EUNIKA Karviná, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

EUNIKA Karviná, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

Adresa Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná - Hranice Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 7.00-15.30 hodin. Středa: 7.00-14.30 hodin Služba je poskytována v individuálních, případně skupinových blocích po dohodě se sociálním pracovníkem v rámci zveřejněné provozní doby služby. Provozní doba o letních prázdninách: od 7.00-15.00 hodin.
Kapacita 6 uživatelů Okamžitá kapacita ambulantní formy služby je maximálně 6 uživatelů (s ohledem na míru jejich potřeb). Okamžitá kapacita uživatelů při terénním poskytování služby je 1 osoba. Kapacita uzavřených smluv (platných) 20 smluv (osob)
Kontakt
Adéla Hovorková vedoucí střediska 731 670 761 vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

Posláním sociálně aktivizační služby EUNIKA Karviná je přispět k předcházení a eliminaci možného sociálního vyloučení, ke snížení dopadu nepříznivé sociální situace dětí a dospělých osob se zdravotním postižením skrze sociálně terapeutické činnosti, podporu v kontaktu se společenským prostředím a další aktivity služby.

 

 

Cíle služby

Cílem služby je dosáhnout toho, aby uživatelé podle svých potřeb, schopností a přání: 

 • Zvládali pečovat o sebe sama.
 • Vykonávali praktické činnosti, např.: běžné domácí práce, obsluhovali PC, telefon, připravovali jídla apod.
 • Zdokonalovali se v komunikačních dovednostech.
 • Zvládali nákupy, byli v kontaktu s vrstevníky a širším společenským prostředím. 
 • Prohloubili logické uvažování a abstraktní myšlení potřebné při běžných činnostech.

Cílová skupina

Cílovou skupinou sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením jsou osoby ve věku od 3 – 20 let s mentálním, tělesným postižením, DMO, kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra.

Komu neposkytujeme službu

 • Osobám s projevy agresivity, která ohrožuje osoby samotné i jejich okolí.
 • Osobám s kombinovaným postižením, kde je duševní onemocnění převažující.
 • Osobám s kombinovaným postižením, kde je smyslové postižení převažující (slepota, hluchota)
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje denní specializovanou zdravotní péči v době využívání sociálně aktivizační služby.
image

Zásady

Individuální přístup

Respektujeme individualitu, zvláštnosti, osobitost a věk každého uživatele, vnímáme jeho potřeby a přání.

Povzbuzující a motivující přístup

Uživatel je při poskytování sociálních služeb povzbuzován a motivován v jeho každodenních činnostech.

Týmová spolupráce

Jednotný přístup všech pracovníků k uživateli, jejich vzájemná koordinace a spolupráce.

Profesionalita

Pracovníci si při své práci počínají profesionálně, vzdělávají se, vždy hájí zájmy uživatele a jednají v jeho prospěch.

Nabídka služeb

Základní činnosti

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • zájmové (přírodovědná stanice a jiné), vzdělávací (rozhovor, diskuse, přednáška, beseda) a volnočasové aktivity (vycházky po okolí)

b) sociálně terapeutické činnosti

 • Nácvik sebeobsluhy, nácvik komunikace, nácvik hry, trénink paměti, tvořivé činnosti, nácvik jemné motoriky, nácvik hrubé motoriky, snoezelen, relaxace, hudební chvilka, nácvik praktických činností (nácviky při nákupech, návštěvě lékaře, školy, používání přístrojů, spotřebičů, tabletu, notebooku, PC apod.).

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Fakultativní činnosti

a) cvičení a tělesné terapie, dále CTT

 • Cvičení na Therapymastru
 • Perličková koupel nohou (včetně protažení/masáž dolních končetin) 
 • Inhalace
 • Cvičení na Motomedu, pásu včetně ošetření dolních končetin, masáž, protažení, míčkování)
 • Elektroléčba, magnetoterapie (včetně terapie/léčby teplem)
 • Léčebná tělesná výchova (LTV) – cvičení na míči, nestabilní plošiny, kondiční a dechová cvičení)
 • Masáže (zad, krku a horních končetin, zad a dolních končetin), baňkování, míčkování, termoterapie),
 • Kombinace více úkonů
 • Kineziotaping

b) canisterapie, případně zooterapie - zdarma nebo za úhradu do výše nákladů

c) hipoterapie - zdarma nebo za úhradu do výše nákladů

d) svoz uživatelů - probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách. V případě, že jej nebude možné zajistit (technické závady, personální důvody), bude uživatel/opatrovník neprodleně ústně nebo telefonicky o dané situaci informován.

Základní činnosti služby jsou poskytovány ZDARMA.

 

V případě nácviků (pouze základní činnosti služby) mimo areál za použití služebního vozidla je přeprava uživatelů bezplatná.

Úhrada nákladů za fakultativní činnost ZDE

 

image

Fotogalerie

EUNIKA Karviná, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

Podporují nás

Logo Karviná
Logo MSK
Logo Petrovice u Karviné
Logo Nadace ČEZ
Logo Komerční Banka
Logo Petřvald
Logo Podané ruce
Logo Rapid Net
Logo Nadace OKD
Logo Tesco Nadační fond