SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Adresa Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Provozní doba ambulantní služby (služba je poskytována v prostorách SAFM na ul. Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek) ÚTERÝ 8:00 - 15:00
Kapacita Celková kapacita na jednoho pracovníka je 10 rodin. Okamžitá kapacita terénní služby je 5 rodin. Okamžitá kapacita ambulantní služby je 1 rodina. Celková kapacita na jednoho pracovníka je 10 rodin.
Kontakt
Mgr. Bc. Hartmannová Zuzana Vedoucí střediska 739 380 145 asistence.koor.fm@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek - Místek, Frýdlant nad Ostravicí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podporuje rodiny v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, kterou rodiče nedokáží překonat vlastními silami a je zde riziko ohrožení vývoje dítěte. Podstatou spolupráce je aktivní přístup, motivace ke změnám ve fungování rodiny a k vytváření stabilního rodinného prostředí pro zdravý vývoj dětí, přitom však služba nenahrazuje činnost rodičů.

Cíle služby

Cílem služby je zvyšovat schopnosti a dovednosti rodiny tak, aby dokázala samostatně řešit každodenní životní situace a vytvářet vhodné podmínky pro vývoj dětí. Taková rodina:

 • má zajištěný pravidelný příjem k pokrytí nezbytných nákladů (jídlo, bydlení, ošacení, hygienické potřeby, vzdělávání dětí atd.);
 • má dovednosti k předcházení nebo snižování zadluženosti;
 • zajišťuje zdravotní péči všech členů rodiny;
 • zajišťuje vzdělávání, řádnou výchovu a rozvoj dětí;
 • má vhodné bytové podmínky z hlediska způsobu bydlení a z hlediska kvality a čistoty bydlení;

má funkční sociální vztahy mezi členy rodiny, ale i ve vztahu k sociálnímu okolí

Cílová skupina

Služba je určena:

 • rodinám, osamělému rodiči či jiné pečující osobě s jedním nebo více dětmi ve věku 0-18 let
 • rodinám usilujícím o návrat dětí z ústavní výchovy nebo pěstounské péče do rodiny
 • těhotným ženám, které jsou v posledním trimestru těhotenství

Zároveň tyto rodiny svým bydlištěm spadají pod katastr odboru Sociálně právní ochrany dětí Frýdek-Místek či Frýdlant nad Ostravicí a vývoj dítěte je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace.

Služba nemůže být poskytována:

 • osobám se sluchovým handicapem, které nedisponují pomůckami či opatřeními, které jim pomohou s dorozuměním.

Služba není určena rodinám, které se nechtějí aktivně podílet na řešení své sociální situace a vyžadují například pouhé doučování dětí bez aktivní účasti rodiče, pomoc při úklidu domácnosti, vyřízení osobních záležitostí apod.

image

Zásady

Individuální přístup

každá rodina je jedinečná a má svá specifika. Naše podpora vychází z konkrétních potřeb a situace dané rodiny, zachováváme diskrétnost ke svěřeným informacím.

Respekt

přijímáme s respektem a pochopením každého člověka jako jedinečnou lidskou bytost, která má svou důstojnost a zaslouží si úctu a porozumění.

Aktivní spolupráce

podporujeme rodinu v její samostatnosti a vedeme její členy k zodpovědnosti za své jednání a k aktivnímu řešení jejich situace, respektujeme jejich rozhodnutí.

Komplexní přístup

nezaměřujeme se pouze na práci s jednotlivcem, ale vnímáme rodinu jako celek, snažíme se proto o zapojení všech členů, kteří mohou přispět ke zlepšení situace rodiny.

Zájem dítěte

při své práci hájíme zájem dítěte tak, aby nebyly kladeny překážky jeho přiměřenému vývoji.

Nabídka služeb

SOCIÁLNÍ ASISTENCE poskytuje tyto činnosti:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (péče o dítě a domácnost, školní příprava…)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na jednání, na nákup…)
 • Sociálně terapeutické činnosti (pomoc při hledání zaměstnání, bydlení, zadlužení)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc s vypisováním formulářů, spolupráce zaměřená na návrat dětí z ústavní/ pěstounské výchovy zpět do rodinného prostředí)

Provozní doba terénní služby

PONDĚLÍ      7:00 – 15:00 hodin (do 18:00 dle individuální domluvy)

ÚTERÝ          7:00 – 15:00 hodin (do 18:00 dle individuální domluvy)

STŘEDA        7:00 – 15:00 hodin (do 18:00 dle individuální domluvy)

ČTVRTEK      7:00 – 15:00 hodin (do 18:00 dle individuální domluvy)

PÁTEK           7:00 – 15:00 hodin (do 18:00 dle individuální domluvy)

Provozní doba ambulantní služby - ÚTERÝ   8:00 - 15:00 hodin

image

Fotogalerie

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podporují nás

Frýdek-Místek
Nadace J T
Moravskoslezský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. Vadim Rybář
Frýdlant n. Ostravicí
Nadace KB JISTOTA