Setkání Visegradské Platformy je za námi!

Délka čtení: 1 min., 40 sec.
Setkání Visegradské Platformy je za námi!

Dnes jsme ukončili třídenní setkání Visegradské Platformy v rámci Eurodiaconie, které proběhlo ve Slezské diakonii v rámci projektu Quality People- Quality Services.

Zažili jsme dny nabité nejen informacemi, ale také vzájemným sdílením, podporou diakonické práce a inspirací. Mohli jsme prožít, že lidé jsou tím nejcennějším zdrojem kvality poskytovaných sociálních služeb v rámci diakonií nejen ve Visegradském regionu. Lidé přinášejí myšlenky, inovace, své znalosti, profesionalitu, ale také otevřená srdce a ruce připravené k pomoci. To vše je pokladem pro naši práci a mohli jsme si to nově uvědomit i ve společných diskusích v rámci Visegradské platformy.

Děkujeme všem účastníkům z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska za jejich aktivní a pozitivní přístup a za společnou touhu posouvat kvalitu křesťanských sociálních služeb dále.

Dostali jsme spoustu zajímavých nápadů a inspirací a těšíme se na jejich realizaci.

A příště na Slovensku :)


Meeting of the Visegrad Platform has finished !

Today we have finished our three-day meeting of the Visegrad Platform of Eurodiaconia which was held in Slezská diakonie within a project Quality People - Quality Services.

We could experience days full of information, but also full of sharing, support of the diaconal work and inspiration. We could really experience that people are the most precious source of quality of services provided within diaconias not only in the Visegrad region. People bring ideas, innovations, knowledge, professionality, but also open hearts and hands ready for support. That all is a treasure for our work and we could again realise that within our discussion during the Visegrad Platform Meeting.

We are thankful to participants from Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary for their active and positive attitude and for a common desire to move a quality of christian social services further.

We have received a lot of inspiration and ideas and we are looking forward to their realization.

A next time let´s meet in Slovakia :)