Rekonstrukce polyfunkčního komunitního centra V Aleji

fotografie budovy komunitního centra

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi prostřednictvím celkové rekonstrukce objektu a zázemí polyfunkčního komunitního centra V Aleji v Karviné, ve kterém jsou poskytovány ambulantní a terénní sociální služby, volnočasové, výchovně vzdělávací, kulturní a environmentální aktivity.


Název projektu: Rekonstrukce polyfunkčního komunitního centra V Aleji
Regstrační číslo: CZi.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0006779

Termín realizace: 12. 6. 2017 - 31.5.2022

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu, která povede ke zkvalitnění zázemí komunitního centra V Aleji, jehož špatný technický stav již neodpovídá dnešním standardům pro jeho správné fungování.


Tento projekt je spolufinancován z Evropských zdrojů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Tento projekt je také financován z Individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 350 000 Kč.

Číslo smlouvy: 00799/2021/soc

Dotace Moravskoslezského kraje spolufinancovala rekonstrukci střechy objektu.

 

 

 

Děkujeme za možnost realizovat rekonstrukci,
díky které budeme moci poskytovat kvalitní služby v moderním a důstojném prostředí.

 

Koordinátor projektu: Ing. Soňa Kantorová, Ph.D

Projektový manažer: Iveta Kuczerová

Fotogalerie