OBČANSKÁ PORADNA Havířov, odborné sociální poradenství

OBČANSKÁ PORADNA Havířov, odborné sociální poradenství

Adresa Opletalova 4/607, 736 01 Havířov-Šumbark Ukázat na mapě
Doba poskytování služby pondělí - 08:00-17:00, úterý - čtvrtek 08:00-16:00, pátek 08:00-15:00
Kapacita Počet intervencí (30 min. jednání) - 1

Poslání služby

Posláním OBČANSKÉ PORADNY Havířov je poskytování bezplatné odborné pomoci lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální a životní situaci nebo jim taková situace hrozí a kteří se na občanskou poradnu obrátili s žádostí o pomoc. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství pomáhá svým uživatelům zorientovat se v jejich problému, nastiňuje možná řešení a doprovází uživatele při jeho cestě k vyřešení jeho situace.
Prostřednictvím Asociace občanských poraden upozorňuje příslušné orgány na nedostatky v legislativě a na neřešené problematické oblasti občanů.

Definice nepříznivé sociální situace z pohledu poradců OBČANSKÉ PORADNY Havířov:
Zájemce/uživatel má pocit, že stávající situace ho může natolik ovlivnit, že dojde k jeho ztrátě citové, morální, finanční apod.

Cíle služby

 • Zlepšení nepříznivé sociální a životní situace uživatele
 • Zpomalení propadu a zmírnění prohlubování konkrétního problému tak, aby se mohlo předejít sociálnímu vyloučení
 • Prostřednictvím Asociace občanských poraden odborně působit na chod veřejné správy ve prospěch občanů

Prostředky vedoucí k naplňování stanovených cílů:

 • Pomoc klientovi, aby se dokázal zorientovat v problému, k tomu poskytujeme aktuální a potřebné informace.
 • Nastínění různých možnosti řešení.
 • Podpora klienta, aby byl schopen dořešit problém vlastními silami.
 • Podání informací o dostupných službách apod.

Cílová skupina

Služby poradny jsou poskytovány osobám starším 16 let, včetně.
Služby jsou určeny osobám, které se dostaly do obtížné životní či sociální situace a mají dotaz k řešení této situace.
Služba poradny není poskytována osobám se závažnou poruchou komunikace, které nejsou schopny domluvit se běžným způsobem (např. z důvodu kombinovaného postižení zraku a sluchu) v českém nebo slovenském jazyce (písemně či ústně) a nezajistí si u jednání tlumočníka či jiného vhodného zástupce.

image

Zásady

Anonymita a diskrétnost

Poradna nepotřebuje znát osobní údaje uživatelů, kromě případů, kdy to je nutné k vyřešení jejich problému. Poradna chrání právo osob na soukromí a důvěrnost jejich sdělení. Zjištěná data a informace nebudou, bez výslovného souhlasu uživatele, předána nikomu mimo poradnu.

Bezplatnost a individuální přístup

Služby odborného sociálního poradenství jdou dle zákona o sociálních službách bezplatné. Pracovníci ke každému klientovi přistupují individuálně, dle jedinečných potřeb člověka.

Diskrétnost a nezávislost

Poradna chrání právo osob na soukromí a důvěrnost jejich sdělení. Zjištěná data a informace nebudou, bez výslovného souhlasu uživatele, předána nikomu mimo poradnu. V případech vymezených legislativou § 367 a § 368 trestního zákoníku (nepřekažení a neoznámení trestného činu) však pracovníci nejsou vázáni mlčenlivostí a mají oznamovací povinnost. Občanská poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích, které poradnu finančně dotují.

Křesťanské hodnoty

Pracovníci poradny se ztotožňují s těmito hodnotami, které chápou také jako křesťanské. Uplatňují ve své práci úctu ke každému jednotlivci, zodpovědnost, spravedlivost, poctivost, ochranu práv uživatelů a nejvyšší dosaženou kvalitu ve službě.

Bezpečné prostředí

Pracovníci vytváří bezpečné prostředí pro klienty, tím že dodržují všechny výše uvedené zásady.

Nabídka služeb

Poskytujeme bezplatné a anonymní poradenství v těchto oblastech:

 • Sociální dávky a služby
 • Pracovněprávní vztahy
 • Bydlení
 • Rodina a mezilidské vztahy
 • Majetkoprávní vztahy
 • Trestní právo
 • Ochrana spotřebitele aj.
image

OBČANSKÁ PORADNA Havířov, odborné sociální poradenství

Podporují nás