Podpora ekomobility sociálních služeb Slezské diakonie

infografika aut a logo programu

Cílem projektu je zmírnění nebo zamezení sociálního vyloučení cílové skupiny osob se zdravotním postižením a dalších vyjmenovaných cílových skupin za pomoci kvalitně poskytovaných služeb středisek RÚT Havířov, SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek, LYDIE Český Těšín, ARCHA Český Těšín pořízením čtyř plug-in hybrid či full hybrid vozidel.

 

Projekt podpora ekomobility sociálních služeb Slezské diakonie je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Dotační titul: IROP, program REACT-EU, výzva č. 101 Infrastruktura sociálních služeb

Cílem projektu pro službu SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek je zajištění spolehlivého vozidla pro podporu efektivního poskytování služby, tj. maximální využití kapacity služby při efektivním využití pracovního fondu asistentky.  U  střediska LYDIE, služby rané péče projekt cílí na spolehlivý automobil, jenž by službě zvýšil potřebnou mobilitu, zohlednil a zpřístupnil celou spádovou oblast (včetně malých obcí a vesnic jenž tíží nedostatečná zasíťovanost spojů MHD v průběhu dne). U střediska RÚT a služby sociální rehabilitace projekt cílí na zajištění maximálního využití kapacity služby tak, aby doba přesunu od jednoho uživatele k dalšímu byla díky mobilitě služby co nejkratší. U střediska ARCHA se cílí na větší flexibilita pracovníků k zajištění potřeb obou poboček služby chráněného bydlení.

Období realizace: 1. 6. 2022 - 31. 12. 2023
Účel projektu: pořízení čtyř vozidel plug-in hybridů či full hybridů s nízkou emisní zátěží na životního prostředí v hodnotě 3 151 388,- Kč.
Spolufinancování ze strany Slezské diakonie: 5 %