• Q-Europe, projekt zvyšování kvality služeb dlouhodobé péče pro seniory
    Pro naše zaměstnance, stejně jako zaměstnance partnerských organizací pracujícími se seniory projekt nabízí zahraniční setkání ve 4 evropských partnerských organizacích. Obohatí zaměstnance o nové informace, nabídne prostor pro sdílení zkušeností, seznámi s fungováním služeb pro seniory v zahraničí.

Další informace o projektu zde

  • Quality People - Quality Services
    Cílem projektu je sdílet zkušenosti, dobrou praxi a inovativní přístupy v oblasti práce se značkou organizace, v oblasti Public Relations a komunikace s veřejností, politickou reprezentací, donátory a dalšími zainteresovanými subjekty. V návaznosti na to je cílem diskutovat o možnostech propojování značky organizace a její atraktivity jako zaměstnavatele – tedy jakým způsobem získávat do organizací sociálního sektoru kvalitní a motivované pracovníky a jak podporovat jejich profesní i osobní rozvoj prostřednictvím inovativních projektů a aktivit.

Další informace o projektu zde

  • Škola základ života – podpora dětí v Indii
    Podpoř dítě v Indii – daruj vzdělání – daruj budoucnost. Děti z nejchudších vrstev společnosti touží po vzdělání, ale jejich rodiče je v tomto snu nemohou plně podpořit. My ano! Slezská diakonie přináší ve spolupráci s organizací Jesus Mercy Home Association  Motherland Missionary Movement (JMHA) projekt Škola základ života – podpora dětí v Indii.

Další informace o projektu zde