Středisko primární prevence, Třinec

Délka čtení: 1 min., 56 sec.
Středisko primární prevence, Třinec

Podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021 Č. j.: MSMT-27512/2020-2

Podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021
 Č. j.: MSMT-27512/2020-2

Výše příspěvku donátora: 1 000 000,- Kč

Díky finanční podpoře MŠMT, která činila 1 milion korun, mohl na základních školách na Třinecku, Jablunkovsku, Českotěšínsku a Frýdecko - místecku probíhat projekt s názvem „Prevencí k lepšímu životu“, kdy byly ve třídách realizovány programy primární prevence.

V roce 2021 bylo lektorkami Střediska primární prevence realizováno 153 programů, ve kterých bylo osloveno 1903 žáků na 21 základních školách. Programy byly zaměřeny zejména na třídní klima a kolektivy (prevence šikany, extrémních projevů agrese a záškoláctví), bezpečnost na internetu, látkové závislosti (prevence závislostního chování) a vnímání vlastní hodnoty (prevence poruch příjmů potravy), celkově však bylo realizováno 22 různých témat.

Tento rok s ohledem na pandemii nemoci Covid-19 přinesl mnoho změn i výzev. Práce se žáky byla citelně ovlivněna používáním ochranných pomůcek, které činily kontakt s dětmi méně osobním. Jednou z důležitých oblastí, na které se lektorky ve své práci zaměřovaly, byly dopady pandemie COVID 19, se kterými se musely vypořádat děti.

Díky tomuto projektu mohl být vytvořen prostor pro otevřenou a bezpečnou komunikaci o rizikových jevech, pro zorientování se v daném problému, pro práci na změně chování a povzbuzení k zaujímání takových postojů, které vedou k zodpovědnému životu. Žáci např. posilovali kompetence pro řešení rizikových nebo ohrožujících situacích, nacvičovali asertivní chování a odmítací techniky nebo dovednosti, jak se vypořádat s emocemi a stresovými situacemi, v neposlední řadě se pak zabývali zvyšováním zdravého sebevědomí nebo posilováním pozitivních vazeb v třídním kolektivu.