje soužití, ohrožuje zdraví nebo život svůj nebo jiných osob
image

Zásady

Individuální přístup

Zaměstnanci přistupují ke klientům jako k jedinečným osobnostem. S každým klientem se pracuje na základě individuálního plánu, který klient sestavuje spolu s klíčovým pracovníkem.

Důstojnost

Při poskytování služby je dbáno na zachování důstojnosti klienta i své vlastní. Zaměstnanci střediska se zavazují dodržovat „Etický kodex zaměstnanců střediska BETHEL Třinec“.

Svobodná volba

V rámci poskytování služby je respektována svobodná vůle klienta a snažíme se vytvářet podmínky, v nichž se klienti služby mohou rozhodovat s porozuměním důsledků svého rozhodnutí.

Srozumitelnost

Je kladen důraz na pochopení poskytovaných informací (při podepisování smlouvy, v rámci individuálního plánování, při běžných provozních záležitostech apod.).

Jasná pravidla

Máme stanovena přehledná pravidla služby, podle kterých postupujeme. Tato pravidla jsou jasná jak pro zaměstnance, tak pro klienty. Souhrn těchto pravidel včetně postupů v případě jejich porušení je zahrnut v Ubytovacím řádu služby.

Zachování mlčenlivosti

Zaměstnanci střediska jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s poskytováním služby, a to jak o skutečnostech souvisejících s klientem, tak o skutečnostech souvisejících s třetími osobami. Všichni zaměstnanci střediska podepsali závazek mlčenlivosti, který je součástí pracovní smlouvy.

Pomoc bližním

Služba je poskytována kolektivem zaměstnanců, kteří jsou motivováni vnitřním přesvědčením, že chtějí pomáhat bližním. Tato pomoc je poskytována formou duchovní (pastorační péče), duševní (individuální rozhovor, volnočasové aktivity apod.) a přímé podpory. Služba je dále poskytována na základě klíčových hodnot organizace Slezská diakonie, zejména: osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život a přístup ke klientovi jako k Božímu stvoření.

Nabídka služeb

Základní

poskytnutí ubytování v těchto programech:

 • azylové bydlení (základní pokoj, pokoj se samostatnou kuchyňkou)
 • Oáza Nebory
 • tréninkové bydlení

 

poskytnutí stravy nebo pomoc s přípravou stravy

 • poskytnutí  stravy - možnost odebírání obědů 
 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy

 

umožnění hygieny, praní a žehlení prádla, výměna ložního prádla  

 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí 

 • základní sociální poradenství
 • podpora při vyřizování dokladů, základní podpora při řešení zadluženosti, podpora při hledání zaměstnání, podpora při stabilizaci zdravotního stavu apod.
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 
  • aktivizační činnosti (pomoc v dílně, údržbářské a úklidové práce, pomoc v kuchyni)
  • komunitní setkání
  • volnočasové aktivity (výlety, kulturní akce, soutěže)
  • křesťanská duchovní podpora – „biblické chvilky“, možnost pastoračních rozhovorů s pracovníky střediska a duchovními
  • podpora v řešení problému závislosti na návykových látkách 

 

Fakultativní

využití pračky

 

Místa poskytování služby

BETHEL Třinec, azylový dům, Frýdecká 191, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům, „Oáza Nebory“, Nebory 2, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Lidická 542/13, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Lidická 542/49, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Míru 14/4, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Komenského 682/14, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Kysucká 1822/10, Český Těšín

 

 

Ostatní kontakty

Středisko Oáza Nebory:

Vrátnice:

mob.: 731 190 220

Koordinátor střediska: Ing. Mgr. Jiří Kaleta

mob.: 739 390 162

e-mail: oaza@slezskadiakonie.cz

image

Fotogalerie

BETHEL Třinec, azylový dům pro muže

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj
Třinec
Český Těšín
Jablunkov
Karviná
Návsí
Ropice
Vělopolí
Horní Suchá
Horní Lomná
Břeclav
Vrbno pod Pradědem
Bocanovice