LYDIE Český Těšín

LYDIE Český Těšín

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019.

 Díky realizovanému projektu jsme mohli zajistit výměnu oken na ulici Třanovského pro všechny sociální služby v objektu (sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, raná péče, odlehčovací služby, denní stacionář, osobní asistence). Výše příspěvku donátora - 800 000,- Kč, celková výše projektu - 1 100 247,- Kč. Označení - KSS 1/19. Donátor - Moravskoslezský kraj.