DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář

DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář

Adresa Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Služba je poskytována v pracovních dnech v době od 7,00 do 16,00 hod.
Kapacita Kapacita služby je 30 uživatelů.
Kontakt
Mgr. Nikola Šimíková vedoucí střediska 736 757 533 n.simikova@slezskadiakonie.cz
Bc. Anna Hurníková sociální pracovnice 731 128 887 stacionar.ddo@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Aktualita služby

Žáci 1.B Základní školy Bohumínská chtěli udělat radost našim klientům denního stacionáře. Vytvořili drobné vánoční dárečky, které nám poslali s velice milým věnováním a fotografií s pozdravem.

Všem klientům tyto dárky udělaly velkou radost. Děkujeme!

Poslání služby

Posláním  služby DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář je poskytovat našim uživatelům individuální podporu a pomoc směřující k udržení a rozvoji jejich samostatnosti v běžném životě a zajištění základních životních potřeb.
Uživatelé naší služby jsou osoby s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením vyžadující pravidelnou podporu a pomoc, nacházející se v nepříznivé sociální situaci, ve věku 18 – 60 let, pobývající na území města Ostravy (včetně širšího správního obvodu) a Moravskoslezského kraje.
Denní stacionář, jakožto součást DUHOVÉHO DOMU Ostrava, byl zřízen na základě projektu Regionálního operačního programu Moravskoslezsko v oblasti sociálních služeb v roce 2013.

Video z našich služeb střediska DUHOVÝ DŮM Ostrava ke shlédnutí ZDE

 

Cíle služby

 1. Rozvoj či udržení soběstačnosti ve všech oblastech běžného života (péče o vlastní osobu, orientace, komunikace, mezilidské vztahy, obstarávání osobních záležitostí, uplatňování práv a oprávněných zájmů).
 2. Rozvoj či udržení stávajících schopností, dovedností a znalostí.
 3. Zajištění základních životních potřeb.
 4. Sociální začlenění do většinové společnosti (prostřednictvím zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociálně terapeutických činností)

 

Cílová skupina

S ohledem na kvalitu poskytované služby a zadání projektu, se uživateli služby mohou stát pouze osoby:

s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením vyžadující pravidelnou podporu a pomoc, nacházející se v nepříznivé sociální situaci,

ve věku: 18 – 60 let,
pobývající na území města Ostravy a jejím okolí (včetně širšího správního obvodu) a Moravskoslezského kraje.

 

image

Zásady

Lidskost

Bezpečí

Partnerství

Odbornost

Individuální přístup

Nabídka služeb

 

 • rehabilitace (mokrá i suchá)
 • bazální stimulace
 • kreativní dílny
 • PC koutek
 • tělocvična nejen pro sportovní aktivity
 • multifunkční společenský prostor (relaxace, četba, audio, video, pc)
 • návaznost na pobytovou službu
 • možnost využití služby svoz klientů
 • relaxační místnost
 • snoezelenová místnost
 • v nabídce pravidelné aktivity, např. canisterapie, hipoterapie, solná jeskyně, GVUO
image

Fotogalerie

DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář

Podporují nás

Statutární město Ostrava