BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum

BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum

Adresa Frýdecká 191, Třinec Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí - neděle: 7:30 - 15:30, v době 1.1.2024-31.3.2024 je provozní doba 7:30-18:00
Kapacita Okamžitá kapacita 16 osob, v době 1.1.2024-31.3.2024 je kapacita dočasně navýšena na 20 osob
Kontakt
Mgr. Šárka Ociepková, DiS. Vedoucí střediska 737 206 445 bethel.tc@slezskadiakonie.cz
Bc. Monika Heczková Sociální pracovnice 739 583 570 sp.betheltc.ndc@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním Nízkoprahového denního centra střediska BETHEL Třinec je poskytnout lidem bez přístřeší ve vymezené době během dne důstojné zázemí a individuální podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Cíle služby

Cílem poskytování služby je zmírnit rizika související se způsobem života osob bez přístřeší, stabilizovat sociální situaci klientů a motivovat je ke změně.

Cílová skupina

  • muži i ženy od 18 let, kteří se ocitli bez přístřeší

image

Zásady

Dostupnost

služba je poskytována každý den a klade minimální omezení, aby byla snadno přístupná osobám cílové skupiny

Bezpečí

vytváříme takové podmínky, ve kterých se klienti mohou cítit bezpečně, dbáme na zachovávání mlčenlivosti a respektujeme práva klientů na lidskou důstojnost a soukromí

Jasná pravidla

poskytování služby se řídí stanovenými pravidly pro klienty i pro poskytovatele, na základě kterých funguje a podle kterých postupuje

Individuální přístup

ke každému klientovi přistupujeme individuálně s ohledem na jeho osobní potřeby

Bezplatnost

služba je poskytována zdarma

Křesťanské hodnoty

služba je poskytována na základě křesťanských hodnot

Nabídka služeb

Základní

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

  •  umožnění celkové hygieny těla (možnost zapůjčení ručníku, poskytnutí mýdla)
  •  pomoc při osobní hygieně
  •  možnost využití nouzového šatníku

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

  •  umožnění odběru stravy, pomoc s objednáním stravy
  •  vytvoření podmínek pro přípravu stravy
  •  možnost využití potravinové pomoci

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:

  •  pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. vyřízení dokladů, evidence na ÚP, zprostředkování kontaktu s institucemi, úřady, lékaři, atp.)
  •  pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob (motivační pohovory, posilování vůle aktivně řešit svou situaci v oblasti bydlení, zaměstnání, závislostí, atp., dále výlety, soutěže, biblické chvilky, promítání filmů, apod.)

 

Fakultativní (nadstandardní)

  •  možnost vyprání oblečení v automatické pračce
image

BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj
Třinec