EFFATHA Frýdek-Místek, sociálně terapeutické dílny

EFFATHA Frýdek-Místek, sociálně terapeutické dílny

Adresa Tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek Místek (budova COOP, 1. patro) Ukázat na mapě
Doba poskytování služby pondělí 7 - 15, úterý 7 - 15, středa 7 - 15, čtvrtek 7 - 15, pátek 7 - 15
Kapacita Maximální okamžitá kapacita: 12 míst
Kontakt
Bc. Silvie Pavelková, DiS. Vedoucí střediska 703 499 991 s.pavelkova@slezskadiakonie.cz
Mgr. Lukáš Konarský Sociální pracovník 734 510 156 effatha.fm.sp@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě Instagram

Poslání služby

Sociálně terapeutické dílny podporují dospělé osoby s mentálním postižením v tom, aby si udržely, obnovily či získaly pracovní a sociální návyky a dovednosti potřebné k osamostatnění se, zařazení do běžného života a k uplatnění na trhu práce. 

Cíle služby

Cílem poskytované služby je uživatel, který plánovanou a individuální podporou dosáhne rozvoje dovedností souvisejících s pracovním životem a samostatností.

Jedná se především o:

 • udržení, rozvoj nebo získání pracovních schopností a dovedností - dodržování pracovní doby, pravidelná docházka,
 • rozvoj a posílení sociálních dovedností - komunikace, sebekontrola, rozhodování, vztahy, telefonování, jednání na úřadech,
 • rozvoj či udržení dovedností v oblasti soběstačnosti a sebeobsluhy – oblékání, úprava oblečení, stravování aj.

Cílová skupina

Službu poskytujeme lidem ve věku 18 – 65 let s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, popř. s přidruženým postižením /tělesné, sluchové, zrakové, psychické/,

 • kteří v oblasti soběstačnosti nevyžadují plnou pomoc druhé osoby při oblékání a svlékání, při konzumaci stravy a při osobní hygieně (mimo hygieny rukou a obličeje),

 • kteří mají sníženou soběstačnost natolik, že nejsou v současné době schopni vykonávat pracovní činnost na otevřeném či chráněném trhu práce.

Služba nemůže být poskytována lidem: ke stažení ZDE.

 

image

Zásady

Individuální přístup

Snažíme se poskytovat službu „šitou na míru“, uznáváme jedinečnost každého člověka. Průběh služby je s uživatelem individuálně plánován a zaměřen na dosažení cílů, které si uživatel zvolí a jsou zároveň v souladu s cíli služby.

Posilování sebedůvěry

Podporujeme uživatele, aby dokázal zvládnout svůj neúspěch, poučil se z něho a nevzdával věci při prvním nezdaru.

Zodpovědný přístup

Podporujeme uživatele v samostatném rozhodování s uvědoměním si možných následků svého rozhodnutí. Zaměřujeme se na rizikové situace, které jsou s poskytováním služby spojené. Uživatel má právo na přiměřené riziko.

Aktivní a pozitivní přístup

Nepracujeme za uživatele, hledáme a nabízíme řešení, jak překonat překážky, zajímají nás uživatelovy návrhy řešení, a společně pak hledáme cestu, jak je zrealizovat. Zaměřujeme se na schopnosti a dovednosti uživatele, ne na jeho nedostatky a omezení. Věříme, že pozitivní naladění je nejsilnější prostředek k dosažení dobrých výsledků, podporujeme uživatele v hledání jeho nadání a schopností.

Týmová spolupráce

Věříme, že společně uděláme více, než každý sám, společně se snažíme hledat řešení překonání překážek a problémů. Máme zájem se učit novým věcem, abychom uživatelům nabídli více možností a rozšířili naše i jejich obzory, navzájem si předáváme své zkušenosti.

Nabídka služeb

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu -uživatelům jsou k dispozici WC a umývárny / v umývárně není k dispozici sprcha, pouze umývadlo se studenou a teplou vodou/.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - zajišťujeme obědy prostřednictvím školní jídelny ZŠ Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku, s možností 2x v týdnu výběr ze dvou druhů jídel. Poskytujeme podporu při přípravě nápojů a svačiny (mazání, krájení). V době letních prázdnin jsou obědy zajišťovány prostřednictvím SOŠ ve Frýdku-Místku na ulici Lískovecká.
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění - podporujeme uživatele v cíleném nácvikukterý je zaměřen na praktické dovednosti a to například dodržování základních hygienických návyků, oblékání, obouvání, orientace v prostředí a v čase, zamykání, odemykání dveří, nácvik přípravy jednoduché stravy, telefonování, manipulace s financemi, nácvik používání elektrospotřebičů.
 • Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností – zaměření se zejména na dodržování docházky, doby pracovní činnosti a přestávky, převlékání se do pracovního oděvu, dodělání započaté činnosti, dodržování pracovních postupů, schopnost spolupráce v kolektivu, práce na počítači, nácvik úklidu a udržování po řádku, nácvik komunikace jak ústní, tak písemné, orientace a schopnost využívat běžně dostupné služby, úřady a instituce. 

Činnosti probíhají ve třech dílnách:

 • Dílna č. 1 a č. 2 - zde probíhají nácvikové a kreativní činnosti. Zaměření se nácvik převážně sociálních dovedností spojených s pracovním a osobním životem (znalost osobních údajů, obstarávání osobních záležitostí, práce na počítači, nácviky péče o vlastní osobu). Kreativní činnosti jsou zaměřeny na udržování či rozvoj praktických dovedností a zkušeností prostřednictvím různorodých činností (šití na stroji, práce s papírem - quilling, práce se sádrou, stříhání a lepení, pletení pedigu a další dekorativní techniky).
 • Dřevařská dílna (výroba) – probíhá ve dřevařské dílně. Uživatelé mají možnost při výrobě pracovat s elektrickým nářadím (vrtačka, pila, bruska) a zhotovit různé dekorativní i účelné výrobky ze dřeva (jmenovky, cedulky, věšáky, dekorativní ozdoby aj.).

Pracovní činnosti jsou přizpůsobené individuálním schopnostem a potřebám uživatelů. Pokud během nácviku uživatel dovede výrobu do finále, výrobek pak slouží k prezentaci střediska a ukázce nabízených činností, také však pro radost a další motivaci samotných tvůrců. 

Další aktivity: Odpolední kluby, exkurze, duchovní chvilky

image

Fotogalerie

EFFATHA Frýdek-Místek, sociálně terapeutické dílny

Podporují nás

Logo MSK
Logo MPSV
Logo Frýdek Místek