ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení

 

Místo poskytování služby

Široká Niva 211, 793 22

Provozní doba

Ubytování je poskytováno nepřetržitě. Asistenční služby se poskytují celoročně od 7:00 do 13:00 a od 15:00 do 21:00, kdy je v chráněném bydlení ARCHA Široká Niva přítomen pracovník poskytovatele. Po dohodě mohou být klientovi poskytnuty doprovody k lékaři, na úřady apod. i v době mezi 13:00 a 15:00.

Dle potřeby může koordinátor služby rozhodnout, že bude nastavena noční služba. V případech havárie či krize se postupuje podle pravidel k nouzovým a havarijním situacím.

Kapacita služby

14 uživatelů

Kontakt 

archa.sn@slezskadiakonie.cz

737 270 538, 737 518 168

 

METODICKÝ POKYN K NÁVŠTĚVÁM A DALŠÍM PŘICHÁZEJÍCÍM NA STŘEDISKO ze dne 28.7.2020 ke stažení ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení poskytuje dospělým lidem s mentálním postižením, případně s přidruženým duševním onemocněním bydlení v samostatných domácnostech s možností využít společné zázemí a podporu asistenta dle individuálních potřeb každého z klientů. V průběhu poskytování služby klademe důraz na jedinečnost, důstojnost a samostatnost každého z klientů.

 

Cíle služby

Klient, který se umí v podmínkách chráněného bydlení postarat o sebe (umět si uvařit, umět se rozhodnout co si obléct do práce, umět cestovat atd.) a svou domácnost.

Klient v aktivním věku chodí do školy, do práce a tráví svůj volný čas tak jako je běžné pro jeho vrstevníky. Klient v seniorském věku má v chráněném bydlení prostor pro své záliby, tak jak je běžné pro jeho vrstevníky.

Klient, který přechází do následné služby – podpora samostatného bydlení. Na základě individuálních potřeb a možností každého z nich jim služba umožní se na samostatné bydlení připravit.

Hledat a vytvářet podmínky pro to, aby obyvatelé chráněného bydlení byli součástí života vesnice.

 

Co poskytujeme

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Klienti se stravují samostatně nebo společně s podporou asistenta. Asistent pomáhá při sestavování jídelníčku, plánování a realizaci nákupů, uložení potravin, učení se postupům jak připravit to které jídlo apod. Je možné i poskytnutí a zajištění celodenní stravy v rozsahu 3 hlavních jídel.

 • Poskytnutí ubytování a pomoc při zajištění chodu domácnosti

Poskytujeme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích v bytových jednotkách pro 2 – 5 klientů. Ubytování má znaky bydlení v domácnosti, zaručuje soukromí a intimitu (klienti mají klíče od svých pokojů a vstupních dveří domku), vyžaduje schopnost klienta postarat se o své bydlení (úklid, uspořádání místnosti, praní, žehlení), byť s podporou asistenta. V každé bytové jednotce je základně vybavená kuchyňka a sociální zařízení se sprchovým koutem nebo vanou. Součástí standardního vybavení pokojů je postel, uzamykatelná skříň, stůl, židle, noční stolek. Klienti si své pokoje mohou dovybavit a případně odekorovat dle svých představ. Klientům jsou k dispozici společné prostory (společenská místnost s kuchyňským koutem, zahrada s posezením), společné zařízení - 2 pračky, 1 vysavač atd. Po dohodě mají klienti přístup na PC s Internetem a ke služebnímu telefonu.

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti

Oblast a míru podpory při kontaktu se společenským prostředím a rozsahu sociálně terapeutických činností specifikuje individuální plán klienta. Klienty podporujeme při využívání zdrojů vně služby, tj. běžně dostupných služeb a aktivit (cestování hromadnou dopravou, nakupování v dostupných obchodech a službách, využívání nabídek návazných aktivizačních služeb, návštěvy kulturních a společenských zařízení apod.) a také při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou či jinými blízkými osobami apod.

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Kromě individuálních aktivit každého klienta mimo službu (zaměstnání, studium, koníčky), nabízíme možnost aktivit v rámci služby (nácvik hospodaření, počítání, psaní dopisů, ovládání mobilního telefonu, počítače, internetu a dalších běžných elektronických zařízení, cvičení na trénink paměti, cvičení komunikačních, psychických, sociálních a pracovních dovedností, výlety apod.).

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Klienty podporujeme při vyřizování osobních záležitostí s úřady, lékaři a dalšími třetími osobami, včetně poskytnutí doprovodů. Vychází-li to z individuálního plánu klienta, pomáháme mu s hospodařením s finančními prostředky apod.

 

Cílová skupina

Klienty naší služby jsou dospělí lidé s mentálním postižením, případně s přidruženým duševním onemocněním, kteří potřebují podporu v oblastech bydlení, stravování, hospodaření, cestování, rozhodování, využívání volného času a udržování sociálních kontaktů.

Služba je od roku 2009 zapojena do transformace pobytových zařízení v rámci Moravskoslezského kraje a proto dáváme v současné době přednost zájemcům s větším předpokladem přechodu do samostatného života – do návazné služby podpora samostatného bydlení.  Služba je poskytována od 18 let do 64 let. Důležitým měřítkem pro přijetí jsou individuální schopnosti a dovednosti každého jednotlivce.

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta:

 • lidem, kteří potřebují zvýšenou péči a podporu při všech činnostech běžného života, tzn. intenzivní 24. hodinovou podporu
 • lidem, jejichž potřeby či projevy narušují nebo znemožňují kolektivní soužití v rámci služby
 • lidem s akutní infekční nemocí

 

Zásady služby

 • individuální přístup a respektování potřeb a práv klienta
 • partnerství a otevřená komunikace
 • nezávislost a samostatnost
 • kvalita poskytované služby

 

Popis prostředí

Středisko ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení tvoří dva rodinné dvojdomky se čtyřmi samostatnými bytovými jednotkami a společnými prostorami v běžné zástavbě malé obce na Bruntálsku. Objekt patří Slezské diakonii. Domky jsou postaveny v centrální části obce (obchod 200m, pošta 200m, obecní úřad 300m, autobusová zastávka 200m, nádraží 1km). Každá bytová jednotka má svůj vlastní vchod a květinovou předzahrádku.
 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor