EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny

Adresa U Jičínky 25, 741 01 Nový Jičín, Kunín 276 - zahradnictví Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí - pátek: 7:30 - 15:30 hod.
Kapacita 23 klientů denní kapacita
Kontakt
Mgr. Marie Pístecká koordinátor střediska 704 675 734 effathanj@slezskadiakonie.cz
Bc. Petra Jordatijová, Dis. sociální pracovnice 734 416 302 std.sp@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny Slezské diakonie podporují dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra v upevnění a získání pracovních, sociálních dovedností a návyků vedoucích k pracovnímu uplatnění. Snahou je získat nebo udržet soběstačnost a nezávislost na pomoci druhých lidí.

Video ke shlédnutí ZDE

Cíle služby

 • klient, který má pracovní návyky a dovednosti
 • klient připravený na pracovní začlenění, na přechod do chráněného zaměstnání, případně na otevřený trh práce
 • klient samostatný ve svém rozhodování, zná svá práva, povinnosti
 • klient, který je soběstačný
 • klient, který se seberealizuje

Cílová skupina

Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením, lidé s poruchami autistického spektra, kteří v současné době nepracují na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Maximální věková hranice pro využívání služby je 65let

 

Osoby, které nespadají do cílové skupiny:

 • Lidé s vysokou mírou závislosti na péči druhého člověka v oblasti soběstačnosti (sebeobsluha, stravování, hygiena atd.).
 • Lidé, kteří potřebují trvalou, intenzivní pomoc při všech pracovních činnostech. Potřebují trvalou přítomnost 1 pracovníka: na1klienta.

 

image

Zásady

Osobnost klienta

Podporujeme a respektujeme osobnost klienta, jeho práva.

Otevřenost služby

Přijímáme dobrovolníky, studenty na praxe, spolupracujeme se školami a dalšími sociálními službami. Jsme otevřeni službám, které se transformují, jsme návaznou službou pro pobytové služby s klienty se zdravotním postižením.

Pružnost služby

Flexibilně reagujeme na potřeby klientů, v rámci provozních možností upravujeme a zlepšujeme zázemí poskytované služby, reagujeme na grantové výzvy, hledáme nové možnosti pro zlepšení kvality poskytované služby.

Sociální začleňování klientů

Klient je tím, kdo rozhoduje o průběhu poskytování služby, pracovník mu poskytuje podporu pro samostatné rozhodování. Ve všech oblastech se řídíme pravidlem, že cokoli klient zvládne, neděláme za něj. Klientům předáváme informace tak, aby jim rozuměli (o průběhu poskytování sociální služby, o svých právech, možnostech, atd.). Klademe důraz na to, aby nedocházelo ke stigmatizaci osob se zdravotním postižením (předsudky a negativní hodnocení), boříme bariéry. Nenahrazujeme využívání přirozených služeb a společenských zdrojů, klademe důraz na sociální začleňování klientů.

Nabídka služeb

Pracovně terapeutické aktivity, které probíhají ve 4 dílničkách:

 • textilní-korálkové
 • košíkářské-tkalcovské-dřevařské
 • keramické-drátenické
 • zahradnické

Dále nabízí:

 • základní sociální poradenství, individuální konzultace
 • možnost stravování – zajištění obědů
 • setkávání s vrstevníky
 • hraní maňáskového divadla
 • cvičné praxe

S čím můžeme pomoci:

 • připravit se do „opravdové práce“.
 • být zodpovědný.
 • dodržovat pravidla.
 • být trpělivý, pečlivý.
 • jak mluvit s ostatními.
 • hospodařit s penězi.
 • najít nové možnosti ve svém životě.

 

Úhrada za poskytování sociální služby

Služba sociálně terapeutické dílny je poskytována zdarma, bez úhrad.

Klient hradí pouze odebrané obědy v případě, že v rámci dílen využije stravování.

 

image

Fotogalerie

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny

Podporují nás

město Studénka
město Příbor
město Nový Jičín a obce ORP Nový Jičín