SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem

SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem

Adresa Rolnická 55/360, 709 00 Ostrava – Nová Ves Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Služba Domova se zvláštním režimem je zajišťována nepřetržitě po celý kalendářní rok.
Kapacita 26 klientů
Kontakt
Bc. Jarmila Šťukavcová, DiS. Sociální pracovník 739 680 160 siloe.domov@slezskadiakonie.cz
Mgr. Kateřina Bidlová, DiS. Vedoucí střediska 733 142 425 siloe@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Aktualita služby

Středisko SILOE Ostrava získalo od společnosti MONETA Money Bank, a. s. dar na pořízení kompenzačních pomůcek, které pomáhají zkvalitňovat poskytování našich služeb. Jedná se o chodítko s opěrnou deskou a brzdami, díky kterému se klienti mohou pohybovat v prostorách i venku bezpečně sami a dále pojízdné polohovací křeslo, ve kterém mohou klienti pohodlně trávit čas i na zahradě.  Tyto pomůcky ve službě chyběly. Děkujeme MONETA Money Bank, a. s., že pomáháte a děláte radost.

 

Poslání služby

Posláním SILOE Ostrava, domova se zvláštním režimem, je poskytovat pobytovou sociální službu lidem starším 50 let s poruchami paměti, kteří mají sníženou soběstačnost a nemohou déle setrvat v domácím prostředí. Našim klientům poskytujeme podporu a péči v ošetřovatelské a sociální oblasti podle jejich individuálních potřeb. Podporujeme naše klienty v kontaktu s jejich blízkými.

Cíle služby

 • Poskytovat sociální a ošetřovatelskou péči dle individuálních přání a potřeb klientů.
 • Udržet stávající schopnosti a zdravotní stav klientů, podpořit je v soběstačnosti, a pokud je to možné, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.
 • Udržet psychickou pohodu klienta za použití specifických přístupů (reminiscence, validace, bazální stimulace).
 • Udržet a podporovat rodinné vazby klienta.
 • Informovat veřejnost v oblasti podpory a péče o osoby s poruchami paměti.

Cílová skupina

 • osobám ve věku 50 let a více s poruchami paměti (zejména osobám s Alzheimerovou chorobou či vaskulární demencí) z Moravskoslezského kraje (primárně z okresu Ostrava), jejichž zdravotní stav a sociální situace již nelze řešit v domácím prostředí pomocí rodiny, popřípadě jiných pečujících osob, nebo pomocí terénních, ambulantních či odlehčovacích služeb.

 

image

Zásady

Partnerství

Ke klientům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti. Klienti mají možnost si volit sami nebo s podporou rodiny rozsah a způsob poskytovaných služeb.

Klient jako jedinečná osobnost

Jsou podporovány jeho schopnosti a dovednosti, kterých je schopen využívat.

Spolupráce

Pracovníci spolupracují s rodinou klienta, berou vážně jejich připomínky, názory i obavy. Pečujícím osobám je také nabízena podpora formou sociálního poradenství.

Osobní přístup

Pracovníci respektují přirozené tempo klienta, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování potřeb klienta s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.

Nabídka služeb

SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem poskytuje pobytovou formu sociální služby.

 

Služby poskytované v domově se zvláštním režimem obsahují tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Pobytová péče je zajišťována nepřetržitě 24 hodin denně, po celý kalendářní rok.
K dispozici jsou jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje. Nabízíme také jeden nadstandardní jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením. Dále klientům slouží společenské (odpočinkové) místnosti, jídelna, konzultační místnost/kaple
a zahrada.

 

Kapacita pobytové služby je 26 lůžek.

 

Služba nabízí klientům také fakultativní služby, např. doprava, pečovatelský balíček a fyzioterapie.

 

 

Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti

 

Jsme jediným kontaktním místem České alzheimerovské společnosti v Moravskoslezském kraji.

 

Nabízíme:

 • bezplatné testování paměti a kognitivních funkcí
 • poradenství
 • svépomocnou skupinu pro pečující - každý poslední čtvrtek v měsíci od 16:30

 

Kontakt na vedoucí KM: 

 

Mgr. Veronika Raszková

704 675 750 

v.raszkova@slezskadiakonie.cz

image

Fotogalerie

SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem

Podporují nás

Statutární město Ostrava
Moravskoslezský kraj