BETHEL Třinec, terénní program

BETHEL Třinec, terénní program

Adresa Frýdecká 191, Třinec Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí, středa, pátek (pouze pracovní dny): 7:00 – 15:00
Kapacita Okamžitá kapacita 1 osoba
Kontakt
Mgr. Šárka Ociepková, DiS. Vedoucí střediska 737 206 445 bethel.tc@slezskadiakonie.cz
Bc. Monika Heczková Sociální pracovnice 739 583 570 sp.betheltc.ndc@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním služby Terénní program střediska BETHEL Třinec je vyhledávat a kontaktovat osoby bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí na území města Třinec, motivovat je k řešení jejich stávající sociální situace a poskytovat jim k tomu potřebnou podporu. 

Cíle služby

Cílem služby je vyhledávat osoby žijící na ulici a snižovat rizika vyplývající z jejich způsobu života.

 

Dílčí cíle:

  • uživatel, který je dostatečně informován o rizicích souvisejících s jeho způsobem života na ulici
  • uživatel, který je motivován a podporován k řešení své stávající sociální situace
  • uživatel, který je informován o možnostech využití návazných služeb

Cílová skupina

  • muži i ženy 
  • od 18 let
  • osoby bez přístřeší
image

Zásady

Práce v přirozeném prostředí uživatelů

docházíme za uživateli na místa, kde pobývají

Diskrétnost

respektujeme anonymitu uživatele a zachováváme mlčenlivost

Individuální přístup

ke každému uživateli přistupujeme individuálně s ohledem na jeho osobní potřeby, službu poskytujeme zdarma

Respektování volby uživatele

bereme ohled na rozhodnutí uživatele

Bezplatnost

službu poskytujeme zdarma

Křesťanské hodnoty

službu poskytujeme na základě křesťanských zásad: - osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život - přístup ke klientovi jako k Božímu stvoření - pomoc bližním - respekt - láskyplné vztahy

Nabídka služeb

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

zprostředkování kontaktu s / doprovod k lékaři, na úřad, návaznými službami  (střediska sociálních služeb, zdravotní pojišťovny, zaměstnavatelé, realitní kancelář)

 

  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

a) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

- doklady (rodný list, občanský průkaz, zápočtový list, evidenční list důchodového pojištění, povolení k pobytu apod.)

- registrace na úřadu práce / oddělení pomoci v hmotné nouzi

- řešení dluhů (pomoc při sepsání žádosti o splátkový kalendář)

 

b) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

vyhledání a zprostředkování kontaktu na rodinné příslušníky nebo přátele, duchovní podpora

 

c) Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob

nácvik postupu při vyřizování dokladů, vyplňování žádostí na úřadech, apod.

 

d) Poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik

základní potravinová pomoc, poskytnutí nouzového ošacení, nezbytné ošetření

image

BETHEL Třinec, terénní program

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj
Třinec