Zkvalitnění zázemí domova BETEZDA

Zkvalitnění zázemí domova BETEZDA

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociální služby "domov pro osoby se zdravotním postižením" vedoucí k sociální inkluzi prostřednictvím zkvalitnění zázemí pro jejich fungování, spočívající v celkové rekonstrukci objektu BETEZDA a pořízení vybavení.

Datum realizace: 31. 8. 2016 - 31.7.2020

Slezská diakonie realizuje projekt s názvem ZKVALITNĚNÍ ZÁZEMÍ DOMOVA BETEZDA.
Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociální služby "domov pro osoby se zdravotním postižením" vedoucí k sociální inkluzi prostřednictvím zkvalitnění zázemí pro jejich fungování, spočívající v celkové rekonstrukci objektu BETEZDA a pořízení vybavení. Zkvalitnění zázemí spočívá v celkové rekonstrukci objektu BETEZDA, domova pro osoby se zdravotním postižením, jehož prostory neodpovídají standardu poskytování pobytových sociálních služeb a dále pořízení vybavení pro kvalitní poskytování sociální služby. V rámci realizace projektu nevznikne žádná nová sociální služba. Po realizaci projektu, tj. v rámci zkvalitnění služby bude kapacita objektu snížena o 2 osoby (z kapacity 20 klientů na 18 klientů služby). V rekonstruovaném objektu vzniknou 3 domácnosti, každá pro 6 klientů.  

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Na realizaci projektu poskytl dotaci Moravskoslezský kraj ve výši 800.000,- Kč, určenou pro instalaci výtahu.

reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002338