SILOE Ostrava, odlehčovací služby

SILOE Ostrava, odlehčovací služby

Adresa Rolnická 55/360, 709 00 Ostrava – Nová Ves Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pobytová odlehčovací služba je zajišťována nepřetržitě po celý kalendářní rok.
Kapacita 5 klientů na noc
Kontakt
Mgr. Jana Němcová, DiS. Sociální pracovník 733 142 426 soc.siloe@slezskadiakonie.cz
Mgr. Kateřina Bidlová, DiS. Vedoucí střediska 733 142 425 siloe@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

Posláním SILOE Ostrava, odlehčovací služby, je poskytnout bezpečné zázemí a potřebnou péči a podporu osobám s poruchami paměti v pobytové službě, a tím odlehčit pečujícím osobám.

Cíle služby

Cílem je klient, který má zajištěny základní životní potřeby po dobu, kdy se o něj nestará osoba obvykle pečující.

Cílová skupina

Okruh osob, kterým je služba určena:
Osobám starším 40 let s diagnostikovanou demencí nebo poruchami paměti, a s tím související sníženou soběstačností, s pobytem v Moravskoslezském kraji, kterým po nezbytně nutnou dobu nemůže být poskytována obvyklá pomoc jinak pečující osoby.


Nepříznivá sociální a životní situace klientů spočívá v jejich závislosti na péči druhé osoby,
kdy:

- pečující o ně z nějakého důvodu nemůže pečovat,
- není možnost zajistit péči o ně jiným způsobem.


Okruh osob, kterým služba určena není:
- osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém
zařízení (např. nutnost infuzní léčby, 24 hodinová zdravotní péče aj.),
- osobám, kterým z důvodu akutní infekční nemoci ošetřující lékař nedoporučí
poskytování služby,
- a dále osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

image

Zásady

Respekt

Služba respektuje soukromí klienta, uplatňování vlastní vůle, jeho rozhodování (klient si sám volí z nabízených aktivit).

Individuální přístup

Služba je poskytována podle potřeb klienta, jeho stávajících schopností a přirozeného tempa. Při péči o klienta pracovníci využívají specifické přístupy a reflektují jeho životní příběh, zvyky a potřeby pečujícího.

Nabídka služeb

SILOE Ostrava, odlehčovací služby poskytuje pobytovou formu služby.

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle § 35 a § 44 v návaznosti na vyhlášku č. 505/2006 Sb., služby poskytované v odlehčovací službě obsahují tyto základní činnosti:

 • základní sociální poradenství,
 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pobytová péče je zajišťována nepřetržitě po celý kalendářní rok. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, nejméně na 1 noc, nejdéle na 3 měsíce v kuse a maximálně v součtu 182 dnů za kalendářní rok.

Kapacita pobytové odlehčovací služby je maximálně 5 klientů na noc.

 

 

Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti

 

Jsme jediným kontaktním místem České alzheimerovské společnosti v Moravskoslezském kraji.

 

Nabízíme:

 • bezplatné testování paměti a kognitivních funkcí
 • poradenství
 • svépomocnou skupinu pro pečující - každý poslední čtvrtek v měsíci od 16:30

 

Kontakt na vedoucí KM: 

 

Mgr. Veronika Raszková

704 675 750 

v.raszkova@slezskadiakonie.cz

image

Fotogalerie

SILOE Ostrava, odlehčovací služby

Podporují nás