BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum

BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum

Adresa Frýdecká 191, Třinec Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí - neděle: 7:30 - 15:30 provozní přestávka 11:30 - 12:00
Kapacita Okamžitá kapacita 16 osob
Kontakt
Bc. Marek Stebel Vedoucí střediska 558 339 356 bethel.tc@slezskadiakonie.cz
Bc. Kateřina Gavendová, DiS. Sociální pracovnice 739 583 570 sp.betheltc.ndc@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním Nízkoprahového denního centra střediska BETHEL Třinec je poskytnout lidem bez přístřeší ve vymezené době během dne důstojné zázemí a individuální podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Cíle služby

Cílem poskytování služby je zmírnit rizika související se způsobem života osob bez přístřeší, stabilizovat sociální situaci klientů a motivovat je ke změně.

Cílová skupina

  • muži i ženy od 18 let, kteří se ocitli bez přístřeší

image

Zásady

Dostupnost, bezpečí, bezplatnost

Jasná pravidla

Individuální přístup

Křesťanské hodnoty

Nabídka služeb

Základní

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

  •  umožnění celkové hygieny těla (možnost zapůjčení ručníku, poskytnutí mýdla)
  •  pomoc při osobní hygieně
  •  možnost využití nouzového šatníku

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

  •  umožnění odběru stravy, pomoc s objednáním stravy
  •  vytvoření podmínek pro přípravu stravy
  •  možnost využití potravinové pomoci

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:

  •  pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. vyřízení dokladů, evidence na ÚP, zprostředkování kontaktu s institucemi, úřady, lékaři, atp.)
  •  pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob (motivační pohovory, posilování vůle aktivně řešit svou situaci v oblasti bydlení, zaměstnání, závislostí, atp., dále výlety, soutěže, biblické chvilky, promítání filmů, apod.)

Fakultativní (nadstandardní)

  •  možnost vyprání oblečení v automatické pračce
image

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Třinec