EZRA Albrechticko, Osoblažsko

EZRA Albrechticko, Osoblažsko

Adresa Město Albrechtice, Lázeňská 119/2, 793 95 Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Provozní doba v sekci ke stažení
Kapacita Město Albrechtice 20 osob Holčovice 10 osob Jindřichov 10 osob Vysoká 10 osob Osoblaha 20 osob Dívčí Hrad 10 osob Hlinka 10
Kontakt
Bc. Jan Šperl vedoucí střediska 604 228 201 nzdm@slezskadiakonie.cz
Bc. Martina Peterková sociální pracovník 739 525 251 nzdm.sp@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

Nízkoprahové zařízení EZRA Albrechticko, Osoblažsko nabízí podporu a zázemí pro děti a mládež, které mají starosti, trable, otázky, bývají sami bez kamarádů a nevědí kde a jak naložit s volným časem. Společně řešíme otázky spojené s dospíváním, vztahy s lidmi, autoritami, jak se vypořádat s náročnými situacemi, které aktuálně řeší, prožili nebo byli jejich svědky.

 

Sdílíme radosti i strasti kolem nás a nabízíme prostor pro zábavu, pomoc a radu.

Cíle služby

Cílem služby pro rok 2023 je stabilizace pracovního týmu, dle organizační struktury a zajištění odpovídajícího zázemí v jednotlivých obcích.

Cílem je klient, který:

 • Aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas;
 • Se vzdělává či pracuje;
 • Nemá konflikty se společností (školská zařízení, rodina, PČR, vrstevníci);
 • Uvědomuje si negativní dopady rizikového způsobu chování;
 • Rozvíjí svůj potenciál a učí se novým dovednostem.

Cílová skupina

Služba je určena dětem a mládeži ve věku 6 - 20 let, které bydlí, nebo tráví volný čas na území Albrechticka a Osoblažska.

image

Zásady

Být v obraze a parťákem

Orientujeme se ve výzvách dnešní doby, reagujeme na témata dětí a mladých lidí. Jsme jim oporou a partnerem. Nebojíme se otevírat aktuální témata, naslouchat zážitkům, sdělením, která nepodceňujeme, jelikož vedou ke vzájemné spolupráci. Upozorňujeme na aktuální problémy, otevíráme diskuze vedoucí ke změnám.

Nízkoprahovost

Aktivity jsou dostupné časově, prostorově, jsou bezplatné, respektující, postaveny na dobrovolnosti a na partnerském přístupu. Služba vytváří bezpečný prostor, založený na důvěře a mlčenlivosti.

Profesionalita

Stavíme na kvalitách a silných stránkách jednotlivých pracovníků, neustále se učíme a naše zkušenosti sdílíme. Máme definované cíle, pracovní postupy a kompetence pracovníků, pracujeme podle aktuální metodiky, kterou upravujeme dle potřeb cílové skupiny i organizace

Nabídka služeb

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pobyt v klubu
 • volnočasové aktivity
 • rozvoj dovedností a návyků
 • preventivní program
 • zpětná vazba k chování
 • práce s pravidly
 • pomoc se školou

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • svět kolem nás
 • akce pro veřejnost
 • doprovod

Sociálně terapeutické činnosti:

 • pokec
 • plánování
 • poradenství
 • pomoc v krizi

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • stížnosti
 • poradenství
 • práce s blízkými osobami

 

Kontakty na pobočky:

Pobočka Albrechticko: Bc. Nela Krákorová: 739 525 251
nzdm.sp@slezskadiakonie.cz


Pobočka Osoblažsko: BcA. Filip Dluhosch: 739 343 521
nzdm.pss5@slezskadiakonie.cz

Facebook pobočky ZDE

image

EZRA Albrechticko, Osoblažsko

Podporují nás

Jindřichov
Holčovice
Město Albrechtice
Vysoká
Partnerem společnosti je obec Dívčí Hrad
Hlinka
Osoblaha
Logo MSK
Logo MPSV