ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení

ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení

Adresa Beskydská 142, 741 01 Nový Jičín-Žilina Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Podpora klientům je poskytována celodenně, kdy je v chráněném bydlení přítomen pracovník. Ubytování je poskytováno celoročně, nepřetržitě, kdy je v chráněném bydlení ARCHA přítomen pracovník poskytovatele.
Kapacita Kapacita služby je 17 klientů. Bydlení máme skupinové a individuální. Skupinové bydlení se skládá z 6 bytů, v každém bytě bydlí 2 - 3 klienti. Služba je rovněž poskytována v bytě v běžné bytové zástavbě města. V bytě bydlí 2 lidé s duševním onemocněním.
Kontakt
Mgr. Ivana Šrubařová vedoucí služby 604 228 205 archa.nj@slezskadiakonie.cz
Blanka Pindurová, DiS. sociální pracovník 733 142 411 archa.nj.sp@slezskadiakonie.cz

Aktualita služby

Reportáže TV Polar

TV Polar - Sousedská snídaně na Arše (17.6.2023)

https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000037938/sousedska-snidane-otevrela-lidem-chranene-bydleni-archa

TV Polar - Ukliďme Česko se zapojením klientů chráněného bydlení ARCHA Nový Jičín (1.4.2023)

https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000036561/novojicinaci-vyrazili-na-spolecny-jarni-uklid-vycistili-grasmanku-zilinu-bochetu--i-skalky

TV Polar – Návštěva ministra práce s sociálních věcí Mariana Jurečky (13.2.2023)

https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000035698/ministr-marian-jurecka-stravil--v-novem-jicine-cely-den-navstivil-azylovy-dum-nebo-prosenior

TV Polar - Sousedská snídaně na Arše (18.6.2022)

https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000032181/snidani-v-ziline-tentokrat-servirovali-v-chranenem-bydleni-archa

TV Polar - Ukliďme Česko se zapojením klientů chráněného bydlení ARCHA Nový Jičín (2.4.2022)

https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000030799/dobrovolnici-vycistili-okoli-jicinky-od-jarniho-uklidu-je-snih-neodradil

TV Polar – Klienti Archy již bydlí v jednolůžkových pokojích (23.11.2021)

https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000028888/pokoje-pro-jednoho-v-arse-podporuji-dustojnost-a-soukromi

Prezentace v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci prezentace na on-line dni otevřených dveří v Novém Jičíně (28.5.2021)

https://vimeo.com/563907060/3f7e62e727 (https://vimeo.com/foviprod/download/563907060/2eba92a282)

TV Polar – projížďka klientů chráněného bydlení na koňském povozu (23.5.2021)

https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000025862/silu-koni-poznali-obyvatele-chraneneho-bydleni-archa-i-ti-na-vozicku

TV Polar – stavební úpravy v chráněném bydlení za účelem rekonstrukce jednolůžkových pokojů (31.3.2021)

https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000024886/lide-v-chranenem-bydleni-archa-budou-zit-ve-vetsim-soukromi?fbclid=IwAR1ba5TI4fCqZOLRRsJ4NHJ9K_hqeFTy17DzIu9Gx5YhZi1cNFlgKPgtRvI

Poslání služby

ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení poskytuje dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením bydlení v samostatných domácnostech s možností využít společné zázemí a podporu pracovníka. Klienty vedeme a připravujeme je k tomu, aby byli dříve nebo později schopni vést samostatný život ve své domácnosti.

Služba je rovněž poskytována lidem s duševním onemocněním s cílem podpořit je v co největší samostatnosti za účelem začlenění se do běžné společnosti a získání svého bydlení. 

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout na následující adrese ZDE

 

Cíle služby

1. Klient, který samostatně zvládá péči o domácnost a sebe samotného. 
- to znamená: pečuje o domácnost, dokáže hospodařit s penězi, dokáže si nakoupit, uvařit, vyprat, dokáže si vyřídit osobní záležitosti, umí pečovat o sebe a o své zdraví

2. Klient, který se orientuje kolem svého bydliště a využívá běžné služby jako je pošta, kadeřník, obchody, je součástí života komunity a rozvíjí a zachovává vztahy s rodinou a přáteli

3. Klient v aktivním věku chodí do práce, do sociálně terapeutických dílen, případně do školy, a tráví svůj volný čas tak jako je běžné pro jeho vrstevníky. Klient v seniorském věku má v chráněném bydlení prostor pro běžné činnosti a své záliby.
- to znamená: chceme, aby klienti měli podobné povinnosti jako každý běžný člověk, jedná se o pravidelnost v denním rytmu, dostávají se mezi lidi, své vrstevníky a aktivně se realizují v oblastech, které jsou pro klienta potřebné
- to znamená: klientům seniorského věku uzpůsobíme podmínky bytu pro život seniora, případně zajistíme potřebné návazné služby (pečovatelskou službu, domácí péči, domácí hospic)

4. Klient odchází z chráněného bydlení do samostatného bydlení s podporou terénní služby. 
- to znamená: na základě individuálních potřeb a možností a nácviků vedoucích k samostatnosti je klient připraven na posun do samostatného bydlení 
5. Klient, který má zajištěné základní zdravotní, sociální a ekonomické podmínky pro samostatný život 
– to znamená: klient má zajištěný zdroj příjmů (ať už prostřednictvím dávek, placeného zaměstnání nebo kombinace obojího), nemá dluhy, má zajištěnou zdravotní péči, užívá předepsanou medikaci, zvládá běžné jednání na úřadech, zná svá práva a umí je uplatnit
 

Cílová skupina

Klienty naší služby jsou dospělí lidé s mentálním a kombinovaným znevýhodněním, kteří potřebují podporu v oblastech bydlení, stravování, hospodaření, cestování, využívání volného času a udržování sociálních kontaktů. Věková hranice pro vstup do služby je 18 – 60 let.

Služba nemůže být poskytnuta osobám s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby - s potřebou intenzivní 24 hodinové podpory. Služba rovněž nemůže být poskytnuta lidem, kteří nezvládají respektovat pravidla společného soužití v komunitě. Obsahem služby není podávání léků, podávání stravy, nepřetržitý dohled.

Služba je rovněž poskytována lidem s duševním znevýhodněním potřebujících ve svém životě podporu ze strany pracovníků pobytové sociální služby. Tito lidé bydlí v chráněném bytě v běžné bytové zástavbě, kde za nimi docházejí pracovníci a poskytují jim potřebnou podporu.

image

Zásady

Zásada individuálního přístupu

S klienty pracujeme individuálně, známe jejich životní příběh, potřeby a přání.

Zásada partnerství

Máme svobodné a bezpečné prostředí pro komunikaci. Dbáme na srozumitelnost sdílených a předávaných informací. Zpětně ověřujeme, že nám klienti rozumí.

Zásada přiměřené podpory

Klientům poskytujeme tolik podpory, kolik potřebují, společně respektujeme přirozené riziko.

Zásada týmové spolupráce

Jako tým si uvědomujeme důležitost jednotného přístupu ke klientům. V rámci týmu spolupracujeme na řešení pracovních otázek, sdílíme zkušenosti a dodržujeme týmová rozhodnutí.

Nabídka služeb

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Klienti se stravují samostatně nebo s podporou pracovníka. Pracovník dopomáhá při sestavování jídelníčku, při objednávce jídla od dodavatelské firmy, při plánování a realizaci nákupů, uložení potravin, při přípravě pokrmů.

Poskytnutí ubytování a pomoc při zajištění chodu domácnosti

Poskytujeme ubytování v šesti bytech v jedno a dvoulůžkových pokojích. Ubytování zaručuje soukromí a intimitu (klienti mají klíče od svých pokojů a vstupních dveří bytu, v pokoji uzamykatelné skříně).

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pracovníci poskytují podporu a motivaci při vyhledání, zprostředkování a využívání volnočasových aktivit - například zprostředkování kontaktu na různé zájmové aktivity, pomoc při nalezení přátel v přirozeném prostředí (v dané lokalitě, městě) a při navázání a udržení kontaktu s přáteli, spolupracovníky, známými.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podpora a pomoc při vyhledávání informací o běžně dostupných službách různými způsoby (internet, telefon, osobně) podle přání klienta a podpora a pomoc s navázáním kontaktu s běžně dostupnou službou (pošta, kadeřník, obchod atd.).

Sociálně terapeutické činnosti

Šetření a mapování potřeb, individuální plánování, průběžné a závěrečné vyhodnocení plánů, hodnocení spolupráce, motivační rozhovory, podpůrné rozhovory, šetření a vyhodnocení rizik a protikrizové plánování.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc a podpora v jednání na úřadech a institucích (úřad práce, banka, pošta, lékaři atd.), porozumění sdělovaným informacím.
Podpora při dodržení sjednaných termínů ve věci vyřizování běžných záležitostí - návštěv lékařů, jednání na úřadech, v bance atd. Pomoc a podpora při administrativě spojené s jednáním s úřady, při zjišťování informací, které souvisí s jednáním v běžných záležitostech.

Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Nácvik, dohled, podpora či pomoc při úkonech osobní hygieny (týká se celkové hygieny, nákupu hygienických potřeb, získávání a udržení správných hygienických návyků, v případě potřeby klienta zajištění osobní hygieny).
Nácvik, dohled, podpora či pomoc při základní péči o vlasy a nehty (mytí, česání, úprava vlasů, stříhání a úprava nehtů).
Pomoc při použití WC (nácviky, dohled a podpora při používání toalety klientem, jakož i pomoc při používání toalety klientem).
Pomoc při použití WC (nácviky, dohled a podpora při používání toalety klientem, jakož i pomoc při používání toalety klientem).

 

 

image

Fotogalerie

ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení

Individuální chráněný byt pro lidi s duševním onemocněním

Adresa: Luční 3, Nový Jičín

Podporují nás

Logo MPSV
Logo MSK
Logo Hanon
Nadace Open Society Fund
Fond pomoci Siemens