Quality People - Quality Services

Délka čtení: 2 min., 14 sec.
Quality People - Quality Services

Cílem projektu je sdílet zkušenosti, dobrou praxi a inovativní přístupy v oblasti práce se značkou organizace, v oblasti Public Relations a komunikace s veřejností, politickou reprezentací, donátory a dalšími zainteresovanými subjekty. V návaznosti na to je cílem diskutovat o možnostech propojování značky organizace a její atraktivity jako zaměstnavatele – tedy jakým způsobem získávat do organizací sociálního sektoru kvalitní a motivované pracovníky a jak podporovat jejich profesní i osobní rozvoj prostřednictvím inovativních projektů a aktivit.

Název projektu: Quality People-Quality Services

Číslo projektu: 21830283

Realizátor: Slezská diakonie

Partnerské organizace:

Slovensko

Evanjelicka diakonia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku (www.diakonia.sk)
Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku (www.refdiakonia.sk)

Česká republika

Diakonie Českobratrské církve evangelické (www.diakonie.cz)

Polsko

Diakonia Kosciola Ewangelicko- Augsburskiego w Republice Polskiej (www.diakonia.org.pl)

Maďarsko

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodá (http://szeretetszolgalat.reformatus.hu)

Všechny zapojené organizace jsou členy Eurodiaconie (www.eurodiaconia.org), která jako evropská síť sdružuje 49 křesťanských neziskových organizací a církví z 32 zemí Evropy poskytujících sociální a zdravotní služby a prosazující sociální spravedlnost.  

Termín realizace: 1.3.2019 – 31.10.2019

Projekt získal finanční podporu ze zdrojů International Visegrad Fund (www.visegradfund.org)

Cílem projektu je sdílet zkušenosti, dobrou praxi a inovativní přístupy v oblasti práce se značkou organizace, v oblasti Public Relations a komunikace s veřejností, politickou reprezentací, donátory a dalšími zainteresovanými subjekty. V návaznosti na to je cílem diskutovat o možnostech propojování značky organizace a její atraktivity jako zaměstnavatele – tedy jakým způsobem získávat do organizací sociálního sektoru kvalitní a motivované pracovníky a jak podporovat jejich profesní i osobní rozvoj prostřednictvím inovativních projektů a aktivit.

Klíčové aktivity projektu:

Setkání Visegradské platformy ve dnech 15.-17. května 2019 v Českém Těšíně.

Setkání proběhne za účasti 20 zástupců partnerských zemí. V rámci třídenního programu bude realizováno vzdělávání na téma Značka a PR v sociální oblasti, dále bude program rozčleněn do půldenních workshopů – každý workshop bude zaměřen na jednu zemi a jedno specifické téma v oblasti personální práce a značky organizace.

Účastníci navštíví Diakonické a vzdělávací centrum Slezské diakonie a také v rámci poznávání regionu získají informaci o komunitních aktivitách sboru SCEAV v Třinci.
Součástí setkání bude také trh inovativních projektů s možností získat partnery pro zajímavé projektové myšlenky. Z Visegradského setkání bude zpracována Závěrečná zpráva, jejíž výstupy budou dále šířeny v rámci partnerských organizací na národní úrovni.

Pro projekt bude vytvořena Facebooková stránka : Quality People-Quality Services, na které je možné dozvědět se novinky z realizace projektu a zajímavosti z jednotlivých partnerských organizací.

Fotogalerie