SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům

SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům

Adresa Petrovice u Karviné č. 616, 735 72 Petrovice u Karviné Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Sociální služba je poskytována nepřetržitě. Doba určena pro jednání se zájemcem o službu, s veřejností, orgány státní správy a samosprávy a jinými institucemi: pondělí a středa od 8:00 - 16:00 hod. úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 - 13:00 hod.
Kapacita Maximální kapacita je 60 lůžek/uživatelů
Kontakt
Sociální sítě

Poslání služby

SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům poskytuje pobytovou sociální službu rodinám s dětmi a ženám samotným, které potřebují zázemí, pomoc a podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace spojenou se ztrátou bydlení.

Cíle služby

Cílem poskytované služby jsou uživatelé, kteří:

 • stabilizují svou finanční situaci (např. zajistili si příjem, našli si zaměstnání, řešili dluhovou problematiku, našetřili si na náklady spojené se získáním bydlení)
 • si zvládnou vyřídit běžné záležitosti (např. zajistí školní docházku dětem, zajistí lékařskou péči, vyřídí záležitosti spojené s užíváním bytu)
 • se přestěhují do bydlení, které si sami zvolili

Cílová skupina

 • rodiny s dětmi nezletilými, včetně dětí soustavně studujícími do 26 let, kdy rodinou se rozumí samoživitelé, manželé nebo druh a družka, jiné osoby, kterým byly děti svěřeny do péče
 • ženy (do 64 let věku)

Popis obtížné sociální situace osob z cílové skupiny

 • osoby bez možnosti jiného bydlení
 • osoby žijící v nejistém bydlení (např. přechodné bydlení u přátel či příbuzných, osoby ohrožené vystěhováním) nebo v nevyhovujících podmínkách pro bydlení (např. neobyvatelné byty, přelidněné byty)
image

Zásady

Zásada zachování důstojnosti a rovného přístupu

ke každému uživateli přistupujeme rovnocenně bez ohledu na jeho např. národnost, vyznání

Zásada individuálního přístupu

respektujeme individuální potřeby každého uživatele i způsob realizace a naplňování jejich osobních cílů, ke každému uživateli přistupujeme individuálně

Zásada podpory samostatnosti a odpovědnosti uživatelů za vlastní rozhodnutí

podporujeme uživatele v zodpovědnosti za svá rozhodnutí a následky z nich vyplývající

Zásada podpory rodičovské odpovědnosti

podporujeme rodiče, aby řádně pečovali o své děti a vychovávali je

Nabídka služeb

Poskytnutí ubytování

 • poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
 • umožnění celkové hygieny těla (součástí každé bytové jednotky je koupelna se sprchovým koutem a WC)  
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy, nebo pomoc s přípravou stravy (součástí každé bytové jednotky je kuchyňský kout s dřezem, lednicí a vařičem)  
 • poskytnutí pomoci při zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionálního či dietního stravování

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek
image

Fotogalerie

SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Orlová
Statutární město Havířov
Moravskoslezský kraj
Statutární město Karviná