Stavební úpravy domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka

vizualizace projektu

Cílem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka v obci Komorní Lhotka.

Název projektu: Stavební úpravy domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka

Registrační číslo: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_003/0007351

Termín realizace: 11/2023-5/2025

Financováno: Národní plán obnovy

Název výzvy: Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Zodpovědná osoba: Ing. Soňa Kantorová, Ph.D.

Předmětem projektu je zkvalitnění zázemí pro poskytování pobytové sociální služby domov pro seniory dle §49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách prostřednictvím rekonstrukce stávajícího objektu domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka v obci Komorní Lhotka dle podmínek Materiálně technického standardu. Kapacita objektu domova pro seniory po rekonstrukci bude 50 osob z cílové skupiny.