Podpora ekomobility sociálních služeb Slezské diakonie

infografika aut a logo programu

Cílem projektu je zmírnění nebo zamezení sociálního vyloučení cílové skupiny osob se zdravotním postižením a dalších vyjmenovaných cílových skupin za pomoci kvalitně poskytovaných služeb pořízením plug-in hybrid vozidel

 

Projekt podpora ekomobility sociálních služeb Slezské diakonie je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Dotační titul: IROP, program REACT-EU, výzva č. 101 Infrastruktura sociálních služeb

Cílem projektu pro službu SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek je zajištění spolehlivého vozidla pro podporu efektivního poskytování služby, tj. maximální využití kapacity služby při efektivním využití pracovního fondu asistentky.  U  střediska LYDIE, služby rané péče projekt cílí na spolehlivý automobil, jenž by službě zvýšil potřebnou mobilitu, zohlednil a zpřístupnil celou spádovou oblast (včetně malých obcí a vesnic jenž tíží nedostatečná zasíťovanost spojů MHD v průběhu dne). U střediska RÚT a služby sociální rehabilitace projekt cílí na zajištění maximálního využití kapacity služby tak, aby doba přesunu od jednoho uživatele k dalšímu byla díky mobilitě služby co nejkratší. U střediska ARCHA se cílí na větší flexibilitu pracovníků k zajištění potřeb obou poboček služby chráněného bydlení. U střediska BETHEL Český Těšín na podporu mobility služby (uživatelů, pracovníků, logistického zabezpečení), tak aby služba mohla být poskytována cílové skupině osob bez domova pohotově dle aktuálních potřeb jejich nepříznivé sociální situace. Jedná se například o mobilní doprovody hůře chodících klientů např. na OSSZ pro podání žádosti o starobní důchod či vyřízení dalších záležitostí. 

Období realizace: 1. 6. 2022 - 31. 12. 2023
Účel projektu: pořízení pěti vozidel plug-in hybridů  s nízkou emisní zátěží na životního prostředí 
Spolufinancování ze strany Slezské diakonie: 5 %

Fotogalerie