ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení

ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení

Adresa Dukelská 2096/5a, Český Těšín, Hrabinská 496/19a, Český Těšín Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Ubytování je poskytováno celoročně nepřetržitě. Podpora sociálního pracovníka je poskytována v pracovní dny od 7:00 – 15:00 hod. Podpora pracovníka v sociálních službách je poskytována dle potřeb uživatele, a to v pracovní dny od 8:00- 20:00 hod.
Kapacita Kapacita střediska je 12 uživatelů. Pobočka CHB Dukelská - 6 uživatelů, Pobočka CHB Hrabinská - 6 uživatelů
Kontakt
Mgr. Martina Frydrychová, DiS. Vedoucí střediska a sociální pracovník 731 514 698 archa.ct@slezskadiakonie.cz
Mgr. Klára Brzezinová, DiS. Sociální pracovník a pracovník v sociálních službách 704 675 685 sp.archa.ct@slezskadiakonie.cz

Aktualita služby

„Archa v bezpečí“

Ve středisku Archa Český Těšín, chráněné bydlení probíhá ve dnech 21.8.2023 – 31.12.2023 oprava venkovních a vnitřních prostor.

Projekt „Archa v bezpečí“ vzniká za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2023, v rámci dotačního titulu KSS 2/23.

Součástí projektu je výměna vstupních dveří, oprava podlah, výměna žaluzií, oprava podhledu, výměna světel, oprava přístupového chodníku.

Výsledky programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023

 

„Podpora ekomobility sociálních služeb Slezské diakonie“

V roce 2022 rámci Projektu podpora ekomobility sociálních služeb Slezské diakonie je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19. Dotační titul: IROP, program REACT-EU, výzva č. 101 Infrastruktura sociálních služeb, poskytl auto chráněnému bydlení ARCHA Český Těšín:

https://www.slezskadiakonie.cz/projekty/podpora-ekomobility-socialnich-sluzeb-slezske-diakonie/

 

 

Poslání služby

Posláním chráněného bydlení ARCHA Český Těšín je poskytnout lidem s lehkým až středně těžkým mentálním či kombinovaným postižením bydlení a individuální podporu v takové míře, aby co nejvíce využívali vlastních schopností a dovedností. Podpora směřuje k co největšímu osamostatnění uživatele v chráněném bydlení nebo k přechodu do samostatného či podporovaného bydlení.

Cíle služby

1. Samostatnost v sebeobsluze – uživatelé v maximální míře zvládající každodenní péči o svou osobu a domácnost. Uživatelé podle svých schopností vedou svou domácnost (příprava stravy, nákupy, úklid, praní prádla, obsluha elektrospotřebičů, hospodaření s finančními prostředky) a podílejí se na vedení společné domácnosti chráněného bydlení (úklidy, zvelebování společných prostor).

2. Udržování a rozvoj sociálních vztahů – uživatelé navazují a udržují mezilidské kontakty a základní sociální vazby. Uživatelé udržují a rozvíjejí rodinné, navazují přátelské i jiné sociální kontakty podle svých přání a potřeb.

3. Využívání běžně dostupných služeb – uživatelé využívají veřejně dostupné služby. Uživatelé získávají kontakty a využívají nabídek veřejně dostupných služeb, jako jsou knihovna, kino, kulturní, církevní instituce a volnočasové organizace či jiné sociální služby a sdružení podporující samostatný život. Uživatelé si dokážou vyřizovat své osobní záležitosti, umí si říci o radu či podporu.

4. Uplatňování práv a povinností uživatele – uživatelé znají svá práva a povinnosti. Uživatelé uplatňují svá práva a povinnosti a zároveň respektují práva ostatních.

Cílová skupina

Služba je určena dospělým lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním či kombinovaným postižením, kteří nevyžadují celodenní podporu či dohled, ale potřebují podporu pracovníka pouze v některých oblastech (např. v oblasti hospodaření s financemi, vedení domácnosti, udržování sociálních kontaktů, využívání volného času či vyřizování osobních záležitostí). Vstup do služby je omezen věkem od 18-ti do 64 let.

Služba není určena pro:

 • osoby s  vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, s potřebou 24 hodinové intenzivní podpory;

 • osoby s duševním onemocněním s takovými projevy a průběhem onemocnění, které znemožňuje kolektivní soužití a sdílené bydlení,

 • osoby se smyslovým postižením, které vyžadují vysokou míru závislosti na podpoře druhé osoby.  

image

Zásady

Individuální přístup

pomoc či podpora je poskytována dle individuálních potřeb a přání uživatele a také podle možností a schopností uživatele s cílem začlenit se do společenského prostředí, případně se osamostatnit.

Partnerství

vztah mezi pracovníkem a uživatelem je založen na vzájemné spolupráci, ve službě je kladen důraz na oboustranný a rovnocenný vztah. Pracovníci respektují vlastní vůli a názory uživatelů.

Týmová spolupráce

vzájemná spolupráce při využívání různých typů sociálních služeb, spolupráce s rodinou, opatrovníky a dalšími institucemi.

Nabídka služeb

Činnosti chráněného bydlení

 • Pomoc při zajištění stravy
 • Poskytnutí ubytování
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí
 • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Základní sociální poradenství

 

Ceny služeb (platné od 22.2. 2024)

UBYTOVÁNÍ:

Pobočka DUKELSKÁ
- Pokoj č. 209 a č. 210 (dvoulůžkový pokoj): 240 Kč/den
- Pokoj č. 211 (dvoulůžkový pokoj): 245 Kč/den
Pobočka HRABINSKÁ
- Pokoj č. 1 (jednolůžkový pokoj): 250 Kč/den
- Pokoj č. 2 (dvoulůžkový pokoj): 230 Kč/den
- Pokoj č. 3 (jednolůžkový pokoj): 250 Kč/den
- Pokoj č. 4 (dvoulůžkový pokoj): 235 Kč/den


STRAVOVÁNÍ
- 240 Kč/den - celodenní strava
ÚKONY PÉČE
- 155 Kč/hodina 

 

image

ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení

ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení - pobočka Hrabinská 496/19a

Adresa: Hrabinská 496/19a

Podporují nás