ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení

ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení

Adresa Široká Niva 211, 793 22 Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Asistenční služby se poskytují celoročně od 7:00 do 13:00 a od 15:00 do 21:00 Ubytování je poskytováno nepřetržitě. Asistenční služby se poskytují celoročně od 7:00 do 13:00 a od 15:00 do 21:00, kdy je v chráněném bydlení ARCHA Široká Niva přítomen pracovník poskytovatele. Po dohodě mohou být klientovi poskytnuty doprovody.
Kapacita 14 uživatelů
Kontakt
středisko ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení 737 270 538
Bc. Jaroslava Toporská Koordinátor střediska 737 518 168 archa.sn@slezskadiakonie.cz
Jakub Olejníček, DiS. Sociální pracovník 734 510 430 archa.sn.sp@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení poskytuje dospělým lidem s mentálním postižením, případně s přidruženým duševním onemocněním bydlení v samostatných domácnostech s možností využít společné zázemí a podporu asistenta dle individuálních potřeb každého z klientů. V průběhu poskytování služby klademe důraz na jedinečnost, důstojnost a samostatnost každého z klientů.

Cíle služby

Klient, který se umí v podmínkách chráněného bydlení postarat o sebe (umět si uvařit, umět se rozhodnout co si obléct do práce, umět cestovat atd.) a svou domácnost.

Klient v aktivním věku chodí do školy, do práce (sociálně terapeutické dílny, placená práce, atd.) a tráví svůj volný čas tak, jako je běžné pro jeho vrstevníky.

Klient v seniorském věku má v chráněném bydlení prostor pro své záliby tak, jak je běžné pro jeho vrstevníky.

Klient, který přechází do následné služby – podpora samostatného bydlení. Na základě individuálních potřeb a možností každého z nich jim služba umožní se na samostatné bydlení připravit.


Hledat a vytvářet podmínky pro to, aby obyvatelé chráněného bydlení byli součástí života vesnice.

Cílová skupina

Klienty naší služby jsou dospělí lidé s mentálním postižením, případně s přidruženým duševním onemocněním, kteří se chtějí osamostatnit (odstěhovat se od rodičů, opustit pobytové zařízení) a potřebují podporu asistenta v oblastech bydlení, stravování, hospodaření, cestování, rozhodování, využívání volného času, udržování sociálních kontaktů a nepotřebují službu v noci.


Cílová skupina je ohraničena věkem 18 – 64 let, věková hranice je však určená pro příjem nových klientů. Stávající klienti s věkem nad 64 let zůstávají bydlet v našem chráněném bydlení, je-li pro něj služba smysluplná a přínosná.

 

Služba nebude poskytnuta: 

  •   lidem, kteří potřebují bezbariérové prostory
  •   lidem, kteří potřebují zvýšenou péči a podporu při všech činnostech běžného života
  •   lidem, jejichž potřeby či projevy narušují nebo znemožňují kolektivní soužití v rámci služby 
  •   lidem s akutní infekční nemocí
  •   lidem závislým na návykových látkách
image

Zásady

Princip individuálního přístupu a respektování potřeb a práv klienta

Pracovníci služby respektují individualitu každého klienta. Klient má možnost rozhodovat o svém životním stylu, být zodpovědný za svůj život a svá rozhodnutí a vyjadřovat své potřeby a přání, to vše v rámci mezí, které obecně platí pro celou společnost. Pracovníci respektují soukromí klientů.

Princip partnerství a otevřené komunikace

Se zájemcem o službu a dále pak s klientem vyjednáváme o službě (individuální plánování služby). Pracovníci usilují o kvalitní spolupráci s klienty, která má směřovat k dosažení dohody. Společně diskutujeme a scházíme se na společných poradách. Každý může říct to, co si myslí, přicházet s návrhy a připomínkami apod.

Princip nezávislosti a samostatnosti

Poskytování služby stavíme na dovednostech a schopnostech klienta, snažíme se o jeho osobní rozvoj a budujeme nezávislost na službě. Pracovníci vedou klienty k využívání zdrojů vně služby (cestování hromadnou dopravou, nakupování v dostupných obchodech a službách, využívání nabídek návazných aktivizačních služeb). Klientovi poskytujeme právě tolik podpory, kolik potřebuje (tzn. ne méně, ale ani více). Tam, kde je to možné, se snažíme o přechod klientů do samostatného bydlení.

Princip kvality

Všichni pracovníci našeho zařízení usilují o maximální možnou kvalitu poskytované služby, tzn., že se vzdělávají v dané problematice, přicházejí s návrhy ke změnám v metodice a činnostech služby.

Nabídka služeb

  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

Klienti se stravují samostatně nebo společně s podporou asistenta. Je možné i poskytnutí a zajištění celodenní stravy v rozsahu 3 hlavních jídel.

  • Poskytnutí ubytování a pomoc při zajištění chodu domácnosti

Poskytujeme ubytování v jednolůžkových pokojích v bytových jednotkách pro 2 – 4 klienty. Ubytování má znaky bydlení v domácnosti, zaručuje soukromí a intimitu (klienti mají klíče od svých pokojů a vstupních dveří domu), vyžaduje schopnost klienta postarat se o své bydlení (úklid, uspořádání místnosti, praní, žehlení), byť s podporou asistenta. V každé bytové jednotce je základně vybavená kuchyňka a sociální zařízení se sprchovým koutem nebo vanou. Součástí standardního vybavení pokojů je postel, skříň, noční stolek, v domcích je stůl a židle. Klienti si své pokoje mohou dovybavit a případně odekorovat dle svých představ. Klientům jsou k dispozici společné prostory (společenská místnost s kuchyňským koutem a PC s internetem, zahrada s posezením), společné zařízení – 6 praček, 2 vysavače, žehlička, atd. Po dohodě mají klienti přístup ke služebnímu telefonu.

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti

Oblast a míru podpory při kontaktu se společenským prostředím a rozsahu sociálně terapeutických činností specifikuje individuální plán klienta. Klienty podporujeme při využívání zdrojů vně služby, tj. běžně dostupných služeb a aktivit (cestování hromadnou dopravou, nakupování v dostupných obchodech a službách, využívání nabídek návazných aktivizačních služeb, návštěvy kulturních a společenských zařízení apod.) a také při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou či jinými blízkými osobami apod.

  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Kromě individuálních aktivit každého klienta mimo službu (zaměstnání, studium, koníčky), nabízíme možnost aktivit v rámci služby (nácvik přípravy stravy, sestavování jídelníčku, plánování a realizaci nákupů, uložení potravin, učení se postupům, jak připravit to které jídlo, hospodaření, počítání, psaní dopisů, ovládání mobilního telefonu, počítače, internetu a dalších běžných elektronických zařízení, cvičení na trénink paměti, cvičení komunikačních, psychických, sociálních a pracovních dovedností, výlety apod.). 

  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Klienty podporujeme při vyřizování osobních záležitostí s úřady, lékaři a dalšími třetími osobami, včetně poskytnutí doprovodů. Vychází-li to z individuálního plánu klienta, pomáháme mu s hospodařením s finančními prostředky apod.

image

ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení

Podporují nás

Město Karviná
Statutární město Ostrava
Moravský Beroun
Rýmařov
Vrbno pod Pradědem
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Široká Niva