ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení

ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení

Adresa Beskydská 142, 741 01 Nový Jičín-Žilina Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Podpora klientům je poskytována od 6:30 do 22:00, kdy je v chráněném bydlení přítomen pracovník. Ubytování je poskytováno celoročně, nepřetržitě, kdy je v chráněném bydlení ARCHA přítomen pracovník poskytovatele. Vedoucí služby může rozhodnout, že v případě potřeby bude nastavena noční služba.
Kapacita Kapacita střediska je 17 klientů. Bydlení máme skupinové a individuální. Skupinové bydlení se skládá z 6 bytů, v každém bytě bydlí 2 - 3 klienti. Služba je rovněž poskytována v bytě v běžné bytové zástavbě města. V bytě bydlí 2 lidé s duševním onemocněním.
Kontakt
Radka Čapková vedoucí služby 604 228 205 r.capkova@slezskadiakonie.cz
Blanka Pindurová sociální pracovník 733 142 411 archa.nj.sp@slezskadiakonie.cz

Aktualita služby

Rok 2022 v chráněném bydlení ARCHA Nový Jičín

V roce 2022 v našem chráněném bydlení rozhodně nebyla nudaJ

Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a firmou Hanon Systems Autopal realizovali výmalbu celého chráněného bydlení a částečně pořešili výskyt plísní a vlhkosti podél jedné strany budovy v přízemí.

Dále jsme mohli realizovat projekt podaný na Fond pomoci Siemens, v rámci kterého jsme vybavili byt pro lidi s duševním onemocněním ledničkou a pračkou.

V neposlední řadě můžeme díky úspěšnému projektu podanému na Nadaci Open Society Fund vybavit službu dvěma notebooky a zavést do praxe počítačový systém e-Quip.

I roce 2022 jsme pokračovali v zapojování se do života běžné komunity v rámci Žiliny i v rámci města Nový Jičín. Účastnili jsme se Sousedských snídaní, Dne Žiliny, novojičínských slavností nebo jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko. Velkou událostí bylo to, že jedna Sousedská snídaně se uskutečnila na zahradě našeho chráněného bydlení.

Hezkou akcí byla i novojičínská bohoslužba, která se konala v evangelickém kostele v adventu.

Máme velkou radost, že se nám na konci roku podařilo realizovat dvě velké aktivity. Jednak napojit budovu na EPS (elektronický požární systém), což vede k větší bezpečnosti klientů v nočních hodinách. Dále máme přízemí budovy nově vybavené tzv. rekuperací, která zajišťuje řízené větrání a tím se omezuje výskyt vlhkosti a plísní v budově.  

Rok 2022 byl zajímavý, náročný, ale hezkýJ Děkujeme všem, kteří nám pomáhají (naši dárci, dobrovolníci a vůbec naši sympatizanti) a myslí na nás

Poslání služby

ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení poskytuje dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením bydlení v samostatných domácnostech s možností využít společné zázemí a podporu pracovníka. Klienty vedeme a připravujeme je k tomu, aby byli dříve nebo později schopni vést samostatný život ve své domácnosti.

Služba je rovněž poskytována lidem s duševním onemocněním s cílem podpořit je v co největší samostatnosti za účelem začlenění se do běžné společnosti a získání svého bydlení. 

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout na následující adrese ZDE

 

Cíle služby

Klient, který samostatně zvládá péči o domácnost a sebe samotného.

  • to znamená: pečuje o domácnost, dokáže hospodařit s penězi, dokáže si nakoupit, uvařit, vyprat, dokáže si vyřídit osobní záležitosti, umí pečovat o sebe a o své zdraví

Klient, který se orientuje kolem svého bydliště, využívá běžné služby jako je pošta, kadeřník, obchody a rozvíjí a zachovává vztahy s rodinou a přáteli

Klient se umí rozhodovat a zodpovídá za důsledky svých rozhodnutí, zná svá práva a své povinnosti.

  • to znamená: s klienty vedeme a přehráváme situace, které běžně přináší život, individuálně s klienty probíráme potřebné situace,

Klient v aktivním věku chodí do školy, do práce a tráví svůj volný čas tak jako je běžné pro jeho vrstevníky.

  • to znamená: chceme, aby klienti měli podobné povinnosti jako každý běžný člověk, jedná se o pravidelnost v denním rytmu, dostávají se mezi lidi, své vrstevníky a aktivně se realizují v oblastech, které jsou pro klienta potřebné

Klient v seniorském věku má v chráněném bydlení prostor pro běžné činnosti a své záliby.

  • to znamená: uzpůsobíme podmínky bytu pro život seniora, případně zajistíme potřebné návazné služby (pečovatelskou službu, domácí péči, domácí hospic)

Cílová skupina

Klienty naší služby jsou dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují podporu v oblastech bydlení, stravování, hospodaření, cestování, využívání volného času a udržování sociálních kontaktů. Věková hranice pro vstup do služby je 18 – 60 let.

Služba nemůže být poskytnuta osobám s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby - s potřebou intenzivní 24 hodinové podpory. Služba rovněž nemůže být poskytnuta lidem, kteří nezvládají respektovat pravidla společného soužití v komunitě. Obsahem služby není podávání léků, podávání stravy, nepřetržitý dohled.

Služba je rovněž poskytována lidem s duševním onemocněním potřebujících ve svém životě podporu ze strany pracovníků pobytové sociální služby. Tito lidé bydlí v chráněném bytě v běžné bytové zástavbě, kde za nimi docházejí pracovníci a poskytují jim potřebnou podporu.

image

Zásady

Zásada individuálního přístupu

S klienty pracujeme individuálně, známe jejich životní příběh, potřeby a přání.

Zásada partnerství

Máme svobodné a bezpečné prostředí pro komunikaci. Dbáme na srozumitelnost sdílených a předávaných informací. Zpětně ověřujeme, že nám klienti rozumí.

Zásada přiměřené podpory

Klientům poskytujeme tolik podpory, kolik potřebují, společně respektujeme přirozené riziko.

Zásada týmové spolupráce

Jako tým si uvědomujeme důležitost jednotného přístupu ke klientům. V rámci týmu spolupracujeme na řešení pracovních otázek, sdílíme zkušenosti a dodržujeme týmová rozhodnutí.

Nabídka služeb

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Klienti se stravují samostatně nebo s podporou asistenta. Asistent dopomáhá při sestavování jídelníčku, při objednávce jídla od dodavatelské firmy, při plánování a realizaci nákupů, uložení potravin, při přípravě pokrmů.

Poskytnutí ubytování a pomoc při zajištění chodu domácnosti

Poskytujeme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích v bytech pro 1 – 3 klienty. Ubytování má znaky bydlení v domácnosti, zaručuje soukromí a intimitu (klienti mají klíče od svých pokojů a vstupních dveří bytu, v pokoji uzamykatelné skříně).

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Asistenti poskytují podporu a motivaci při vyhledání, zprostředkování a využívání volnočasových aktivit - například zprostředkování kontaktu na různé zájmové aktivity, pomoc při nalezení přátel v přirozeném prostředí (v dané lokalitě, městě) a při navázání a udržení kontaktu s přáteli, spolupracovníky, známými.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podpora a pomoc při vyhledávání informací o běžně dostupných službách různými způsoby (internet, telefon, osobně) podle přání klienta a podpora a pomoc s navázáním kontaktu s běžně dostupnou službou (pošta, kadeřník, obchod atd.).

Sociálně terapeutické činnosti

Činnosti související s individuálním plánem klienta  - šetření a mapování potřeb, individuální plánování, průběžné a závěrečné vyhodnocení plánů, hodnocení spolupráce, motivační rozhovory, podpůrné rozhovory, šetření a vyhodnocení rizik a protikrizové plánování.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc a podpora v jednání na úřadech a institucích (úřad práce, banka, pošta, lékaři atd.), porozumění sdělovaným informacím.
Podpora při dodržení sjednaných termínů ve věci vyřizování běžných záležitostí - návštěv lékařů, jednání na úřadech, v bance atd. Pomoc a podpora při administrativě spojené s jednáním s úřady, při zjišťování informací, které souvisí s jednáním v běžných záležitostech.

Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Nácvik, dohled, podpora či pomoc při úkonech osobní hygieny (týká se celkové hygieny, nákupu hygienických potřeb, získávání a udržení správných hygienických návyků, v případě potřeby klienta zajištění osobní    hygieny).
Nácvik, dohled, podpora či pomoc při základní péči o vlasy a nehty (mytí, česání, úprava vlasů, stříhání a úprava nehtů).
Pomoc při použití WC (nácviky, dohled a podpora při používání toalety klientem, jakož i pomoc při používání toalety klientem).
Pomoc při použití WC (nácviky, dohled a podpora při používání toalety klientem, jakož i pomoc při používání toalety klientem).

 

 

image

Fotogalerie

ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení

Podporují nás

Logo MPSV
Logo MSK
Logo Nový Jičín
Logo Hanon
Nadace Open Society Fund
Fond pomoci Siemens