DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením

DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením

Adresa Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Nepřetržitě
Kapacita Kapacita služby je 18 uživatelů. V návaznosti na specifika zdravotního postižení uživatelů je služba poskytována ve třech apartmánových domech, s kapacitou 6 jednolůžkových apartmánů. S ohledem na poskytování odlehčovací služby v prostorách Domova může každý apartmánový dům čítat až 8 os
Kontakt
Mgr. Nikola Šimíková vedoucí střediska 736 757 533 n.simikova@slezskadiakonie.cz
Mgr. Daniela Pristačová sociální pracovnice 731 128 844 domov.ddo@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

Posláním služby DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením je vytvořit bezpečné prostředí přizpůsobené pro život lidí na invalidním vozíku – zařízení je kompletně bezbariérové. Nabízíme našim klientům možnost prožít důstojný život, tzn. zachování soukromí (jednolůžkové apartmány), uplatňování vlastní vůle (rozhodovat o svém životě, právo na přiměřené riziko), zažívání běžných prožitků.

Video ze služeb našeho střediska DUHOVÝ DŮM Ostrava ke shlédnutí ZDE.

Ve středisku je pro pečující našich uživatelů realizován projekt “Podpora pečujících rodin” financovaný z rozpočtu Statutárního města Ostravy. 

Cíle služby

Cílem poskytované služby je prostřednictvím poskytované podpory, pomoci a péče naplňovat individuální potřeby uživatelů. S přihlédnutím k druhu a stupni postižení, věku a individuálním specifikám klientů zachovat či rozvinout jejich schopnosti a dovednosti, aby dosáhli co nejvyšší míry samostatnosti a soběstačnosti.  Cílem služby je podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby a vztahy s rodinou a blízkými osobami.

Cílová skupina

Služba je určena: 

pro osoby s těžkým tělesným nebo kombinovaným postižením v dospělém věku, které k pohybu běžně2 využívají kompenzační pomůcku – invalidní vozík. Jedná se o osoby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu, pomoc a péči jiné osoby. Jedná se např. o osoby, které mají těžké tělesné postižení (vrozené či získané v průběhu života), mají těžké tělesné postižení v kombinaci s dalším postižením (např. mentální postižení, smyslové postižení, porucha autistického spektra).

Okruh osob, kterým služba není určena: osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osobám s akutním či chronickým infekčním onemocněním, při kterém může být osoba zdrojem nemoci, osobám s projevy chování, které narušují kolektivní soužití, osobám, které ke komunikaci využívají výlučně Braillovo písmo či znakový jazyk nebo nejsou schopny se dorozumět v češtině, osobám ve věku 50 a více let v době podání žádosti o sociální službu.

______________________________________
1 Poslání, cíl, okruh osob, kapacita a zásady tvoří tzv. veřejný závazek služby.

2 Běžně = osoby nejsou schopny se na delší vzdálenosti a dlouhodobě pohybovat bez invalidního vozíku (tzn. mimo vlastní apartmán).

image

Zásady

Individuální podpora, péče a pomoc, spolupráce v zájmu uživatele

Ochrana a prosazování práv uživatele

Důstojný přístup k uživateli

Odbornost poskytované služby

Princip normality

Fotogalerie

Podporují nás

Logo Vojenská akademie
Logo Online 4U
Logo Daruj Hračku
Logo GLS