Ukončené evropské projekty

 • Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování v oblasti bydlení a služeb pro ohrožené, děti, rodiny a další potřebné ve vybraných regionech MSK

  Registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006462 


  Cílem projektu Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování v oblasti bydlení a služeb pro ohrožené děti, rodiny a další potřebné ve vybraných regionech MSK, spolufinancovaného z prostředků ESF v rámci operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, je podpořit osoby cílové skupiny v tom, aby získaly zpět bydlení a znovu se začlenily do společnosti. Dále podpořit osoby, které již bydlí, ale jsou ohroženy ztrátou bydlení. Podpořit získání nájemních a podnájemních bytů na území měst Frýdek-Místek, Karviná, Třinec a Rýmařov a poskytnout podporu za účelem udržení si vhodného bydlení.   

  Realizace projektu bude mít za důsledek zvýšení počtu osob, jejichž bytová situace se vyřeší získáním nájemního, čí podnájemního bydlení. Doprovodný program projektu eliminuje vznik dalších vyloučených lokalit. Budou podpoření uživatele přecházející z azylových domů do běžného bydlení.
  Účastníci projektu budou motivování k řešení své nepříznivé situace a k tomu, aby správně pečovali o své děti, aby udržovali pořádek v bytě, aby dodržovali zásady sousedského soužití, aby plnili své závazky spojené s užíváním bytu a aby se vyvarovali rizikového chování apod. 

   


   

 • Mobilní díky volantu
  Projekt měl za cíl zefektivnit poskytování osobní asistence a odlehčovacích služeb střediska TABITA Jablunkov, které se nacházejí na území MAS Jablunkovsko. Pro středisko byl pořízen nový osobní automobil a pro cílové skupiny poskytovaných sociálních služeb kompenzační pomůcky, konkrétně 5 rozkládacích elektrických polohovacích postelí.

Další informace o projektu zde
 

 • Odstranění selektivnosti vzdělávací sítě v Krnově
  Evropský projekt realizovaný městem Krnov ve spolupráci se školami a neziskovými organizacemi podpořil vznik 7 doučovacích klubů ve městě pro děti se SVP. Právě jeden klub je také pod střediskem Slezské diakonie, která je partnerem projektu.

Další informace o projektu zde

 

Ukončené tuzemské projekty

 

Středisko primární prevence, Třinec

Podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021
 Č. j.: MSMT-27512/2020-2
 

Výše příspěvku donátora: 1 000 000,- Kč

 • Díky finanční podpoře MŠMT, která činila 1 milion korun, mohl na základních školách na Třinecku, Jablunkovsku, Českotěšínsku a Frýdecko - místecku probíhat projekt s názvem „Prevencí k lepšímu životu“, kdy byly ve třídách realizovány programy primární prevence.
 • V roce 2021 bylo lektorkami Střediska primární prevence realizováno 153 programů, ve kterých bylo osloveno 1903 žáků na 21 základních školách. Programy byly zaměřeny zejména na třídní klima a kolektivy (prevence šikany, extrémních projevů agrese a záškoláctví), bezpečnost na internetu, látkové závislosti (prevence závislostního chování) a vnímání vlastní hodnoty (prevence poruch příjmů potravy), celkově však bylo realizováno 22 různých témat

Další informace o projektu zde


Projekty středisek:


Níže si můžete přečíst o zajímavých projektech Slezské diakonie realizovanými v uplynulých letech za podpory nadací, nadačních fondů a programů. Tímto děkuje všem, kteří Slezskou  diakonii jakkoli podporují a díky nimž se nám daří plnit to, co jsme si předsevzali – tedy přinášet světlo do života potřebným.

LYDIE Český Těšín, 

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019

 • Díky realizovanému projektu jsme mohli zajistit výměnu oken na ulici Třanovského pro všechny sociální služby v objektu (sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, raná péče, odlehčovací služby, denní stacionář, osobní asistence). Výše příspěvku donátora - 800 000,- Kč, celková výše projektu - 1 100 247,- KčOznačení - KSS 1/19. Donátor - Moravskoslezský kraj. 

EDEN Český Těšín, Třanovice, denní stacionář

 • EDEN - stvořen pro život
  Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018. Díky realizovanému projektu jsme mohli zajistit bezpečné, zdravé, důstojné a kvalitní prostředí všem uživatelům využívajícím sociální službu denního stacionáře na Frýdecké ulici, a to prostředctvím výměny oken a rekonstrukcí jídelny s kuchyní.

Další informace o projektu zde

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov

 • Chceme vyrůstat doma, ne v dětském domově!
  Projekt podporuje komplexní pomoc pro rodiny s dětmi na Albrechticku a Osoblažsku, Krnovsku a Rýmařovsku prostřednictvím poskytování sociálně aktivizačních služeb a návazných aktivit služby.

Další informace o projektu zde

 • Nadace Terezy Maxové pomáhá rodinám s dětmi v tíživé sociální situaci
  Prostřednictvím dvou projektů navázala v roce 2012 Slezská diakonie, služba SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem. Tato spolupráce pokračovala dále také v roce 2013 a 2014. V květnu tohoto roku byl ukončen projekt, který trval rok a díky kterému mohla být podpořena terénní sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v tíživé životní situaci na Krnovsku, Albrechticku, Osoblažsku a Rýmařovsku a její návazné aktivity.

Další informace o projektu zde

 • "Kávomaty pomáhají" za podpory Nadačního fondu Albert
  Nadační fond Albert věnoval výtěžek z Kávomatu Albert ve výši 40 000 korun na projekt „Podpora rozvoje a vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněných rodin z Krnovska, Albrechticka a Osoblažska“, který byl od října 2013 do října 2014 realizován Slezskou diakonií, službou SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov.

Další informace o projektu zde

 

TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov, osobní asistence, odlehčovací služby

 • Důstojně navzdory věku a nemocem
  Bezplatnou zápůjčkou KP seniorovi snížíme jeho nečekaně vysoký rozpočet, rozšíříme rozsah pomoci, případně překonáme přechodnou nedostupnost KP (vzdálenost půjčovny, není skladem), aby i tuto nelehkou etapu života zvládl důstojně. Pro zajištění vysoké kvality služeb je nezbytné neustále vzdělávat asistentky ve znalostech a dovednostech v péči o seniory s ohledem na velmi časté diagnózy současnosti (Alzheimerova demence, Parkinson, psychiatrické diagnózy).

Další informace o projektu zde

KARMEL Tichá

 • KARMEL - integrační program
  Na přelomu ledna a února 2016 byla prostřednictvím pastora Bohuslava Wojnara ze sboru Apoštolské církve v Českém Těšíně oslovena Slezská diakonie se žádostí o spolupráci na procesu integrace několika desítek iráckých křesťanů, kteří do České republiky uprchli před násilím ze strany islamistických skupin.

Další informace o projektu zde

SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory

 • KDYŽ RUCE A NOHY NESTAČÍ
  Díky podpoře Moravskoslezského kraje jsme mohli ve středisku Slezské diakonie SAREPTA Komorní Lhotka zajistit pomůcky usnadňující hygienu člověka, a to zejména při koupeli ve vaně.

Další informace o projektu zde

 • DŮSTOJNÉ BYDLENÍ PRO NAŠE NEJSTARŠÍ
  Výstupem realizovaného projektu je zpracování projektové dokumentace v takovém rozsahu, aby bylo možné projektovou dokumntaci použít pro další dotační výzvu zohledňující rekonstrukci objektu.

Další informace o projektu zde

 • AKTIVNĚ A DOSTUPNĚ I VE STÁŘÍ
  Nový vůz Citroën Berlingo má nového majitele. Osobní automobil je pro domov pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka nepostradatelným prostředkem pro zajištění kvalitní sociální služby s ohledem na prožívané stáří s komfortem a kvalitou srovnatelnou s běžnou domácností.

Další informace o projektu zde

 • Důstojně i ve stáří
  Nedílnou součástí pomoci a péče o zdraví člověka dlouhodobě ležícího, je taky lůžko. Sociální služba domova pro seniory díky podpořenému projektu zakoupila elektrické polohovací postele pro seniory.

Další informace o projektu zde

 • LEPŠÍ A KVALITNĚJŠÍ ŽIVOT SENIORŮ V DOMOVĚ PRO SENIORY
  V rámci projektu byly zakoupeny kompenzační pomůcky, které slouží při každodenní sociálně ošetřovatelské péči o seniora.

Další informace o projektu zde

TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty

 • S řidičákem k lepší budoucnosti!
  Díky Nadačnímu fondu Albert mohou uživatelé Slezské diakonie, střediska TIMOTEI získat řidičské oprávnění.

Další informace o projektu zde

 • I vzdělávání může být zábavné: učíme se s Albertem
  Pracovníci Domu na půl cesty Timotei (ve spolupráci s psychologem služby a externími lektory) ,v rámci projektu „Vzdělávání uživatelů v Domě na půl cesty Timotei“ , realizovali vzdělávání a nácvik kompetencí, které umožnilo uživatelům lépe překonávat překážky „běžného života“.

Další informace o projektu zde

 • Společné obědy zdravě
  Díky Nadačnímu fondu Albert se uživatelé Slezské diakonie, střediska TIMOTEI učili zdravě a samostatně vařit. Uživatelé se zdokonalili  nejen ve vaření, ale i ve vyhledávání a vymýšlení nových receptů, rozpočtování,nákupu, samotném vaření i vhodném stolování. Dále pak projekt podpořil uživatele, kteří se octili v existenční krizi.

Další informace o projektu zde

 • TIMOTEI domov na půl cesty – Zkus to sám už teď
  Projekt „Zkus to sám už teď“ je komplexní program pro děti opouštějící dětské domovy a výchovné ústavy.

Další informace o projektu zde

RÚT Bruntál, sociální rehabilitace

 • Prádelna jako pracovní příležitost
  Díky finanční podpoře Nadace OKD dostali čtyři naši uživatelé příležitost docházet pravidelně do zaměstnání a naplňovat tak potřebu aktivity a potřebu seberealizace. Díky Nadaci OKD tak bojují proti frustraci a nacházejí nový smysl života.

Další informace o projektu zde

 • Společné kroky k práci
  Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje jsme mohli podpořit osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v nalezení a udržení práce.

Další informace o projektu zde

OBČANSKÁ PORADNA Karviná

 • „Stále mám co nabídnout" - podpora a uplatnění na trhu práce pro nízkokvalifikované osoby nad 50 let věku
  Tento projekt si kladl za cíl poskytnout poradenské a motivační aktivity osobám starším 50 let, na které navazuje zprostředkování zaměstnání.

Další informace o projektu zde

 • Spolu proti problémům
  Projekt „Spolu proti problémům“ umožnil další rozvoj našich poradenských služeb a rozšíření stávající nabídky o fakultativní činnosti (vzdělávací akce, resp. besedy). Jejich prostřednictvím jsme mohli v potřebné míře instruovat občany našeho regionu, jak rozeznat, samostatně řešit a hlavně nepodceňovat naléhavé problémy plynoucí ze současného společenského klimatu.

Další informace o projektu zde

Program pro pěstounské rodiny

 • „Učíme se spolu“
  Projekt Programu pro pěstounské rodiny (PPR) Slezské diakonie „Učíme se spolu“ v tomto školním roce pomáhá v Moravskoslezském kraji 15 dětem v pěstounské péči, které mají obtíže při učení.

Další informace o projektu zde

 • „Sandtray terapie“
  Jednou z nových terapeutických metod, které zavádí Program pro pěstounské rodiny (PPR) Slezské diakonie, je tzv. sandtray terapie, tedy terapeutické pískoviště.

Další informace o projektu zde

 • „Nejsi v tom sám!“
  Děti umístěné do pěstounských rodin procházejí psychickou zátěží, která se negativně odráží při navazování vztahů, v komunikaci, spolehlivosti a formování jejich identity.

Další informace o projektu zde

 • Projekt JARMILA
  Jarmila se svoji sestrou byly svěřeny do pěstounské péče do rodiny, ve které žijí ještě další tři děti.

Další informace o projektu zde


Spolupráce středisek:

LYDIE Český Těšín a SALOME Bohumín

 • Projekt „Šťastné dětství“
  Projekt je zaměřen na zlepšení přístupu a kvality zdravotních a sociálních služeb v oblasti sekundární prevence následků chorob a zdravotních problémů v dětském věku.

Další informace o projektu zde

ARCHA, JORDÁN, NOE a RÚT Třinec

 • Projekt „ROZUMÍME SI?“
  Cílem projektu a projektových aktivit je přispět k lepší informovanosti veřejnosti o příznacích duševních nemocí a možnostech sociální rehabilitace, která pomáhá k návratu do běžného života. Akce má pomoci bojovat s předsudky veřejnosti vůči lidem s duševním onemocněním.

Další informace o projektu zde


Diakonické a vzdělávací centrum Slezské diakonie:

 • Svět za hranicemi
  Prostřednictvím projektu „Svět za hranicemi“ chceme na setkáních se seniory vnést radostnou atmosféru naplněnou zajímavým a aktivním programem zaměřeným na život v zahraničí. Jsme si vědomi toho, že generace seniorů ve věku 60 a více let ve svém mládí neměla takovou možnost vycestovat do okolních zemí, jak je tomu v současné době.

Další informace o projektu zde

 

Ukončené mezinárodní projekty

 • Kvalitní život i v nemoci
  Tak zní název projektu, který byl dokončen k 31.12. 2016 v Ostravě-Nové Vsi ve Slezské diakonii a díky němuž dochází k revitalizaci stávajících ambulantních a pobytových sociálních služeb a zvýšení kvality péče o seniory s poruchami paměti, kteří mají nyní možnost žít v důstojném prostředí s podporou profesionálů, kteří umí zajistit kvalitní sociální služby pro tento okruh uživatelů.

Další informace o projektu zde