SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro ženy

SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro ženy

Adresa Bruzovská 328, Frýdek-Místek, 738 01, Komenského 159, byt č. 32, 7. podlaží, Frýdek-Místek, 738 01 Ukázat na mapě
Doba poskytování služby
Kapacita 11 lůžek
Kontakt
Bc. Michaela Křištofová, DiS. Sociální pracovník SÁRA Frýdek-Místek 734 862 311 sara.fm.sp1@slezskadiakonie.cz
Mgr. Jana Doricová Vedoucí střediska SÁRA Frýdek-Místek 731 149 539 sara.fm@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Aktualita služby

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 2022+ CZ.03.02.01/00/22_003/0000001
 

Projekt je financován  z Evropského sociálního fondu prostřednictvím  Operačního programu Zaměstnanost plus,  státního rozpočtu České republiky  a rozpočtu Moravskoslezského kraje.Na základě vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách je od 1.3.2024 platný nový sazebník služby. 

Cena za službu tedy činí195,-Kč/noc.

 

Rádi bychom upozornili na volnou kapacitu služby. Za účelem sjednání schůzky a jednání se zájemcem o službu, kontaktujte prosím sociálního pracovníka.

 

Poslání služby

Posláním služby SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro ženy, jehož zřizovatelem je Slezská diakonie, je poskytovat dočasné ubytování ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Podporujeme klientky v řešení jejich individuální situace tak, aby nalezly vhodné bydlení a mohly žít životem nezávislým na službě azylového domu. 

Cíle služby

Cílem služby je klientka, která:

 • má vyřízeny běžné záležitosti (potřebné doklady, úřední dokumenty, registrace u lékaře),
 • má zajištěny finanční prostředky, plánuje a hospodaří s financemi (sociální dávky, zaměstnání, důchod, řeší své dluhy, má přehled o svých příjmech a výdajích),
 • navazuje a udržuje kontakty s rodinou a blízkými osobami,
 • má přehled o návazných službách, které dle potřeb využívá (dluhové poradny, odborné sociální poradenství pro osoby závislé),
 • získá vhodné bydlení (podnájemní byt, ubytovna, bydlení u rodiny).

Cílová skupina

Služba je určena ženám ve věku od 18-ti let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Služba není určena pro ženy vyžadující bezbariérový přístup nebo pro ženy závislé na pomoci druhé osoby v úkonech péče o vlastní osobu.

image

Zásady

Zásada motivace a aktivizace klientky

Vedeme klientky k zodpovědnému řešení jejich životní situace, snažíme se vést klientky k samostatnosti a nezávislosti na službě.

Individuální přístup

Každou klientku vnímáme jako jedinečnou osobnost, služba vychází z jejich individuálních potřeb.

Zachování rovného přístupu

Každá klientka má stejná práva a povinnosti, přistupujeme ke klientkám bez známek diskriminace (např. příslušnost k národnostní menšině, náboženské vyznání).

Zachování respektu

Pracovníci respektují názor klientky, ale hovoří s ní také o možných důsledcích jejího rozhodnutí.

Nabídka služeb

A. Stravování

 • Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy (možnost připravit si stravu na pokoji v kuchyňském koutu).

B. Ubytování

 • Ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok v dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji.
 • Umožnění celkové hygieny těla (společné sociální zařízení na chodbě nebo pokoji klientek).
 • Vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla.

C. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí

 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů (zajištění osobních dokladů, vyřízení odpovídajících sociálních dávek, zabezpečení ve stáří a invaliditě, podpora při pracovněprávních vztazích, pomoc při jednání s institucemi - lékař, úřad. Možnost využít pomoc při plánování a hospodaření s finančními prostředky).
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

D. Fakultativní činnosti

Nad rámec základních činností mohou být klientce poskytnuty fakultativní činnosti:

 • Praní osobního prádla v automatické pračce.
 • Sušení prádla v sušičce.
 • Poskytnutí pracího prostředku.
image

SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro ženy

Podporují nás

Logo
Frýdek-Místek