SILOE Ostrava, centrum denních služeb

SILOE Ostrava, centrum denních služeb

Adresa Rolnická 55/360, 709 00 Ostrava – Nová Ves Ukázat na mapě
Doba poskytování služby PO–PÁ 06:30–16:30 (mimo státní svátky)
Kapacita 20 klientů na den, maximálně 10 v jeden okamžik
Kontakt
Lenka Kaletová, DiS. Sociální pracovník 703 872 241 centrum.siloe@slezskadiakonie.cz
Mgr. Kateřina Bidlová, DiS. Vedoucí střediska 733 142 425 siloe@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

Posláním SILOE Ostrava, centra denních služeb, je snaha o důstojnou a empatickou podporu, pomoc a péči lidem s poruchami paměti.
Velký důraz klademe také na dobrou spolupráci s pečujícími, kterým se snažíme poskytovat kvalitní poradenství a podporu.

Cíle služby

 • Udržet stávající schopnosti klientů co nejdelší možnou dobu, podpořit je v soběstačnosti.
 • Rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy s využitím specifického přístupu (např. formou aktivizace, reminiscence, validace aj.).
 • Přispět k setrvání osoby s poruchami paměti v rodinném prostředí a oddálení tak dlouhodobého pobytu v ústavním zařízení.
 • Informovat veřejnost v oblasti podpory a péče o osoby s poruchami paměti.

Cílová skupina

 • Osobám (40 a více let) s poruchami paměti (zejména osobám s Alzheimerovou chorobou či vaskulární demencí), které v současné době bydlí v okresu Ostrava, nebo také osobám (40 a více let) s poruchami paměti z Moravskoslezského kraje (v případě, že nechtějí využívat fakultativní služby dopravy do/z Centra).
image

Zásady

Partnerství

Ke klientům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti. Klienti mají možnost si volit sami nebo s podporou rodiny rozsah a způsob poskytovaných služeb.

Klient jako jedinečná osobnost

Jsou podporovány jeho schopnosti a dovednosti, kterých je schopen využívat.

Spolupráce

Pracovníci spolupracují s rodinou klienta, berou vážně jejich připomínky, názory i obavy. Pečujícím osobám je také nabízena podpora formou sociálního poradenství.

Osobní přístup

Pracovníci respektují přirozené tempo klienta, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování potřeb klienta s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.

Nabídka služeb

SILOE Ostrava, centrum denních služeb poskytuje ambulantní formu služby.

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle § 35 a § 45 v návaznosti na vyhlášku č. 505/2006 Sb., služby poskytované v Centru denních služeb střediska SILOE Ostrava obsahují tyto základní činnosti:

 

 • základní sociální poradenství
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Provozní doba Centra je ve všední dny od 6:30 do 16:30 hodin. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Klient se do Centra dopravuje sám nebo s pomocí rodiny, využít může také dovoz či odvoz služebním vozem v rámci fakultativní služby.

 

Kapacita je maximálně 20 klientů na den, v jeden okamžik pak maximálně 10 osob.

 

 

Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti

 

Jsme jediným kontaktním místem České alzheimerovské společnosti v Moravskoslezském kraji.

 

Nabízíme:

 • bezplatné testování paměti a kognitivních funkcí
 • poradenství
 • svépomocnou skupinu pro pečující - každý poslední čtvrtek v měsíci od 16:30

 

Kontakt na vedoucí KM: 

 

Mgr. Veronika Raszková

704 675 750 

v.raszkova@slezskadiakonie.cz

image

Fotogalerie

SILOE Ostrava, centrum denních služeb

Podporují nás