SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi

SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi

Adresa Frýdek-Místek, Bruzovská 328, Frýdek-Místek 73801. Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Nepřetržitá
Kapacita 8 bytových jednotek s 26 lůžky
Kontakt
Gabriela Pohlová, DiS. Koordinátor střediska SÁRA Frýdek-Místek 605 201 512 sara.fm.sp@slezskadiakonie.cz
Mgr. Jana Doricová Vedoucí střediska 731 149 539 sara.fm@slezskadiakonie.cz
Klára Šivicová, DiS. sociální pracovník 731 199 065 sara.fm.sp2@slezskadiakonie.cz

Aktualita služby

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 2022+ CZ.03.02.01/00/22_003/0000001
 

Projekt je financován  z Evropského sociálního fondu prostřednictvím  Operačního programu Zaměstnanost plus,  státního rozpočtu České republiky  a rozpočtu Moravskoslezského kraje.Na základě vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách je od 1.3.2024 platný nový sazebník služby. 

Cena za službu tedy činí150,-Kč/noc pro matku, 80,- Kč/noc pro dítě.

Momentálně máme plnou kapacitu v této sociální službě. 

 

Rádi bychom Vás upozornili na to, že probíhá sbírka na projekt Psí náruč - canisterapie pro děti z našeho azylového domu prostřednictvím Darujme.cz. Bližší informace na https://www.darujme.cz/organizace/1200094.

 

Jsme vděční za každý Váš příspěvek!

Kolektiv střediska SÁRA Frýdek-Místek

Poslání služby

Posláním služby SÁRA Frýdek-Místek, Azylový dům pro matky s dětmi, jehož zřizovatelem je Slezská diakonie,  je poskytovat dočasné ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Podporujeme klientky v řešení jejich individuální situace tak, aby nalezly vhodné bydlení a mohly žít životem nezávislým na službě azylového domu.

Cíle služby

Cílem poskytované služby je klientka, která: 

 • má vyřízeny běžné záležitosti (potřebné doklady, úřední dokumenty, registrace u lékaře),
 • zvládá péči o své děti (naplnění základních potřeb, povinná školní docházka, péče o zdraví, spolupráce s orgánem sociálně-právně ochrany dětí případně jinými institucemi),
 • má zajištěny finanční prostředky, plánuje a hospodaří s financemi (sociální dávky, výživné na děti, zaměstnání, důchod, řeší své dluhy, má přehled o svých příjmech a výdajích),
 • navazuje a udržuje kontakty s rodinou a blízkými osobami,
 • má přehled o návazných službách, které dle potřeb využívá (dluhové poradny, poradna pro ženy a dívky, odborné sociální poradenství pro osoby závislé, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi),
 • získá vhodné bydlení (podnájemní byt, ubytovna, bydlení u rodiny).

Cílová skupina

Služba je určena matkám ve věku od 18-ti let s nezaopatřenými dětmi, ženám, kterým bylo soudně svěřeno do péče jedno nebo více dětí a těhotným ženám od 8. měsíce těhotenství, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Služba není určena osobám, které jsou zcela imobilní.

image

Zásady

Zásada samostatnosti

Vedeme klientky k zodpovědnému řešení jejich životní situace, snažíme se vést klientky k samostatnosti a nezávislosti na službě.

Individuální přístup

Každou klientku vnímáme jako jedinečnou osobnost, služba vychází z jejich individuálních potřeb.

Zachování rovného přístupu

Každá klienta má stejná práva a povinnosti, přistupujeme ke klientkám bez známek diskriminace (např. příslušnost k národnostní menšině, náboženské vyznání).

Nabídka služeb

 • Stravování:
  • Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy nebo pomoc s přípravou stravy.
 • Ubytování:
  • Ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok. 
  • Umožnění celkové hygieny těla.
  • Vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí:
  • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů.
  • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.
 • Fakultativní činnosti:
  Nad rámec základních činností mohou být klientce poskytnuty fakultativní činnosti:
  • Praní osobního prádla v automatické pračce. 
  • Sušení prádla v sušičce. 
  • Poskytnutí pracího prostředku.
  • Odvoz klientky autem.
image

Fotogalerie

SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi

Podporují nás

Logo projektu
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí