NOE Třinec, podpora samostatného bydlení

NOE Třinec, podpora samostatného bydlení

Adresa Konská 423, 739 61 Třinec Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Provozní doba kanceláře střediska: pracovní dny 7:00 – 15:00 hodin Časový rozsah služby pro uživatele: Pracovní dny 7:00 - 17:00 hodin
Kapacita Celková kapacita je 9 uživatelů. Okamžitá kapacita střediska jsou 3 uživatelé. Jedná se o počet uživatelů, kteří mohou využívat sociální službu v jednom okamžiku.
Kontakt
Vedoucí střediska: 734 363 348 jordan@slezskadiakonie.cz
koordinátor projektu/sociální pracovník 737 478 288 noe.tc@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním NOE Třinec, podpory samostatného bydlení Slezské diakonie je pomoci žít lidem s chronickým duševním onemocněním a lidem s mentálním postižením co nejvíce samostatně ve své domácnosti a přirozeně využívat příležitosti, které jim prostředí, ve kterém žijí, nabízí.

Cíle služby

 • Uživatel, který usiluje o nezávislý život v běžném prostředí.
 • Uživatel, který rozumí nárokům vedení samostatné domácnosti a pečuje o ni.
 • Uživatel, který sebevědomě a citlivě rozvíjí vztahy s rodinou a ostatními lidmi.
 • Uživatel, který zná svá práva a umí je vhodně uplatnit.
 • Uživatel, který využívá běžně dostupné služby a těší jej trávení volného času.
 • Uživatel, který pečuje o své duševní a tělesné zdraví.
 • Uživatel, který se realizuje v zaměstnání nebo se nebojí novou práci hledat.
 • Uživatel, který se cítí společensky přijímaný a užitečný, není sám.

Cílová skupina

Středisko NOE Třinec, podpora samostatného bydlení poskytuje sociální službu lidem s chronickým duševním onemocněním a lidem s mentálním postižením ve věku od 18 let, kteří jsou ve stabilizovaném stavu a v důsledku své nemoci se potýkají s problémy v samostatnosti bydlení.

Službu poskytujeme lidem:

 • s duševním onemocněním s psychotickými, afektivními a neurotickými poruchami (schizofrenie, schizotypální porucha, akutní a přechodné psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy, manická fáze, bipolární afektivní porucha, depresivní fáze, periodická depresivní porucha, obsedantně – nutkavá porucha)
 • s mentálním postižením (lehký a střední stupeň)
 • s bydlištěm na území města Třince a jeho správních obvodech – bydlení v domácnosti (bytě či domě).

Komu službu neposkytujeme:

 • lidem v akutní fázi závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách
 • lidem s nařízenou sexuologickou ochrannou léčbou
 • lidem s výraznými poruchami chování (agresivita diagnostikovaná a potvrzená lékařem)
 • lidem v akutní fázi psychiatrického onemocnění tzn. tam, kde není kompenzován jejich zdravotní stav.

 

image

Zásady

Respektování důstojnosti, soukromí a vlastního názoru

Pracovníci respektují v průběhu poskytování sociální služby důstojnost a soukromí uživatele. Respektují rovněž jeho názory a rozhodnutí

Individuální přístup k uživateli

Každému uživateli je poskytnuta přiměřená podpora; s každým uživatelem se pracuje s ohledem na jeho schopnosti, možnosti, zdravotní stav a dle jeho potřeb a cílů.

Zachování důvěrnosti sdělených informací

Pracovníci služby přistupují ke svěřeným informacím jako k důvěrným a při zpracovávání osobních údajů se řídí platnou legislativou.

Nabídka služeb

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Rádi Vám pomůžeme při každodenní péči o Vaší domácnost, můžete se s námi naučit mnoha  dovednostem potřebným pro její chod  a údržbu, včetně obsluhy a užívání  běžných domácích pomocníku jako je trouba nebo pračka.

Pomůžeme Vám s vařením a přípravou jídla,  budete-li chtít poradíme jak se najíst chutně a možná i levně a doprovodíme Vás na nákup potřebných surovin.

Bude-li to vaše přání budeme se spolu učit šetřit, ale i utrácet tak, aby Vaší radost nevystřídala starost a peníze Vám stačily do další výplaty nebo důchodu.

A nakonec, když budete chtít podniknout něco většího, pomůžeme sehnat úklidovou firmu, stěhováky, malíře, instalatéry, plynaře i topenáře a další lidi se zlatýma rukama. 

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Rádi Vám pomůžeme zvládnout a ustát mnoho situací ve vztahu k Vašemu okolí, rodině i k sobě samému. Budete-li chtít budeme se Vás snažit naučit jistěji a srozumitelněji hovořit o svých potřebách a přáních, budeme Vám pomáhat v kontaktu s lidmi a budeme Vám pomáhat zvládat nervozitu. Možná spolu poprvé navštívíme nějaký kurz a nebo třeba skočíme jen tak mezi lidi do kavárny

Bude-li to potřeba, budeme se snažit být Vám oporou při vztahových těžkostech, ale i při budování rodinných a mezilidských vztahů. Budete-li chtít, pomůžeme Vám, najít a oslovit odbornou pomoc. Pomůžeme s inzeráty a seznamkami.

Jste-li rodič, rádi Vás podpoříme při výchově dětí, pomůžeme Vám kontaktovat odborné poradny, lékaře, logopedy a další potřebné služby. Každý rodič si někdy může připadat ve výchově nejistý, i nám se můžete svěřit.

Hledáte-li práci, můžeme Vám pomoci vybrat a oslovit vhodné zaměstnavatele a překonat potíže s nástupem a zapracováním. Podpoříme Vás, ve zvládání denního režimu.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Rádi Vás doprovodíme k lékaři, na úřad, do obchodu  a všude tam, kde bude potřeba. Pomůžeme Vám s orientací, společně naplánujeme cestu a najdeme spoj.

Budete-li chtít, můžeme se společně s Vámi účastnit Vašich schůzek a pomoci Vám svou přítomnosti i podporou v kancelářích  nebo ordinacích.  Doprovodíme Vás třeba i s Vašimi dětmi.

Podpoříme Vás, aby jste mohli využívat vše co je běžné pro lidi ve Vašem okolí.

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Rádi Vám pomůžeme, hájit Vaše práva a férové zájmy při vyřizování na úřadech, soudech, bytovém družstvu i všude jinde. Ocitnete-li se, v   problémech, pokusíme se společně „hasit požár“ a minimalizovat škody.

Budete-li se bát, že něčemu důležitému neporozumíte, můžeme společně chodit vyřizovat nejrůznější věci i číst úřední dopisy. Pomůžeme Vám s podáním žádosti o invalidní důchod,  příspěvek  na péči  a další dávky, na které možná máte nárok.

Pomůžeme Vám, aby jste mohli užívat vše co je dostupné pro občany našeho státu.

 

Sociálně terapeutické činnosti

Budete-li chtít, můžeme si společně promluvit. Můžeme sdílet samotu, obavy i nerozhodnost  a v rozhovoru hledat možnosti, jak tyto pocity  zvládnout tak, aby jste se ve společnosti ostatních cítili nezávislí, žádoucí a užiteční.

Budete-li nám důvěřovat, můžeme společně mluvit o Vaši nemoci a hledat cesty jak jí přijmout a jak s ní žít.

 

Základní sociální poradenství  poskytujeme ZDARMA a VŠEM!

Neboli, mám problém, co mohu dělat a kde se mohu obrátit

image

Fotogalerie

NOE Třinec, podpora samostatného bydlení

Podporují nás

Město Třinec
MPSV