EDEN Nový Jičín, denní stacionář

EDEN Nový Jičín, denní stacionář

Adresa Beskydská 274, 741 01 Nový Jičín- Žilina Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Po - Pá: 7:00-15:00 Ve státní svátky není služba poskytována.
Kapacita Okamžitá denní kapacita je 20 klientů, z toho maximálně 8 klientů imobilních.
Kontakt
Bc. Eva Liďáková vedoucí střediska, soc. pracovnice 733 142 416 e.lidakova@slezskadiakonie.cz
Tereza Klöselová provoz, akce s klienty, individuální plánování 734 439 346 soc.dsnj@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Aktualita služby

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie dne 24.4. 2024 je DS pro klienty tento den uzavřen.

Náhradní docházku je možné domluvit telefonicky.

15.4.2024 

--------------------------------------------------------------------

 

                  

Svoz klientů denního stacionáře EDEN Nový Jičín

V roce 2024 podpořilo město Nový Jičín v rámci dotačního řízení náš denní stacionář částkou 50.000,- Kč. Tato částka je určena na spolufinancování provozu svozu klientů do a ze stacionáře na území města Nový Jičín. Jde o podporu, bez které by nebylo možné svozové aktivity v rámci stacionáře provozovat.      Děkujeme!

27.2.2024 

*************************************************************************

 

Poslání služby

Posláním denního stacionáře EDEN Nový Jičín je podporovat a pečovat o lidi s mentálním a kombinovaným postižením tak, aby prožili svůj den aktivně. S přihlédnutím k jejich potřebám rozvíjet, udržovat a naplňovat jejich dovednosti a schopnosti tak, aby je uměli využívat co nejvíce samostatně.

Video z poskytované služby ke shlédnutí ZDE

Cíle služby

1. Klient, který tráví svůj den aktivně a srovnatelně jako jeho vrstevníci.

2. Klient, který dokáže vyjádřit své potřeby a přání (samostatně, případně pomocí alternativní komunikace).

3. Klient, který zachovává nebo rozvíjí své schopnosti a dovednosti a ty pak dokáže uplatnit v běžném životě.

4. Klient, který je součástí komunity a využívá běžně dostupné služby v okolí.

Cílová skupina

Lidé s lehkým, středně těžkým až těžkým mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují dopomoc při běžných činnostech jako je sebeobsluha, hygiena, mobilita, komunikace. Věková hranice pro přijetí do služby je 15 - 60 let.

Služby nemůžeme poskytnout:

1) zájemcům, kteří vyžadují odbornou celodenní zdravotní péči,

2) kteří potřebují celodenní odbornou asistenci (jeden na jednoho),

3) s problémovými projevy chování, které znemožňují soužití v kolektivu – např. projevy agrese,

4) zájemcům s lehkým mentálním postižením, kteří nepotřebují péčové úkony.

image

Zásady

Individuální přístup

S klienty pracujeme individuálně, známe potřeby a přání.

Partnerství

Máme svobodné a bezpečné prostředí pro komunikaci. Dbáme na srozumitelnost sdílených a předávaných informací. Zpětně ověřujeme, že nám klienti rozumí.

Přiměřená podpora

Klientům poskytujeme tolik podpory, kolik potřebují, společně respektujeme přirozené riziko.

Týmová spolupráce

Jako tým si uvědomujeme důležitost jednotného přístupu ke klientům. V rámci týmu spolupracujeme na řešení pracovních otázek, sdílíme zkušenosti a dodržujeme týmová rozhodnutí.

Nabídka služeb

Základní činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonu péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
  hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních
  záležitostí

 

Konkrétní činnosti, které v denním stacionáři probíhají

 • Vzdělávací aktivity –činnosti s cílenou výukou zaměřené na upevňování a rozšiřování dosažených schopností a dovedností klientů s cílem tyto dovednosti a znalosti uplatnit v běžném životě. Jedná se o nácvik péče o svou osobu a své okolí, procvičování trivia, prohlubování znalosti práv a povinností, vaření, nakupování, využívání běžně dostupných služeb (obchody, restaurace, kulturní a sportovní akce), práce na PC, práce s iPadem.
 • Pracovní a tvořivé aktivity – práce s různým materiálem (hlínou, výtvarným a textilním materiálem), práce na zahradě. Tyto činnosti jsou zaměřeny na rozvoj motoriky, koordinace a fantazie klientů a jejich prožitků z vlastní aktivity.
 • Volnočasové a zájmové aktivity – činnosti probíhající především v odpoledních hodinách (hry, poslech hudby, veškeré činnosti dle zájmu klientů).
 • Relaxační aktivity – činnosti příznivě působící na uvolnění svalového napětí, celkovou relaxaci a smyslové prožitky (polohování, používání prvků bazální stimulace, hmatová stimulace, aromaterapie). Tyto aktivity probíhají v upravené a pro tyto účely vybavené relaxační místnosti.
 • Individuální aktivity – zjišťování potřeb klienta a tvorba, naplňování a vyhodnocování individuálních plánů, rozvíjení komunikace (tvoření a využívání pomůcek nahrazujících nebo podporujících běžnou komunikaci), individuální nácvik činností.

Cena za službu se odvíjí od individuální míry podpory, která je klientovi poskytována a je stanovena aktuálním Úhradovníkem.

 

Děkujeme za podporu v roce 2023: 

MPSV, Krajský úřad MSK, 

Město Nový Jičín, Město Kopřivnice, Město Studénka, Město Odry, Fulnek,

Obec Mořkov, Obecní úřad Špičky, Obecní úřad Starý Jičín,

Nadace TESCO ve spolupráci s NROS

 

RNDr. Martin Radina, Manželé Randusovi - Bludovická 12-ka, 

paní Martina Davidová, 

pan Ondřej Poledňák,

paní Hana Micková,

pan Martin Petr.

Sbor dobrovolných hasičů Jičina

 

image

EDEN Nový Jičín, denní stacionář

Podporují nás

MPSV
Moravskoslezský kraj
SDH Jičina
Obec Špičky
Bludovická 12
Město Kopřivnice
Obec Starý Jičín
Město Studénka
Město Odry
Obec Fulnek
Nadace TESCO
Nadace rozvoje občanské společnosti
Město Nový Jičín