SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko, Rýmařovsko, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko, Rýmařovsko, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Adresa Dvořákův okruh 298/21, 794 01 Krnov 1, ✔ Lázeňská 119/2, 793 95 Město Albrechtice, ✔ Klášterní 100, 793 99 Osoblaha, ✔ Sokolovská 29, 795 01 Rýmařov Ukázat na mapě
Doba poskytování služby pondělí - pátek 7:00 - 18:00 dle individuálních potřeb klientů a dohody s pracovníkem
Kapacita Maximální okamžitá kapacita – 11 rodin
Kontakt
Bc. Jan Šperl Vedoucí střediska 604 228 201 sas.kr@slezskadiakonie.cz
Šárka Vojkůvková DiS. Sociální pracovník - metodik 731 692 936 sas.ma@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

Posláním služby SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko, Rýmařovsko je podporovat a provázet rodiny s dětmi při řešení situací, které nedokáží sami dlouhodobě bez pomoci překonat, a které mají dopad na vztahy v rodině, výchovu a vývoj dětí. Pracovníci služby, v domácnostech nebo na jiných domluvených místech, posilují pečující osoby v samostatném zvládání jejich nezastupitelných rodičovských rolí.

Cíle služby

Cílem poskytování služby je rodina, která:

 • samostatně zvládá problémy každodenního života, včetně krizových situací,
 • zvládá svou rodičovskou roli,
 • samostatně zvládá hospodaření s penězi,
 • zvládá péči o domácnost,
 • samostatně a uvědoměle jedná na úřadech,

 

Další cíle služby jsou:

 • rodina, kde nehrozí odebrání dítěte do jiného prostředí (dětský domov, Klokánek aj.)
 • pečující, který připravil podmínky v domácnosti tak, aby se mohly děti navrátit do přirozeného prostředí rodiny.

Cílová skupina

Rodinou jsou osoby pečující o děti ve věku 0 – 18 let. Rodina žije na území mikroregionu Krnovska, Albrechticka, Osoblažska a Rýmařovska.

Rodiny se potýkají s obtížemi v oblastech:

 • výchovy a vzdělávání dětí,
 • hospodaření a rodinného rozpočtu,
 • bydlení a vedení domácnosti,
 • komunikace s úřady.

 

Příkladem je: nepodnětné prostředí pro dítě, nenaplnění potřeb dětí, nízká úroveň vzdělání, dlouhodobá nezaměstnanost, dluhy, exekuce, malý příjem v rodině, nevyhovující bydlení nebo hrozba ztráty bydlení, závislost na sociálních dávkách, rodič je závislí na alkoholu, životní návyky vedoucí ke konfliktům ve společnosti, rodič se neorientuje v dostupnosti návazných služeb, aj.

Osobou pečující o dítě je:

 • rodič,
 • budoucí rodič,
 • jiná pověřená pečující osoba,
 • jiný příbuzný usilující získat děti z ústavní výchovy do své péče.

 

Služba není určená pro rodiny, které žádají pouhé doučování dětí, hlídání dětí, asistenci při setkání rodičů s dětmi apod.

image

Zásady

Podpora k samostatnosti a nezávislosti rodiny

za rodiny nevykonáváme jednotlivé činnosti, ale vedeme je tak, aby činnosti sami zvládaly. Podporujeme je k aktivitě a zodpovědnosti.

Individuální přístup

k rodinám přistupujeme s ohledem na jejich potřeby, vzájemně se domlouváme na obsahu a rozsahu služby, pokud požadovaná podpora přesahuje možnosti služby, poskytujeme rodině informace o jiných formách pomoci. S rodinou jednáme diskrétně, s ohledem na citlivost řešených problémů.

Jednáme v zájmu rodiny

respektujeme právo rodin na soukromí a důvěrnost jejich sdělení. Zájmy dítěte jsou nadřazeny nad všechny ostatní potřeby a zájmy rodiny.

Nabídka služeb

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pracovně výchovná činnost s dětmi,
 • pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání,
 • na úřadech, školách, školských zařízeních,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

sociálně terapeutické činnosti:

 • činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (vyřizování dokladů, sepsání žádostí, jednání s organizacemi, zajištění lékařů aj.),
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
   

Doučovací klub Slezské diakonie

Další sloužbou kterou poskytujeme na území města krnov je: Doučovací klub, který je vyhledávaným místem rodinami s dětmi ze znevýhodněného prostředí. Jsme nápomocni s doučováním problematických předmětů, s vypracováním školních úkolů a projektů, připravujeme na zkoušky či reparáty. Podporujeme a vedeme děti ke zlepšení prospěchu, k pravidelnosti, k plnění svých poviností, ke snížení absence, často z důvodů nepřipravenosti na vyučování, ke zdárnému ukončení ročníku a základní školy, s přípravou na přijetí na střední školu. Díky podpory Národního pláno obnovy Financováno  Evropskou unií - Next Generation EU.

Kontakty na pobočky:

Pobočka Krnovsko: Jana Valíková 739 609 268
sas.kr2@slezskadiakonie.cz

Facebook pobočky ZDE


Pobočka Rýmařovsko : Sabina Šimrová DiS., 733 142 431
sas.rm@slezskadiakonie.cz

Facebook pobočky ZDE


Pobočka Albrechticko: Bc. Šárka Vojkůvková, DiS., 731 692 936
sas.ma@slezskadiakonie.cz

Facebook pobočky ZDE


Pobočka Osoblažsko: Lenka Hrádelová, 730 843 675
sas.os2@slezskadiakonie.cz

Facebook pobočky ZDE

 

image

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko, Rýmařovsko, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podporují nás

Břidličná
Horní Město
Krnov
Moravskoslezský kraj
Osoblaha
Slezské Rudoltice
Dobrovolnické centrum Slezské diakonie v Krnově
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Mondelez International
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nadace Agrofert
Rýmařov
Světýlko
Město Albrechtice
Nadace Terezy Maxové
Partnerem společnosti je obec Dívčí Hrad
Národní plán obnovy
NextGenerationEU