EUNIKA Karviná, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

EUNIKA Karviná, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

Adresa Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná - Hranice Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 7.00-15.30 hodin. Středa: 7.00-14.30 hodin Služba je poskytována v individuálních, případně skupinových blocích po dohodě se sociálním pracovníkem v rámci zveřejněné provozní doby služby. Provozní doba o letních prázdninách: od 7.00-15.00 hodin.
Kapacita 6 uživatelů Okamžitá kapacita ambulantní formy služby je maximálně 6 uživatelů (s ohledem na míru jejich potřeb). Okamžitá kapacita uživatelů při terénním poskytování služby je 1 osoba. Kapacita uzavřených smluv (platných) 25 smluv (osob).
Kontakt
Bc. Karolína Bobek Paździorová vedoucí střediska 731 670 761 vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz
Bc. Kateřina Pyreňová Sociální pracovník 734 783 837 sas.eunika@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

Posláním sociálně aktivizační služby
EUNIKA Karviná je přispívat k předcházení a
eliminaci možného sociálního vyloučení, ke
snížení dopadu nepříznivé sociální situace
dětí a dospělých osob se zdravotním
postižením skrze sociálně terapeutické
činnosti, prostřednictvím aktivit služby
přispívat ke kontaktu se společenským
prostředím.

 

 

Cíle služby

Cílem služby je dosáhnout toho, aby uživatelé podle svých potřeb, schopností a přání: 

 • Zvládali pečovat o sebe sama.
 • Vykonávali praktické činnosti, např.: běžné domácí práce, obsluhovali PC, telefon, připravovali jídla apod.
 • Zdokonalovali se v komunikačních dovednostech.
 • Zvládali nákupy, byli v kontaktu s vrstevníky a širším společenským prostředím. 
 • Prohloubili logické uvažování a abstraktní myšlení potřebné při běžných činnostech.

Cílová skupina

Osobám se zdravotním postižením ve
věku od 3 do 20 let s mentálním,
tělesným postižením a poruchami
autistického spektra.

 

image

Zásady

Individuální přístup

Respektujeme individualitu, zvláštnosti, osobitost a věk každého uživatele, vnímáme jeho potřeby a přání.

Povzbuzující a motivující přístup

Uživatel je při poskytování sociálních služeb povzbuzován a motivován v jeho každodenních činnostech.

Týmová spolupráce

Jednotný přístup všech pracovníků k uživateli, jejich vzájemná koordinace a spolupráce.

Profesionalita

Pracovníci si při své práci počínají profesionálně, vzdělávají se, vždy hájí zájmy uživatele a jednají v jeho prospěch.

Nabídka služeb

Základní činnosti

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • zájmové (přírodovědná stanice a jiné), vzdělávací (rozhovor, diskuse, přednáška, beseda) a volnočasové aktivity (vycházky po okolí)

b) sociálně terapeutické činnosti

 • Nácvik sebeobsluhy, nácvik komunikace, nácvik hry, trénink paměti, tvořivé činnosti, nácvik jemné motoriky, nácvik hrubé motoriky, snoezelen, relaxace, hudební chvilka, nácvik praktických činností (nácviky při nákupech, návštěvě lékaře, školy, používání přístrojů, spotřebičů, tabletu, notebooku, PC apod.).

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Fakultativní činnosti

a) cvičení a tělesné terapie, dále CTT

 • Cvičení na Therapymastru
 • Perličková koupel nohou (včetně protažení/masáž dolních končetin) 
 • Inhalace
 • Cvičení na Motomedu, pásu včetně ošetření dolních končetin, masáž, protažení, míčkování)
 • Elektroléčba, magnetoterapie (včetně terapie/léčby teplem)
 • Léčebná tělesná výchova (LTV) – cvičení na míči, nestabilní plošiny, kondiční a dechová cvičení)
 • Masáže (zad, krku a horních končetin, zad a dolních končetin), baňkování, míčkování, termoterapie),
 • Kombinace více úkonů
 • Kineziotaping

b) canisterapie, případně zooterapie - zdarma nebo za úhradu do výše nákladů

c) hipoterapie - zdarma nebo za úhradu do výše nákladů

d) svoz uživatelů - probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách. V případě, že jej nebude možné zajistit (technické závady, personální důvody), bude uživatel/opatrovník neprodleně ústně nebo telefonicky o dané situaci informován.

Základní činnosti služby jsou poskytovány ZDARMA.

 

V případě nácviků (pouze základní činnosti služby) mimo areál za použití služebního vozidla je přeprava uživatelů bezplatná.

Úhrada nákladů za fakultativní činnost ZDE

 

image

Fotogalerie

EUNIKA Karviná, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

Podporují nás

Logo Karviná
Logo MSK
Logo Petrovice u Karviné
Logo Nadace ČEZ
Logo Komerční Banka
Logo Petřvald
Logo Podané ruce
Logo Rapid Net
Logo Nadace OKD
Logo Tesco Nadační fond