KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Adresa Drátovenská 246, 735 51 Bohumín – Pudlov Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí až pátek 13:00 - 16:45 V době letních prázdnin a školního volna je provozní doba: pondělí - pátek: 10:00 - 14:45
Kapacita 20 uživatelů Maximální okamžitá kapacita je dána prostorovými možnostmi klubové místnosti.
Kontakt

Aktualita služby

Video spot služby KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež:
 

Poslání služby

Posláním služby KANAAN Bohumín, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je podporovat zdravý rozvoj dětí ve věku od 6 do 15 let zdržujících se na území města Bohumína, které se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížné životní a sociální situaci. Nabízíme bezplatně možnost poradit se, aktivně a smysluplně trávit čas s vrstevníky v bezpečném prostředí. Máme tak snahu minimalizovat rizikové chování.

Obtížná životní a sociální situace:

 1. bydlení (především v sociálně vyloučené lokalitě, na ubytovně)
 2. ztížený přístup ke vzdělání (např. docházka do speciální školy v Pudlově, v rodině se vyskytuje velký počet sourozenců, snížená motivace pro vzdělání, handicap)
 3. nedostatek finančních prostředků u rodičů (např. rodiče nepracují, jsou závislí na sociálních dávkách)
 4. ohrožení sociálně – patologickými jevy

Cíle služby

Ve vztahu k uživatelům:

 • uživatel, který si zlepší nebo si udrží své dovednosti a schopnosti 
 • uživatel, který se naučí smysluplně a aktivně trávit svůj volný čas

 

Cílová skupina

Služba KANAAN Bohumín je poskytována bezplatně dětem a mládeži ve věku od 6 do 15 let, které již zahájili povinnou školní docházku,  zdržují se na území města Bohumína a nachází se v obtížné životní a sociální situaci

Z hlediska výskytu ve městě Bohumín, se jedná o osobu, která:

 • trvale bydlí v Bohumíně
 • dočasně bydlí v Bohumíně
 • zdržuje se v Bohumíně – např. je na návštěvě, chodí zde do školy

Z hlediska zahájení povinné školní docházky se jedná o osobu, která nastoupila do 1. třídy základní školy

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

 • děti, které potřebují bezbariérový přístup
 • děti se specifickými potřebami (např. potřebují stálý dohled, pomoc při sebeobsluze – např. při svlékání, oblékání, na toaletě; domluví se pouze alternativním způsobem komunikace)
 • děti, které nezvládají mluvenou nebo psanou komunikaci v českém nebo slovenském jazyce
image

Zásady

Bezpečí

Respekt a individuální přístup

Nabídka služeb

Základní činnosti poskytované službou KANAAN Bohumín

1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

3) sociálně terapeutické činnosti

4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY 

Pondělí:   volnočasové aktivity, výtvarný a rukodělný klub

Úterý:       volnočasové aktivity, beseda (1x 14 dní), klub vaření (1x za měsíc)

Středa:    volnočasové aktivity,  klub Benjamín (dle časových možností duchovního)

Čtvrtek:    volnočasové aktivity,  poradna

Pátek:      volnočasové aktivity

 

 

 

 


image

Fotogalerie

KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Podporují nás

Logo MSK
Logo Výbor dobré vůle
Logo Bohumín