Q-Europe, projekt zvyšování kvality služeb dlouhodobé péče pro seniory

Délka čtení: 4 min., 37 sec.
Q-Europe, projekt zvyšování kvality služeb dlouhodobé péče pro seniory

Pro naše zaměstnance, stejně jako zaměstnance partnerských organizací pracujícími se seniory projekt nabízí zahraniční setkání ve 4 evropských partnerských organizacích. Obohatí zaměstnance o nové informace, nabídne prostor pro sdílení zkušeností, seznámi s fungováním služeb pro seniory v zahraničí.

Cestou zvyšování kvality služeb dlouhodobé péče pro seniory

Slezská diakonie od ledna 2018 intenzivně rozjela dvouletý evropský projekt na podporu zvyšování kvality služeb dlouhodobé péče pro seniory. Pro naše zaměstnance, stejně jako zaměstnance partnerských organizací pracujícími se seniory nabízí zahraniční setkání ve 4 evropských partnerských organizacích. Obohatí zaměstnance o nové informace, nabídne prostor pro sdílení zkušeností, seznámi s fungováním služeb pro seniory v zahraničí.

Do projektu jsou rovněž zapojeni 4 mezinárodní experti, kteří vytvoří on-line publikaci dostupnou v angličtině i např. češtině, která bude sloužit jako metodická příručka pro managery sociálních služeb či vzdělavatele a přispěje ke zvýšení kompetencí zaměstnavatelů v oblasti zvyšování kvality služeb pro seniory. Prioritními tématy budou mimo systémy řízení kvality také praktické tipy a postupy získání a udržení kvalitních zaměstnanců, způsob měření kvality a přínosu služeb či trendy v oblasti zvyšování kvality dlouhodobé péče o seniory v Evropě. Projekt je podpořen z programu Erasmus+, vzdělávaní dospělých.

Jedním z výstupů projektu Q Europe je vytvořená Příručka Q EuropePraktický průvodce ke zvyšování kvality v dlouhodobé péči v Evropě -  se zaměřením na seniory. Tento interaktivní nástroj je průvodcem pro vedoucí zaměstnance nebo manažery kvality ve službách dllouhodobé péče se zaměřením na seniory v tom, jakým způsobem přenášet klíčové principy kvality ve službách do každodenního života organizace, tedy mezi zaměstnance v přímé práci i klienty.

Přináší inspiraci k nastavování, měření, komunikaci a vyhodnocování naplňování a dopadu klíčových principů kvality do života klienta i do praxe zařízení. Principy vycházejí z Evropského dobrovolného rámce ke kvalitě sociálních služeb. Příručka je také průvodcem pro přípravu vzdělávacích aktivit k jednotlivým principům kvality a to v rámci zpracovaných pracovních a podpůrných materiálů i v rámci vzdělávacích videí a případových studií, které je možno k diskusi se zaměstnanci využít a jsou součástí příručky.

Přejeme mnoho úspěchů při práci na kvalitě služeb a věříme, že příručka bude k tomuto úsilí dobrým pomocníkem.

Příručka Q Europe ke stažení také ZDE.

19.3.2019 se v Bratislavě setkal řídící výbor projektu Q Europe, který v rámci mezinárodního strategického partnerství 4 zemí (ČR, SR, Itálie, Belgie) řeší kvalitu v dlouhodobé péči o seniory. V rámci projektu vzniká příručka pro manažery k usnadnění přenosu klíčových principů kvality do každodenní praxe služby. Příručka také propojí témata kvalitní služba-kvalitní pracovníci - trendy v dlouhodobé péči s dopadem na život seniora. Příručka je doplněna případovými studiemi a krátkými výukovými videi z praxe.

Jsme téměř u cíle a věříme ve skvělý výsledek ! Příručka bude prezentována v červnu na kulatém stole v Ostravě a dále bude dostupná online.

Kvalita v dlouhodobé péči o seniory

V pátek 7/6/2019 proběhne pod záštitou MSK v Ostravě kulatý stůl , který se zaměří na téma kvality dlouhodobé péče o seniory. Akce proběhne v rámci projektu Q Europe, který je realizován Slezskou diakoníí a partnery - Slovensko (Trnavská univerzita), Itálie (Diaconia Valdese) , Belgie (Eurodiaconia).ze zdrojů Evropské unie v rámci programu Erasmus+.

Projekt se zaměřil na téma zvyšování kvality v dlouhodobé péči o seniory s důrazem na podporu manažerů v oblasti přenášení klíčových principů kvality služeb do přímé práce a nalezení vhodných metod měření kvality služby a jejího dopadu do života člověka i místní společnosti.

Umožnil sdílení a vzájemné učení se z příkladů dobré praxe v oblasti kvality sociálních služeb pro seniory v kontextu různých zemí. Díky projektu vznikla Příručka pro manažery služeb/manažery kvality k usnadnění přenosu klíčových principů kvality do přímé práce s uživateli služeb. Příručka obsahuje dokonce krátká videa k uplatnění principů kvality v praxi jako podklad pro vzdělávání pracovníků v přímé práci. Příručka přináší manažerům v sociálních službách inspiraci pro efektivní řízení kvality ve službě s důrazem na lidská práva a participaci uživatelů služeb a propojuje témata spojená s řízením kvality, měřením dopadu služby na život uživatelů, se získáváním a udržením kvalitních zaměstnanců a se strategickým pohledem na vývoj dlouhodobé péče o seniory. Příručka bude volně k dostání...

Fotogalerie