EFFATHA Frýdek-Místek, sociálně terapeutické dílny

EFFATHA Frýdek-Místek, sociálně terapeutické dílny

Adresa Tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek Místek (budova COOP, 1. patro) Ukázat na mapě
Doba poskytování služby pondělí 7 - 15, úterý 7 - 15, středa 7 - 15, čtvrtek 7 - 15, pátek 7 - 15
Kapacita Maximální okamžitá kapacita: 12 míst
Kontakt
Bc. Silvie Pavelková, DiS. Vedoucí střediska 703 499 991 s.pavelkova@slezskadiakonie.cz
Mgr. Lukáš Konarský Sociální pracovník 734 510 156 effatha.fm.sp@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě Instagram

Poslání služby

Nemůžete najít práci? Trénujte ji v našich dílnách a zvyšte tak své šance. Jsme sociálně terapeutické dílny EFFATHA Frýdek-Místek. Prostřednictvím běžných a pracovních činností si zvýšíte dovednosti, které využijete ve svém životě. Podporujeme dospělé lidi s mentálním postižením. 

 

 

MOTTO:  Cesta je cíl

Cíle služby

Služba je určena lidem, kteří mají v důsledku mentálního postižení sníženou dovednost:

● komunikace (slovní a písemné),

● porozumět informacím a umět je využít ve svůj prospěch,

● zvládnout činnost podle postupu,

● samostatně o sebe pečovat,

● pracovat na otevřeném a chráněném trhu práce.

 

Cílem služby je člověk, který je připraven na běžný život a pracovní uplatnění tak, že:

● samostatně jedná a komunikuje (slovně, písemně),

● rozumí informacím a dokáže je využít ve svůj prospěch,

● zvládá činnost podle postupu,

● dodržuje pracovní povinnosti,

● dokáže o sebe samostatně pečovat.

Cílová skupina

Službu poskytujeme dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří jsou v nepříznivé situaci, zvládají chůzi po schodech a v péči o sebe jsou částečně samostatní.

 

image

Zásady

Samostatnost

Podporujeme samostatnost a odpovědnost člověka, včetně možnosti prožívat běžné i mimořádné situace, se kterými se setkává.

Služba šitá na míru

Vnímáme jedinečnost člověka, podporujeme v naplňování přání skrze schopnosti a zkušenosti člověka.

Odvaha

Motivujeme k překonávání obav a k zažívání úspěchu i neúspěchu.

Nabídka služeb

OSOBNÍ HYGIENA 

Pomoc ve využití hygieny rukou a obličeje a používání hygienických pomůcek. Pomoc s oblékáním a svlékáním před a po použití WC.

 

STRAVA

Zajištění oběda prostřednictvím restaurace pro veřejné stravování na ulici Mánesova 438, 738 01 Frýdek-Místek. Podpora při přípravě studených a teplých nápojů a svačiny (mazání, krájení, ohřev jídla), při manipulaci s nádobím a naléváním tekutin.

 

SOBĚSTAČNOST

Nácvik praktických dovedností (využívání osobní hygieny rukou a obličeje, využití hygienických pomůcek, oblékání, svlékání, obouvání, používání kompenzačních pomůcek, uklízení, telefonování, cestování a samostatné docházky, orientace v prostředí, používání a údržby elektrospotřebičů, orientace ve financích, prostředí a v čase).

 

PRACOVNÍ DOVEDNOSTI

Nácvik pracovních dovedností (dodržování sjednané docházky a schopnost omluvit absenci, dodržování doby pracovní činnosti a přestávek, převlékání se do pracovního oděvu, dokončení činnosti, dodržování pracovních postupů, schopnost spolupráce v týmu, sebehodnocení a přijetí hodnocení činnosti, požádání o pomoc a radu, dodržování bezpečnosti práce, porozumění informacím, orientování se v nabídce běžných služeb, používání osobního počítače a internetu, používání pracovních nástrojů, orientace ve společenské etiketě). Nácvik pracovních dovedností probíhá v prostorách služby, ale také v reálném pracovním prostředí.

 

 

image

Fotogalerie

EFFATHA Frýdek-Místek, sociálně terapeutické dílny

Podporují nás

Logo MSK
Logo MPSV
Logo Frýdek Místek